Lasery excimerowe WaveLight

Autor: Agnieszka Sotoła

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 3/22/2007

Tagi:

W trakcie odbywającego się w Nowym Orleanie kongresu Amerykańskiej Akademii Okulistycznej firma WaveLight zaprezentowała prototyp nowego 1000 Hz lasera do zabiegów refrakcyjnych. Tym samym, po raz kolejny firma potwierdziła swoją pozycję na rynku jako niekwestionowany lider wprowadzający innowacyjne technologie.

Testy potwierdzają, że 1000 Hz system umożliwia wykonanie ablacji 1 dioptrii w 1 sekundę przy strefie optycznej 6.5mm. Nowy laser wyposażony jest we w pełni zoptymalizowany system śledzenia oka, zintegrowane oprogramowanie z wbudowanym systemem pomiaru danych bezpośrednio z serwera. Wielką zaletą urządzenia jest unikalny system śledzenia oka „eyetrucking” oparty na apex center technology istotnie oszczędzający tkankę przy zabiegu 13 µm/ 1D, umożliwiający customizację zabiegów w dużo szerszym niż dotąd zakresie. Zdaniem dr Kafke, odpowiedzialnego za wdrożenie i rozwój uzyskujemy gładszą powierzchnię poablacyjną podczas wykonywania zabiegów z użyciem nowego urządzenia.

Modelami obecnie dostępnymi są Allegretto Wave oraz Allegretto Wave Eye-Q. Są to systemy pracujące w trybie „flying spot”. Zastosowane w nich nowej generacji głowice (w pełni chłodzone powietrzem) korzystnie wpływają na wymiary lasera, co jest istotne przy urządzaniu sali operacyjnej. Wbudowany mikroskop firmy Zeiss zapewnia doskonałą jakość obrazu. Możliwość instalacji lampy szczelinowej na ramieniu lasera pozwala na dokładną ocenę ułożenia płatka po zabiegu bez konieczności prowadzenia pacjenta do osobnego gabinetu, a przy powtórnych zabiegach ułatwia lokalizację brzegu płatka. Tor wiązki wewnątrz lasera jest hermetyczny i przedmuchiwany azotem. Dzięki temu osiągnięto odporność na warunki zewnętrzne i większą stabilność energii, która nie jest pochłaniana przez ozon powstający w powietrzu pod wpływam promieniowania UV. Energia impulsów laserowych kontrolowana jest w podwójnej pętli sprzężenia zwrotnego, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Laser Excimerowy WaveLightSzybkość pracy głowicy w zależności od modelu 200 Hz lub 400 Hz daje bardziej dokładne i przewidywalne wyniki z uwagi na mniejszą (niż w wolniejszych laserach) zmianę uwodnienia rogówki oraz krótszą ekspozycję na czynniki zewnętrzne w trakcie zabiegu. Aby zapewnić efektywność zabiegu oraz komfort lekarza i pacjenta konieczne jest zastosowanie szybkiego aktywnego eyetrackera. Układ ten pracujący synchronicznie z częstotliwością głowicy, przed każdym strzałem oblicza położenie środka źrenicy i przy pomocy skanera kieruje wiązkę w odpowiednie miejsce (zgodne z opracowanym przez producenta profilem ablacji). Optyka zastosowana w omawianych laserach tworzy gaussowski profil wiązki. Jej średnica w płaszczyźnie zabiegu wynosi 0.95 mm (0.68 mm FWHM – Full Width Half Maximum). Tak mała średnica plamki oraz gaussowski profil zapewniają gładszą powierzchnię ablacji w porównaniu z profilami typu „flat top” lub większymi średnicami plamki. Oprócz rozmaitych rozwiązań sprzętowych z zakresu optyki, elektroniki i mechaniki precyzyjnej, profile ablacji wbudowane w dany model lasera są jedną z bardzo istotnych, a jednocześnie „niewidocznych wprost” cech lasera excimerowego. Określają one położenie kolejnych strzałów lasera na powierzchni rogówki. Nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, że jest to najbardziej chroniona tajemnica producenta.

Standardowe profile ablacji w laserach Allegretto Wave oraz Allegretto Wave Eye-Q są określane jako “wavefront optimized” lub “wavefront adjusted”. W celu wykonywania zabiegów indywidualizowanych, istnieje możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe urządzenia. Topograf rogówki (Topolyzer) wraz z dodatkowym modułem oprogramowania umożliwia wykonywanie zabiegów T-CAT (Topography based Custom Ablation Treatment).

Natomiast aberrometr (Analyzer) oraz dodatkowe oprogramowanie otwierają drogę do procedur A-CAT (Aberrometry based Custom Ablation Treatment). Warto także zwrócić uwagę na pracujący samodzielnie (bez dedykowanych urządzeń diagnostycznych) moduł oprogramowania o nazwie F-CAT (Fine adjusted Custom Ablation Treatment) dostępny dla obydwu omawianych laserów. Umożliwia on bardzo dokładny wybór parametrów zabiegu: strefy optycznej i strefy przejściowej z krokiem 0.1mm oraz refrakcji z krokiem 0.01D. Dodatkowo możemy wprowadzić nową wartość współczynnika asferyczności Q, jaką chcemy uzyskać po zabiegu. Ostatnia cecha dodaje kolejny wymiar do pojęcia indywidualizacji profilu ablacji.

Więcej informacji na temat laserów excimerowych znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.