CataRhex 3 - doświadczenia z użytkowania

Autor: dr n. med. Krzysztof Barnyk

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/54/2015

Wykorzystując najnowszą wersję aparatu CataRhex 3, wykonano w naszym Centrum Okulistycznym około 40 operacji usunięcia zaćmy. 
 
CataRhex 3 

Sprzęt jest bardzo starannie wykonany. Przedni panel sterowania prezentuje się estetycznie i co najważniejsze dla operującego chirurga, jest prosty w obsłudze (ryc. 2). 
 
 CataRhex 3

Typowe parametry, jakie najczęściej stosowano, to: 
• przepływ 36 ml/min, 
• podciśnienie 450 mmHg, 
• moc ultradźwięków 40-50%, 
• cięcie rogówkowe 2.2–2.4 mm, 
• do tytanowych głowic stosowano końcówki easyPhaco, 
• zaćmy usuwano techniką phaco – chop, 
• kapsulotomię okrężną wykonywano pęsetą lub specjalną igłą RF. 

Czas startu systemu to rzeczywiście tylko 6 sekund, a oprogramowanie nigdy się nie zawiesza. Podczas zabiegu można bardzo sprawnie sterować wielofunkcyjnym sterownikiem nożnym. Wszystkie wykonane operacje przebiegały planowo. Zostały zakończone pomyślnie: wszczepieniem sztucznej soczewki. Z przebiegu wykonanych zabiegów operacyjnych, z wykorzystaniem aparatu CataRhex 3, na szczególne podkreślenie zasługują: 
• bardzo dobra stabilizacja głębokości komory przedniej, przy różnych parametrach podciśnienia, 
• wysoce efektywne usuwanie fragmentów jądra soczewki przy użyciu końcówek easyPhaco - nawet twarde zaćmy usuwano przy mocy 50% ultradźwięków (ryc. 3), 
• możliwość i łatwość wykonania kapsulotomii z wykorzystaniem igły RF np. w przypadkach niestabilności torebki soczewki (ryc. 4), 
• bardzo dobry stan rogówek operowanych oczu następnego dnia. 
 
easyPhaco 

Oceniając aparat CataRhex 3 należy stwierdzić, że daje on przede wszystkim poczucie pełnej kontroli i bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów usunięcia zaćmy. 

Na uwagę zasługują także inne, ważne cechy aparatu jak: pneumatyczna witrektomia przednia od 20 do 25 G, możliwość wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych w jaskrze z otwartym kątem przesączania specjalną igłą do HFDS, możliwość wykorzystania kaset jedno i wielorazowych, pełna kompatybilność akcesoriów aparatu CataRhex 3 z innymi modelami firmy Oertli, a także mobilność aparatu ze względu na jego małe wymiary i niewielki ciężar. 
 
 igła RF

Jeśli poszukujemy nowoczesnego, łatwego w obsłudze i niezawodnego aparatu do usuwania zaćmy to jest to sprzęt, który koniecznie trzeba wziąć pod uwagę. 

CataRhexa3 można najkrócej opisać jako: „mały” aparat do „dużych” zadań.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.