Bez komentarza

Autor: Krzysztof Smolarski

Kategoria: Kultura i nauka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/58/2016

Za pierwszy trybunał konstytucyjny, uważa się Trybunał Państwa monarchii Austro-Węgierskiej, który rozpoczął pracę 26 XI 1869 roku. W Niemczech na bazie konstytucji Weimarskiej powstał w 1919 roku Trybunał Stanu. Istotą powołania obu tych instytucji była szeroko rozumiana Ochrona Obywateli Przed Rządzącymi. 
 
Każda władza ma zapędy autorytarne i jak tylko może to nagina, lub po prostu łamie konstytucję, która z istoty swojej jest po to, by tę władzę ograniczać. 
 
W Austrii z początkiem lat trzydziestych, gdy rząd zaczął wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, obawiał się uznania ich niekonstytucyjności przez Trybunał. I cóż zrobili rządzący? - jak pisze profesor Leszek Garlicki : „W tej sytuacji rząd skłonił trzech sędziów Trybunału - mianowanych na wniosek izb parlamentu — do rezygnacji, a równocześnie wydał rozporządzenie z mocą ustawy (23 V 1933 r.) dopuszczające sędziów mianowanych na wniosek izb parlamentu do udziału w posiedzeniach Trybunału tylko, jeśli wszystkie stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym są obsadzone. W rezultacie dalszych czterech sędziów zostało wykluczonych z prac Trybunału Konstytucyjnego, co spowodowało brak quorum i sparaliżowało jego działalność.” 
 
Podobnie w Niemczech, jednym z pierwszych celów jaki sobie postawili Narodowi Socjaliści w 1933 roku, po wygranych w pełni demokratycznych wyborach, było sparaliżowanie Trybunału Stanu i dokonali tego poprzez - jakże by inaczej - zakwestionowanie prawidłowości wyboru trzech nowo wybranych sędziów. 
 
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.