Bezkontaktowy mikroskop spekularny EM-3000 firmy TOMEY

Autor: dr n. med. Jarosław Miśkiewicz

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 2/21/2007

Jak ważnym elementem w chirurgii przedniego odcinka stanowi śródbłonek rogówki nie należy nikogo przekonywać. Pierwsze wzmianki  o jego roli pochodzą z drugiej połowy XIX wieku kiedy Teodor Leber na podstawie klinicznych obserwacji i wyników badań , przeprowadzonych za pomocą mikroskopu świetlnego, doszedł do wniosku, że komórki pokrywające tylną powierzchnię rogówki mają istotne znaczenie dla zapewnienia przeźroczystości jej warstwy właściwej. Od tego czasu liczni badacze i konstruktorzy opracowali wiele metod badania tej warstwy rogówki. Dopiero wynalezienie mikroskopu lustrzanego  oraz jego udoskonalenie w pełni umożliwiło przyżyciowe badanie śródbłonka.

Obecnie istnieją dwie metody badania. Kontaktowa, która sprawdza się w badaniach doświadczalnych oraz bezkontaktowa  bardziej przydatna w badaniach klinicznych.

Największą trudność w mikroskopii bezkontaktowej stanowi zintegrowanie trzech składowych procesu badania czyli:

  1. ustawienia aparatu w celu uzyskania dobrej  ostrości obrazu komórek
  2. wykonanie w tym czasie wyraźnego zdjęcia  
  3. natychmiastowa ocena morfometryczna komórek śródbłonka.

Wszystkie te elementy łączy i zapewnia ich łatwe zastosowanie w praktyce najnowszy bezkontaktowy mikroskop spekularny EM-3000 firmy TOMEY.

Ustawienie aparatu uzyskujemy dzięki elektronicznej kontroli ruchu. Użytkownik po uzyskaniu obrazu oka na ekranie aparatu pozostawia resztę czynności czujnikom które samodzielnie naprowadzają aparat do pozycji w której może być wykonane czytelne zdjęcie.

W czasie ok. 1-2 sekund aparat wykonuje 15 zdjęć z których najlepsze możemy wybrać do oceny.

W skład oceny morfometrycznej wchodzą:

Poza tym urządzenie analizuje różnice w rozmiarach komórek czyli polymegatyzm jak również pleomorfizm czyli zmiany w kształcie. Jedne i drugie analizy równocześnie są uwidocznione  na wyświetlanych histogramach.

Równocześnie mierzona jest grubość rogówki. Uzyskane przez nas obrazy  mogą być automatycznie drukowane lub przesyłane do komputera w którym możemy je poddać dalszej obróbce lub składować w odpowiedniej przeglądarce.

Doskonałym przykładem  są dwa zdjęcia  przedstawiające śródbłonek rogówki pacjenta przed i 35 dni po operacji zaćmy brunatnej metodą fakoemulsyfikacji. Zwraca uwagę wyraźna zmiana kształtu i gęstości komórek.

Śródbłonek przed operacją Śródbłonek 30 dni po zabiegu

Mając tak wspaniałe możliwości badania komórek śródbłonka mikroskopem sekularnym  EM 3000 powinno być ono standardem w ośrodkach zajmujących się operacjami zaćmy. Pozwala ono wyznaczyć granicę bezpieczeństwa w kwalifikacji chorego do zabiegu.

Więcej informacji na temat mikroskopu spekularnego EM-3000 znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.