Artykuły w CX News nr 2/44/2013:

Skuteczność lasera iPixel Alma Lasers monitorowana USG wysokiej częstotliwości

Zabiegi laserowe wykonywane laserem erbowoyagowym (Er:YAG 2940 nm) cieszą się coraz większą popularnością w gabinetach medycyny
estetycznej. Niestety rzetelna ocena ich skuteczności nadal przysparza wielu problemów, co związane jest z brakiem metody, która umożliwiłaby ocenę stanu skóry i monitorowanie zmian w niej zachodzących pod wpływem prowadzonych terapii. Metodą, która może wypełnić te lukę jest ultrasonografia wysokich częstotliwości.

Wzorzec siateczkowaty w zmianach niemelanocytowych

Wzorzec siateczkowaty (reticular pattern) w zmianach nieme­lanocytowych: dodatkowa brodawka sutkowa.  
Wzorzec siateczkowaty jest najczęstszym wzorcem zmian me­lanocytowych. Swoją nazwę zawdzięcza wyglądowi przypomi­nającemu siateczkę (ryc. 1). Najczęściej stwierdzany jest w ła­godnych przypadkach nabytych znamion melanocytowych, jak również w brodawkach łojotokowych, plamie soczewicowatej, włókniaku twardym oraz dodatkowej brodawce sutkowej. Struk­turą przypominającą siatkę barwnikową, w rzeczywistości nią niebędącą, jest tzw. pseudosiatka, (pseudonetwork, ryc. 2), która powstaje w efekcie rozlanej hiperpigmentacji pomiędzy ujścia­mi gruczołów łojowych oraz mieszków włosowych, co wiąże się z anatomiczną lokalizacją - na twarzy. Pseudosiatka dotyczy przede wszystkim zlokalizowanych w obrębie skóry twarzy zna­mion melanocytowych, rogowacenia słonecznego oraz czernia­ka in situ. 

CIOS (ALPHA) w konkurencję

Wszystkie dziedziny ludzkiego życia poddawane są cyfryzacji. Najlepszym przykładem są aparaty fotograficzne – wielu z nas pamięta czasy, gdy można było wykonać 36 zdjęć na kliszy. Dziś wykonuje się tysiące zdjęć w formie cyfrowej, zapisywanych na kartach pamięci. Innym przykładem może być telewizja – na każdym kanale widzimy zapowiedzi wyłączenia w 2013 roku nadajników analogowych. Pozostaną jedynie kanały nadawane w formacie cyfrowym. Dzięki temu mamy mieć możliwość oglądania kanałów w lepszej rozdzielczości. 

„Kwiatowe” zdjęcia rentgenowskie

Wilhelm Konrad Roentgen opisując odkryte przez siebie nowe promienie, od razu określił ich wielką rolę w medycynie. Nie­zwykłe właściwości nowego promieniowania pionierzy radio­logii, starali się wykorzystać do badania otaczającego świata, także roślinnego. Już na początku XX wieku, Goby z Francji i Hall-Edwards z Wielkiej Brytanii wykonali pierwsze badania rentgenowskie kwiatów. Obrazy przedstawiające delikatną, wewnętrzną strukturę i piękno w nowym wymiarze wzbudziły powszechne zainteresowanie ale zostały potraktowane jako cie­kawostki. Dopiero w latach 30. XX wieku ukazały się prace, które wyznaczały kierunki „kwiatowej” radiografii. Prace Engelbrech­ta z USA wskazywały na przydatność tej techniki w badaniach naukowych nad strukturą roślin. Z kolei Taster zapoczątkował wykonywanie radiogramów kwiatów w celach ekspozycyjnych, wyznaczających nowy kierunek w sztuce. Zdjęcia rentgenow­skie kwiatów wykonywało i nadal wykonuje wielu autorów. Ciekawym podsumowaniem w tym zakresie jest książka „The Se­cret Garden” w której Albert Richards (radiolog stomatologiczny z USA) zamieścił ponad 100 zdjęć rtg kwiatów. 

Zawieszenie sufitowe Mavig - wygoda użytkowania

W poprzednim numerze podkreślaliśmy fakt, jak istotnym ele­mentem pracy jest kładzenie odpowiedniego nacisku na ochronę oczu podczas pracy z promieniowaniem przy zabiegach fluoro­skopii. W tym artykule z kolei skupimy się na ergonomii pracy jaką można uzyskać m.in. dzięki zawieszeniom sufitowym. Tego typu systemy są coraz częściej stosowane przy mocowaniu m.in. lamp operacyjnych, monitorów jak i elementów ochrony radiolo­gicznej, takich jak tarcze ochronne. Rozwiązanie to jest wybierane przede wszystkim przez użytkowników, którzy cenią sobie ergo­nomię i wygodę pracy podczas zabiegów. Zastosowanie takiego systemu umożliwia pracę z urządzeniami w różnych częściach pracowni. Co więcej, daje to możliwość łatwego dostosowania pozycji urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego z użyt­kowników. 

Abenomia - objawy i rokowania

Od zapaści gospodarczej w 1990 r., japońscy politycy wypró­bowali całą gamę programów stymulacyjnych. Polityka mo­netarna objęła zerowe stopy procentowe i niskie stopy zdusiły konsumpcję: od 1994 r. ceny spadły o 18%, od 2000 r. inflacja wynosiła średnio -0.3%. Powstały olbrzymie deficyty, zadłuże­nie publiczne sięgnęło 240% PKB. 

Co z tą Unią?

Nie zamierzam Państwa zanudzać kompletną analizą funkcjo­nowania Unii Europejskiej, zresztą moje kompetencje tak daleko nie sięgają. Natomiast mam kilka spostrzeżeń, którymi chciałem się z Państwem podzielić. Jak dla mnie, nie ulega wątpliwości, że tylko dzięki zjednoczeniu, Europa MOŻE być konkurencyjna wo­bec USA, Chin, czy w niedalekiej przyszłości Indii i Brazylii. Otóż właśnie - może, ale nie musi! 

Prawa, lewa – lewa, prawa

To wprawdzie temat na poważne dzieło, ale bez próby zdefinio­wania nawet najważniejszych, zawartych w tych określeniach treści, można postawić szereg pytań, na które każdy może so­bie sam odpowiedzieć. 

Samuraj w marynacie przyczynek do dyskusji o wartościach

Pewnego dnia roku Pańskiego 1542 sztormowy wiatr zepchnął z kursu portugalski statek płynący z Makau do Chin. Jego nawiga­tor, nie dysponujący rzecz jasna chronometrem, nie mając pojęcia gdzie się znajduje, zdał sie na intuicję i... odkrył dla Europy Kraj Kwitnącej Wiśni. Tak do Japonii dotarły najnowsze zdobycze Za­chodu: Jezuici, syfilis i arkebuzy.