700% normy, czyli jak w wygodny i bezpieczny sposób zwiększyć wydajność pracy

Autor: Dariusz Łagan

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/46/2013

Współczesny nacisk na tempo i efektywne wykorzystanie czasu pracy przyprawia lekarzy o ból głowy. Największym dylematem jest zachowanie najwyższego standardu wykonywanych świadczeń, w obliczu coraz bardziej złożonych procedur i ograniczonego czasu. Szukamy coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań jednocześnie dbając o równowagę budżetu.

40-letnie doświadczenie w produkcji laserów, połączone z najwyższymi standardami jakościowymi, pozwalają na osiągnięcie idealnego rozwiązania z punktu widzenia efektów klinicznych oraz biznesowych. Seria laserów valon multispot została zaprojektowana zarówno z myślą o lekarzach jak i pacjentach. Dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanej technologii galwanooptycznej zapewniają szybkie i bez-bolesne leczenie. Zabieg panfotokoagulacji laserem valon multispot trwa średnio 6-7 min, czyli 7 razy szybciej niż przy zastosowaniu standardowego lasera oraz jest prawie bezbolesny dla pacjenta. Najszybszy na świecie galwanometr o częstotliwości 4 kHz umożliwił zminimalizowanie przerw pomiędzy impulsami. Trwają one zaledwie 1 ms. Jest to wielkie osiągnięcie, zważywszy że większość laserów „multispot” opiera swoje działanie na technologii silnika krokowego. Czas dostarczenia paternu jest tam o wiele dłuższy, co przekłada się na mniejszą efektywność oraz zwiększenie bolesności zabiegu.

Najważniejsze są jednak efekty leczenia. W odróżnieniu od konwencjonalnych fotokoagulatorów, lasery valon wykorzystują pulsy o milisekundowym czasie trwania. Dodatkowo pulsy te charakteryzują się jednorodną energią oraz równomiernym jej rozmieszczeniem, co pozytywnie wpływa na precyzję i komfort w trakcie zabiegu. Różnice pomiędzy działaniem pulsów o różnym czasie trwania i wartości mocy przedstawia fot. 1.

 

Fot. 1. Porównanie efektu działania pulsów o różnym czasie trwania

Technologia wykorzystana w laserach valon multispot pozwala ograniczyć dyfuzję termalną. Pierwszą korzyścią tego rozwiązania jest mniejsze uszkodzenie włókien nerwowych oraz wewnętrznych warstw siatkówki. Drugą, mniejsza dyfuzja ciepła do naczyniówki, co znacznie zmniejsza ból odczuwalny w trakcie laserowania. Na fot. 2 znajdują się obrazy OCT oraz autofluorescencji ukazujące efekt fotokoagulacji uzyskany laserem valon.
Fot. 2. Pojedyncza sesja PRP, zdjęcie AF wykonane zaraz po zabiegu Dr. Ahman Mirshani, Teheran University of Medical Science (A), zdjęcie OCT wykonane po zabiegu. Dr Stodulka Gemini Eye Clinic (B)

Lasery valon multispot wyróżniają unikalne funkcje bezpieczeństwa. Paterny są zaprojektowane w oparciu o anatomiczne kształty struktur wewnątrz oka, ponadto ich rozmiar zawiera się w średnicy 6000 mikronów. W celu redukcji bólu i zwiększenia bezpieczeństwa związanego z ryzykiem utraty fiksacji pacjenta, maksymalny czas dostarczenia całego pa­ternu to 750 ms dla trybu standardowego oraz 230 ms dla funkcji gridu okołoplamkowego. Ciekawą funkcją jest projek­cja fiksatora dla trybu okołoplamkowego. Takie rozwiązanie wspomaga kontrolę nad położeniem pacjenta w trakcie tej precyzyjnej procedury oraz umożliwia ustalenie bezpiecznej odległości spotów od plamki żółtej i tarczy nerwu wzroko­wego. Kolejnym udogodnieniem jest automatyczna redukcja mocy do bezpiecznego poziomu, przy zmniejszeniu średnicy spotu.

Sterowanie laserem odbywa się za pomocą ekranu dotyko­wego oraz specjalnie zaprojektowanego i opatentowanego sterownika „Jog Wheel”, który zapewnia lekarzowi stałą i in­tuicyjną kontrolę nad parametrami lasera. Dzięki niemu mo­żemy wybierać paterny, zwiększać liczbę spotów, dokonywać rotacji, zmiany położenia (funkcja mikromanipulatora), a na­wet zmieniać moc. Dokładne położenie paternu oraz wartość mocy w momencie jej modyfikacji są wyświetlane na siat­kówce przez laser celowniczy. Funkcje te gwarantują pełną kontrolę bez odrywania wzroku od leczonego obszaru.

Laser valon multispot jest dostarczany z lampą szczelinową zoptymalizowaną do tylnego odcinka, zapewniającą dosko­nałą jakość obrazu leczonego oka. Układ optyczny zostaje poddany fabrycznej kalibracji. Cały zestaw jest zamknięty w ergonomicznej obudowie, która z łatwością zmieści się w każdym gabinecie.
Fot. 3. Laser valon TT

 Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.