Najszybszy fotokoagulator typu multispot

VALON multispot laser, DuallaserW trzecim kwartale 2009 roku fińska firma Duallaser Ltd, wprowadziła najnowocześniejszy laser do fotokoagulacji siatkówki VALON multispot laser. Dzięki zastosowaniu technologii galwanooptcznej zapewnia on ultraszybkie i bezbolesne leczenie. Zabieg panfotokoagulacji laserem VALON multispot trwa średnio 6-7 min., czyli 6 razy szybciej niż przy zastosowaniu stan-dardowego lasera oraz jest prawie bezbolesny dla pacjenta. Opro-gramowanie pozwala pracować z wiązką uformowaną w kształcie koła, kwadratu, trójkątą, półkola, linii lub wzorem własnym. Laser jest dostarczany standardowo z lampą szczelinową Haag-Streit BM lub BQ, zapewniając doskonałą jakość obrazu leczonego oka. Cały zestaw jest zamknięty w ergonomicznej obudowie, która z łatwością zmieści się w każdym gabinecie. Sterowanie laserem odbywa się za pomocą ekranu dotykowego oraz specjalnie zaprojektowanego i opatentowanego sterownika „Jog Wheel”, który zapewnia lekarzowi stałą i intuicyjną kontrolę nad parametrami lasera bez odwracania wzroku od leczonego obszaru.

 Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.