Bezpieczeństwo, czyli MonoBlue + Manitol

Autor: Joanna Zapiór

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 2/40/2012

Na podstawie badań przeprowadzonych przez francuską firmę ARCAD Ophta, na rynek wprowadzone zostały dwa nowe preparaty barwiące, wzbogacone o frakcję antyoksydacyjną zwaną Mannitolem:
Mannitol to organiczny związek chemiczny, stanowiący bogate źródło przyswajalnego węgla. Zastosowanie manitolu wraz z błękitem trypanu, wstrzymuje proces utleniania wody, który stanowi poważne zagrożenie dla żywych komórek.
wykres liczby kom orek które uległy cytolizie

Wykres 1 przedstawia żywotność komórek śródbłonka podczas wybarwiania przedniej torby, przy zastosowaniu odpowiednio soli fizjologicznej, błękitu trypanu i barwnika z mannitolem.
Ilość martwych komórek przy zastosowaniu:
błękitu trypanu z mannitolem: 13.73% ± 6,6%
błękitu trypanu bez mannitolu: 22.73 ± 6,2%
Szczegółowe wyniki badań świadczą, iż zastosowanie mannitolu obniża toksyczność preparatu barwiącego, przez co wzrasta żywotność komórek śródbłonka.

Ponadto przeprowadzono badania wpływu wody utlenionej oraz mannitolu na gęstość komórek nabłonka barwnikowego siatkówki, w przypadku barwienia tylnego odcinka gałki ocznej. Uzyskano następujące wyniki:
CCM + H2O2 1mM: 3 komórki/cm2
CCM + H2O2 1mM + Mannitol 1mM: 18 komórek/cm2
CCM + Mannitol 1mM: 59 komórek/cm2
Gęstość komórek nabłonka barwnikowego siatkówki

Powyższe wyniki świadczą o znacznej redukcji frakcji toksycznej jaką jest woda utleniona, dzięki zastosowaniu mannitolu.

MonoBlue SafR to ultra czysty błękit trypanu II generacji, stosowany do wybarwiania przedniej torby podczas wykonywania kapsuloreksji. Preparat ten to błękit trypanu o stężeniu 0.055%, do którego został dodany działający redukująco mannitol, chroniący wrażliwe komórki śródbłonka. MonoBlue dostępny jest w ampułkostrzykawkach o pojemności 1ml.

Monoblue NafX
to zupełnie nowy preparat barwiący, który powstał z połączenia ultraczystego błękitu trypanu o stężeniu 0.15% z mannitolem oraz tlenkiem deuteru D2O (tzw. ciężką wodą).

MonoBlue NafX stosowany jest w chirurgii witreoretinalnej podczas barwienia ERM i ILM. Umożliwia on ścisły i precyzyjny kontakt błękitu trypanu i błon witreoretinalnych. Zastosowany w preparacie MonoBlue NafX mannitol, w tym wypadku chroni wrażliwą warstwę nabłonka barwnikowego siatkówki, natomiast ciężka woda nadaje mu spoistość i odpowiednią gęstość. Ponadto Monoblue NafX może być wstrzykiwany wraz z roztworem soli fizjologicznej bezpośrednio do ciała szklistego, co dzięki zastosowaniu mannitolu jest w pełni bezpieczne dla wrażliwych struktur siatkówki. Preparat ten dostępny jest w postaci 1ml ampułkostrzykawki.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki ArcadopthaOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.