Nowe podejście do badania refrakcji - Eye Refract™

Autor: Kamil Środa

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 3/63/2018

W trakcie tegorocznego kongresu PTO w Katowicach zaprezentowano najnowsze urządzenie Eye Refract™ firmy Visionix, wprowadzające znaczącą zmianę w podejściu do diagnostyki wad refrakcji i doboru korekcji okularowej. Ten pozornie prosty proces bywa przyczyną niezadowolenia pacjenta, któremu trudno przyzwyczaić się do nowo dobranych szkieł.
 
Gdybyśmy zbadali tę samą osobę u kilku specjalistów istnieje prawdopodobieństwo, że uzyskalibyśmy kilka różnych wersji finalnej korekcji. Czy proces ten można więc udoskonalić, tak aby stał się w większej mierze powtarzalny? Innowacje wprowadzone przez firmę Visionix pozwoliły nam odpowiedzieć na to pytanie twierdząco.
 
Prezentujemy zapowiadany w ostatnim numerze CX News Eye Refract™. Jest to zintegrowany zestaw urządzeń, służący do pomiaru refrakcji oraz automatycznego doboru pożądanej korekcji.
 
Fot. 1. Aparat Eye Refract™ z dedykowanym tabletem
Główną częścią zestawu jest tytułowy Eye Refract™, nowy typ urządzenia, łączący w sobie cechy refraktometru i elektronicznego foroptera. Pozostałymi składowymi są elektroniczny dioptromierz VX40 i wyświetlacz optotypów VX24, a także VX Box – urządzenie umożliwiające komunikację pomiędzy wspomnianymi sprzętami.
 
Jeśli pacjent nosi okulary, badanie rozpoczyna się od pomiaru za pomocą dioptromierza. Urządzenie automatycznie sprawdza aktualną korekcję. Warto dodać, że jest to jeden z najnowocześniejszych dioptromierzy na rynku. Dokładność pomiaru gwarantuje czujnik Shacka-Hartmanna, wykorzystujący metodę analizy czoła fali (wavefront). Aparat automatycznie przechodzi z jednego szkła na drugie, po czym wysyła zebrane informacje głowicy aparatu Eye Refract™.
 
Pacjent zajmuje miejsce przed aparatem i rozpoczyna się badanie aberracji. Również tutaj mamy do czynienia z czujnikami Shacka-Hartmanna i metodą analizy czoła fali. W głowicę urządzenia wbudowane są dwa czujniki, umożliwiające szybki obuoczny pomiar. Następnie aparat automatycznie ustawia sugerowaną korekcję i przechodzi do kolejnego etapu badania, bez konieczności przenoszenia się na foropter (jest on także wbudowany w głowicę). Zintegrowany z zestawem wyświetlacz optotypów znajduje się w ustalonej odległości od pacjenta.
 
Zadaniem operatora jest uzgodnienie z pacjentem w którym ustawieniu urządzenia obraz jest wyraźniejszy (nie wymaga to specjalistycznej wiedzy), a następnie wybiera tę opcję na tablecie sterującym całym badaniem. Aparat automatycznie dobiera wspomniane ustawienia, niwelując negatywny wpływ zmiennego czynnika ludzkiego.
Fot. 2. Badanie refrakcji za pomocą Eye Refract™ firmy Visionix 
 
Eye Refract™ w przeciągu kilku minut kalkuluje finalną korekcję a pacjent może ocenić, który dobór szkieł odpowiada mu bardziej: dotychczasowy (zmierzony dioptromierzem), czy zaproponowany przez aparat. Efekty są zaskakujące. Podczas naszych pierwszych testów w trakcie kongresu wszystkie przebadane osoby wybierały korekcję dobraną przez urządzenie, a nie tą, którą wykorzystywały na co dzień.
 
Byliśmy również zdumieni powtarzalnością otrzymywanych wyników. Wszystko to skłania nas do tezy, że Eye Refract ™ może wnieść wiele zmian w podejściu do tego typu badań w najbliższej przyszłości. Już teraz urządzenie wykorzystywane jest w dużych sieciach optycznych w Europie Zachodniej. Mamy nadzieję, że już niebawem znajdzie swoje miejsce na polskim rynku, gwarantując użytkownikom szybki, dokładny pomiar wad refrakcji oraz powtarzalny dobór korekcji okularowej.

Więcej informacji na temat refrakcja oka, diagnostyka okulistyczna, visionix znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki VisionixOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.