Dermoskopia guzów bezbarwnikowych skóry – trudności diagnostyczne

Autor: dr n. med. Jacek Calik

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Guzy bezbarwnikowe skóry stanowią jedno z największych wyzwań w dermatoskopii z powodu bardzo długiej listy diagnoz różnicowych, które należy brać pod uwagę. Guzy bezbarwnikowe możemy podzielić na łagodne i złośliwe. Do łagodnych należą m.in.: brodawka łojotokowa, włókniak twardy, guzy infekcyjne (np. Leiszmanioza), ziarniniak naczyniowy, przerost gruczołów łojowych, nabłoniaki jasnokomórkowe. Do złośliwych zalicza się: raka kolczystokomórkowego, raka podstawnokomórkowego, chłoniaki, raki Merkla, przerzuty do skóry różnych nowotowrów oraz czerniak bezbarwnikowy.

W obrazie dermatoskopowym guzów bezbarwnikowych obserwujemy następujące cechy: różnokształtne naczynia, wybroczyny krwawe, struktury bliznowate, owrzodzenia oraz strupy. W większości przypadków w tych guzach mówimy o wzorcu bezstrukturalnym, w którym przy braku struktur wyłącznym wzorcem są kolory, głównie: czerwony, biały, fioletowy i szary.

Nodular melanom, Clark III, Breslow 5 mm, IM 4/10 DPW, owrzodzenie; obraz makro (ryc. 1.) oraz dermatoskopowy (ryc. 2.)
Jednym z problemów w dermatoskopii tych guzów jest ich egzofityczny i często owrzodziały charakter. Wiąże się to z koniecznością wykonywania dermatoskopii przy użyciu immersji m.in. na żelu ultrasonograficznym. Badanie często utrudniają pokrywające guzy strupy, wybroczyny krwawe oraz sama krew. Zmiany guzowate o dużych rozmiarach należy ocenić w całości, doszukując się charakterystycznych dla danego nowotworu cech dermatoskopowych.

Dla przykładu, oceniając guz na ścianie klatki piersiowej u 58-letniego mężczyzny (ryc. 1) można dopatrzyć się pleomorficznych naczyń, wybroczyn krwawych oraz struktur bliznowatych (ryc. 2). Zmiana po usunięciu chirurgicznym okazała się czerniakiem guzkowym Clark III, Breslow 5 mm. Po usunięciu zmiany z wąskim marginesem tkanek zdrowych 1-2 mm (w celu uzyskania potwierdzenia histopatologicznego), następnym etapem było wykonanie procedury biopsji węzła wartowniczego oraz poszerzenie chirurgiczne blizny.

Cutaneus peripheral T cel lymphoma, Ki-67 80%, obraz makro (ryc. 3.) i dermatoskopowy (ryc. 4.) chłoniaka skóry
Kolejny przypadek nowotworu guzkowego przedramienia lewego u 65-letniej kobiety (ryc. 3), pokazuje guz z licznymi polimorficznymi naczyniami bez struktur barwnikowych. Taki obraz kliniczny oraz dermatoskopowy (ryc. 4), może odpowiadać różnym rozpoznaniom histopatologicznym. W tym przypadku okazał się chłoniakiem T-komórkowym. Leczenie tego nowotworu z uwagi na zaawansowanie wymagało leczenia systemowego. Radykalizacja chirurgiczna byłaby postępowaniem błędnym.

Mekel cel carcinoma; obraz makro (ryc. 5.) oraz dermatoskopowy (ryc. 6.)
Bardzo podobny obraz dermatoskopowy można zobaczyć u 71-letniego mężczyzny z guzem ramienia lewego (ryc. 5). Guz krwawiący z licznymi patologicznymi naczyniami (ryc. 6), okazał się w badaniu histopatologicznym rakiem neuroendokrynnym Merkla. Ze względu na agresywny charakter nowotworu, postępowaniem z wyboru jest, po usunięciu pierwotnym zmiany, biopsja węzła wartowniczego oraz poszerzenie blizny.
 
Duże guzy nowotworowe skóry mają bardzo podobny obraz dermatoskopowy oraz kliniczny. Biopsja chirurgiczna (wycinająca lub diagnostyczna) zmiany, w celu uzyskania wyniku badania histopatologicznego, jest niezbędna dla postawienia rozpoznania oraz włączenia odpowiedniego leczenia.

Więcej informacji na temat dermoskopia, diagnostyka czerniaka znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki MavigOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Zaimponuj pacjentom – pokaż różnicę zmian skórnych z FotoFinder aesthetics

Dokumentacja z wizyt pacjenta jest kluczową pomocą dla lekarza prowadzącego terapię, a tym samym potwierdzeniem kolejnych etapów zmian jakie przechodzi pacjent w trakcie sesji zabiegowych. Rozwiązania, które proponuje firma FotoFinder ułatwiają codzienną pracę i spełniają oczekiwania pacjentów.