Dermoskopia guzów bezbarwnikowych skóry – trudności diagnostyczne

Autor: dr n. med. Jacek Calik

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Guzy bezbarwnikowe skóry stanowią jedno z największych wyzwań w dermatoskopii z powodu bardzo długiej listy diagnoz różnicowych, które należy brać pod uwagę. Guzy bezbarwnikowe możemy podzielić na łagodne i złośliwe. Do łagodnych należą m.in.: brodawka łojotokowa, włókniak twardy, guzy infekcyjne (np. Leiszmanioza), ziarniniak naczyniowy, przerost gruczołów łojowych, nabłoniaki jasnokomórkowe. Do złośliwych zalicza się: raka kolczystokomórkowego, raka podstawnokomórkowego, chłoniaki, raki Merkla, przerzuty do skóry różnych nowotowrów oraz czerniak bezbarwnikowy.

W obrazie dermatoskopowym guzów bezbarwnikowych obserwujemy następujące cechy: różnokształtne naczynia, wybroczyny krwawe, struktury bliznowate, owrzodzenia oraz strupy. W większości przypadków w tych guzach mówimy o wzorcu bezstrukturalnym, w którym przy braku struktur wyłącznym wzorcem są kolory, głównie: czerwony, biały, fioletowy i szary.

Nodular melanom, Clark III, Breslow 5 mm, IM 4/10 DPW, owrzodzenie; obraz makro (ryc. 1.) oraz dermatoskopowy (ryc. 2.)
Jednym z problemów w dermatoskopii tych guzów jest ich egzofityczny i często owrzodziały charakter. Wiąże się to z koniecznością wykonywania dermatoskopii przy użyciu immersji m.in. na żelu ultrasonograficznym. Badanie często utrudniają pokrywające guzy strupy, wybroczyny krwawe oraz sama krew. Zmiany guzowate o dużych rozmiarach należy ocenić w całości, doszukując się charakterystycznych dla danego nowotworu cech dermatoskopowych.

Dla przykładu, oceniając guz na ścianie klatki piersiowej u 58-letniego mężczyzny (ryc. 1) można dopatrzyć się pleomorficznych naczyń, wybroczyn krwawych oraz struktur bliznowatych (ryc. 2). Zmiana po usunięciu chirurgicznym okazała się czerniakiem guzkowym Clark III, Breslow 5 mm. Po usunięciu zmiany z wąskim marginesem tkanek zdrowych 1-2 mm (w celu uzyskania potwierdzenia histopatologicznego), następnym etapem było wykonanie procedury biopsji węzła wartowniczego oraz poszerzenie chirurgiczne blizny.

Cutaneus peripheral T cel lymphoma, Ki-67 80%, obraz makro (ryc. 3.) i dermatoskopowy (ryc. 4.) chłoniaka skóry
Kolejny przypadek nowotworu guzkowego przedramienia lewego u 65-letniej kobiety (ryc. 3), pokazuje guz z licznymi polimorficznymi naczyniami bez struktur barwnikowych. Taki obraz kliniczny oraz dermatoskopowy (ryc. 4), może odpowiadać różnym rozpoznaniom histopatologicznym. W tym przypadku okazał się chłoniakiem T-komórkowym. Leczenie tego nowotworu z uwagi na zaawansowanie wymagało leczenia systemowego. Radykalizacja chirurgiczna byłaby postępowaniem błędnym.

Mekel cel carcinoma; obraz makro (ryc. 5.) oraz dermatoskopowy (ryc. 6.)
Bardzo podobny obraz dermatoskopowy można zobaczyć u 71-letniego mężczyzny z guzem ramienia lewego (ryc. 5). Guz krwawiący z licznymi patologicznymi naczyniami (ryc. 6), okazał się w badaniu histopatologicznym rakiem neuroendokrynnym Merkla. Ze względu na agresywny charakter nowotworu, postępowaniem z wyboru jest, po usunięciu pierwotnym zmiany, biopsja węzła wartowniczego oraz poszerzenie blizny.
 
Duże guzy nowotworowe skóry mają bardzo podobny obraz dermatoskopowy oraz kliniczny. Biopsja chirurgiczna (wycinająca lub diagnostyczna) zmiany, w celu uzyskania wyniku badania histopatologicznego, jest niezbędna dla postawienia rozpoznania oraz włączenia odpowiedniego leczenia.

Więcej informacji na temat dermoskopia, diagnostyka czerniaka znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki MavigOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Nowa odsłona medicam 1000

Minęły dwa lata od premiery FotoFinder medicam 1000. Dziś mało kto wyobraża sobie codzienną praktykę dermatologiczną bez kamery wideodermatoskopowej z krystalicznie czystym obrazem. Niewątpliwie kamera medicam 1000 wyznaczyła najwyższy standard jakości, jednakże nadszedł czas na jej rewolucję.

Przyszłość sztucznej inteligencji w diagnostyce raka skóry

Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji i choć dla wielu jest to wciąż abstrakcyjna koncepcja, w profilaktyce raka skóry stała się rzeczywistością. Oprogramowania eksperckie dostarczają wyniki oparte na AI (Artificial Intelligence), czyli tzw. sztucznej inteligencji, oferując dodatkowo szereg funkcji analitycznych.

Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Umożliwia ona wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 200-300 µm, co stanowi pewne ograniczenie w badaniu zmian nowotworowych, w bardziej zaawansowanych stadiach (guzy naciekające) lub zmian hiperkeratotycznych, w których zgrubienie naskórka uniemożliwia wgląd w głębsze warstwy.

Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Śledząc rozwój nauki oraz nowoczesnych technologii dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, naturalnym zjawiskiem jest tworzenie zespołów wielospecjalistycznych, które będą zajmować się kompleksowo tym wąskim, lecz wymagającym obszarem terapeutycznym. Zauważając potrzebę leczenia danego typu nowotworu w jednym ośrodku, począwszy od rozpoznania choroby, poprzez kompleksowe leczenie, a w ostateczności do objęcia pacjenta także opieką paliatywną, w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) powstał Skin Cancer Unit (SCU), oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem między innymi nowotworów skóry.