Doświadczenia z sali operacyjnej z soczewkami HumanOptics

Autor: lek. Leszek Joński

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/46/2013

W mojej wieloletniej praktyce chirurgicznej miałem możliwość wszczepiania różnych dostępnych na rynku soczewek wewnątrzgałkowych. Kto z Państwa nie pamięta procedury ECCE? Używane wówczas w standardzie twarde soczewki wewnątrzgałkowe z tzw. pleksiglasu wszczepiane były z pęsety przez cię­cie 6 mm. Wtedy soczewki miały za zadanie przede wszystkim dać pacjentowi komfort widzenia zaraz po zabiegu. Nie anali­zowano ich pod kątem ewentualnego powstawania wtórnej zaćmy, czy ochrony siatkówki przed AMD. Wraz z postępem technologicznym, firmy medyczne zaczęły prześcigać się we wprowadzaniu innowacyjności. Soczewki zaczęto analizować w aspekcie poprawy komfortu widzenia pacjenta i zwiększenia jego satysfakcji.

Asferyczna soczewka Aspira -aA firmy HumanOptics to stan­dard na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego w Jeleniej Górze. Soczewka wykonana jest z akrylu hydrofilnego i implantowana przez cięcie 2.2 mm. Ze względu na homogenność materiału, z którego została -wykonana (wycięta z jednego kawałka bryły), pacjenci nie skarżą się na olśnie­nia czy odblaski. Aspira -aA posiada ostrą krawędź na całej po­wierzchni optycznej, oraz dodatkowo tzw. LEC (lens epithelial cell) Barier (rys. 1) na tylnej krawędzi, która zabezpiecza przed powstaniem wtórnej zaćmy. Ponadto, łatwość implantacji spra­wiła, że jestem ich użytkownikiem od wielu lat.

Na platformie Aspiry, firma HumanOptics stworzyła soczewkę dyfrakcyjno-refrakcyjną Diffractiva -aA, która umożliwia pa­cjentom widzenie w pełnym spektrum, dając im pełną gwaran­cję niezależności od okularów. Istotą działania tych soczewek jest ich budowa, na którą składa się 9 pierścieni dyfrakcyjnych w części centralnej soczewki oraz powierzchnia refrakcyjna na jej peryferiach. Ogromnie ważne jest to, iż pierścienie te zostały wykonane w technologii „subnanometer resolution”, dzięki czemu nie obserwuje się powstawania tzw. efektu „halo” podczas widzenia w nocnym oświetleniu. Dodatkową zaletą soczewek Diffractiva jest niewielka ilość ubytku światła (dzięki apodyzacji optyki dyfrakcyjnej) na pierścieniach (około 18%) oraz dodatek do bliży wynoszący 3.5D. Daje to pacjentom moż­liwość czytania, bez konieczności używania okularów korekcyj­nych.

Ze względu na swoją specyfikę, dobór pacjenta w przypadku wszczepu soczewek dyfrakcyjno-refrakcyjnych jest szczególnie istotny. Należy wykluczyć pacjentów narażonych na wysoką czułość kontrastu przy przyciemnionym oświetleniu oraz na sil­ne ruchy źródeł światła. Dodatkowo należy wykluczyć pacjen­tów mających astygmatyzm >1D, przypadki predysponujące do decentracji oraz tych, którzy mają wygórowane oczekiwania względem wyników pooperacyjnych. Kalkulacja soczewki od­bywa się tak jak standardowych soczewek i nie wymaga wypeł­niania specjalnych formularzy i przesyłania ich do producenta. Na podstawie własnego doświadczenia, pełne zadowolenie pacjentów, przy kalkulacji Diffractivy, udało się osiągnąć kalku­lując oko dominujące na ametropię, a drugie na – 0.5D. Pełne moje przekonanie do tych soczewek mam od momentu, kie­dy dwa lata temu wszczepiłem obuoczne soczewki Diffractiva pacjentowi z istniejącą wcześniej wysoką krótkowzrocznością -12.0D i -13.0D uzyskując pełne jego zadowolenie.
LEC Barier - zdjęcie wykonane w mikroskopie elektronowym (A), rysunek schematyczny - boczna krawędź (B)

Biorąc po uwagę, iż świadomość pacjentów jest coraz więk­sza, rosną również ich oczekiwania względem nas -chirurgów. Soczewki HumanOptics zarówno te standardowe Aspira jak i Diffractiva dają mi pewność wyników pooperacyjnych, co przekłada się w pełni na satysfakcję moich pacjentów. Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.