Ciekawy przypadek czerniaka z Włoch

Autor: lek. Joanna Łudzik

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 4/50/2014

W niniejszym artykule opisany został przypadek pacjenta badanego na Wydziale Dermatologii Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia (UNIMORE), specjalizującym się w badaniach nad nowotworami skóry. Badany pacjent był 50-letnim mężczyzną, bez wcześniejszego wywiadu w kierunku czerniaka, także w gronie rodziny. Został skierowany przez lekarza rodzinnego do kliniki w celu uzyskania drugiej opinii na temat znamienia (Ryc. 1A) znajdującego się na jego lewym boku. Badanie ręcznym dermoskopem ujawniło dodatkową, niepokojącą zmianę barwnikową (Ryc. 1B) o kryteriach dermoskopowych kwalifikujących znamię do dalszych badań za pomocą refleksyjnej mikroskopii konfokalnej. Wśród kryteriów klasyfikujących znamię do obserwacji znajdowała się: asymetria budowy, nieregularna siatka barwnika, hiperpigmentacja na brzegach, niebiesko-biały welon oraz peppering (Ryc. 2). Badanie refleksyjnym mikroskopem konfokalnym wykonano za pomocą aparatu VivaScope 1500 (VS1500). 
 
Zdj_kliniczne 

Procedura obrazowania polegała na wykonaniu trzech poziomych map znamienia. Każda mapa była mozaikową, wygenerowaną przez oprogramowanie kompozycją, składającą się ze zdjęć otrzymanych w płaszczyźnie horyzontalnej na trzech poziomach: naskórka, granicy skórno-naskórkowej oraz górnej warstwy skóry właściwej. Dodatkowo, uzyskane zostały sekwencje obrazowania Vivastack, składające się z serii 50 pionowych zdjęć wykonanych w 3-mikrometrowych odstępach. Dwie z sekwencji wykonane zostały w środkowej części znamienia, a dwie przy jego brzegach (Ryc. 3A). Już na poziomie naskórka widoczna była nieregularna struktura plastra miodu i kostki brukowej oraz pleomorficzne komórki pagetoidalne. Na poziomie granicy skórno-naskórkowej można było zauważyć pierścieniowaty, siateczkowaty i nieokreślony wzorzec architektoniczny (Ryc. 3B). 
 
 Bad_dermoskopowe

Co ciekawe, dostrzegalna była gwałtowna zmiana wzorca granicy skórno-naskórkowej, szczególnie pomiędzy wzorem nieregularnym siateczkowym, a niespecyficznym, z obecnością grup atypowych komórek dendrytycznych. Na podstawie powyższych informacji można wnioskować wysokie prawdopodobieństwo obecności nowotworu, zalecono zatem przeprowadzenie biopsji wycinającej. Kilka tygodni później, wyniki badania patologicznego potwierdziły podejrzenia czerniaka złośliwego z 0,40 mm głębokością naciekania. 
 
 RCM

W opisywanym przypadku ważnym czynnikiem nasuwającym podejrzenie nowotworu było tworzenie się wiązek z atypowych melanocytów o dendrytycznym kształcie pomiędzy naskórkiem i granicą skórno-naskórkową, co jest powszechnie znaną cechą czerniaka spowodowanego nadmierną ekspozycją na słońce (solar induced melanoma). Zauważenie nagle pojawiającej się zmiany w architekturze na granicy skórno-naskórkowej jest cechą sugerującą obecność złośliwej transformacji nowotworowej szczególnie, gdy dodatkowo obecne są atypowe melanocyty. Wnioskiem, który można wyciągnąć z opisanego przypadku, jest ogromne znaczenie wczesnego rozpoznania objawów regresji czerniaka, już podczas podstawowego badania skóry. Zaobserwowane niebiesko-białe struktury czy peppering to istotne cechy dermoskopowe, wskazujące na konieczność dalszego badania i diagnostyki z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Nowa odsłona medicam 1000

Minęły dwa lata od premiery FotoFinder medicam 1000. Dziś mało kto wyobraża sobie codzienną praktykę dermatologiczną bez kamery wideodermatoskopowej z krystalicznie czystym obrazem. Niewątpliwie kamera medicam 1000 wyznaczyła najwyższy standard jakości, jednakże nadszedł czas na jej rewolucję.

Przyszłość sztucznej inteligencji w diagnostyce raka skóry

Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji i choć dla wielu jest to wciąż abstrakcyjna koncepcja, w profilaktyce raka skóry stała się rzeczywistością. Oprogramowania eksperckie dostarczają wyniki oparte na AI (Artificial Intelligence), czyli tzw. sztucznej inteligencji, oferując dodatkowo szereg funkcji analitycznych.

Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Umożliwia ona wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 200-300 µm, co stanowi pewne ograniczenie w badaniu zmian nowotworowych, w bardziej zaawansowanych stadiach (guzy naciekające) lub zmian hiperkeratotycznych, w których zgrubienie naskórka uniemożliwia wgląd w głębsze warstwy.

Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Śledząc rozwój nauki oraz nowoczesnych technologii dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, naturalnym zjawiskiem jest tworzenie zespołów wielospecjalistycznych, które będą zajmować się kompleksowo tym wąskim, lecz wymagającym obszarem terapeutycznym. Zauważając potrzebę leczenia danego typu nowotworu w jednym ośrodku, począwszy od rozpoznania choroby, poprzez kompleksowe leczenie, a w ostateczności do objęcia pacjenta także opieką paliatywną, w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) powstał Skin Cancer Unit (SCU), oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem między innymi nowotworów skóry.

W CX News nr 4/50/2014 opublikowano również: