Artykuły związane z marką humediQ:

Opiekun marki w firmie Consultronix: Leszek Piątek

Kontakt: tel. 12 290 22 22, e-mail: lpiatek@consultronix.pl

Zobacz ofertę produktów marki humediQ

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Najnowsze regulacje, w tym europejska dyrektywa EURATOM 2013/59, która ma wejść w życie 8 lutego 2018 roku, nakładają kolejne, nowe obowiązki na świadczeniodawców wykonujących badania i zabiegi przy użyciu promieniowania jonizującego.