Nowe podejście do badania refrakcji - Eye Refract™

Autor: Kamil Środa

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 3/63/2018

W trakcie tegorocznego kongresu PTO w Katowicach zaprezentowano najnowsze urządzenie Eye Refract™ firmy Visionix, wprowadzające znaczącą zmianę w podejściu do diagnostyki wad refrakcji i doboru korekcji okularowej. Ten pozornie prosty proces bywa przyczyną niezadowolenia pacjenta, któremu trudno przyzwyczaić się do nowo dobranych szkieł.
 
Gdybyśmy zbadali tę samą osobę u kilku specjalistów istnieje prawdopodobieństwo, że uzyskalibyśmy kilka różnych wersji finalnej korekcji. Czy proces ten można więc udoskonalić, tak aby stał się w większej mierze powtarzalny? Innowacje wprowadzone przez firmę Visionix pozwoliły nam odpowiedzieć na to pytanie twierdząco.
 
Prezentujemy zapowiadany w ostatnim numerze CX News Eye Refract™. Jest to zintegrowany zestaw urządzeń, służący do pomiaru refrakcji oraz automatycznego doboru pożądanej korekcji.
 
Fot. 1. Aparat Eye Refract™ z dedykowanym tabletem
Główną częścią zestawu jest tytułowy Eye Refract™, nowy typ urządzenia, łączący w sobie cechy refraktometru i elektronicznego foroptera. Pozostałymi składowymi są elektroniczny dioptromierz VX40 i wyświetlacz optotypów VX24, a także VX Box – urządzenie umożliwiające komunikację pomiędzy wspomnianymi sprzętami.
 
Jeśli pacjent nosi okulary, badanie rozpoczyna się od pomiaru za pomocą dioptromierza. Urządzenie automatycznie sprawdza aktualną korekcję. Warto dodać, że jest to jeden z najnowocześniejszych dioptromierzy na rynku. Dokładność pomiaru gwarantuje czujnik Shacka-Hartmanna, wykorzystujący metodę analizy czoła fali (wavefront). Aparat automatycznie przechodzi z jednego szkła na drugie, po czym wysyła zebrane informacje głowicy aparatu Eye Refract™.
 
Pacjent zajmuje miejsce przed aparatem i rozpoczyna się badanie aberracji. Również tutaj mamy do czynienia z czujnikami Shacka-Hartmanna i metodą analizy czoła fali. W głowicę urządzenia wbudowane są dwa czujniki, umożliwiające szybki obuoczny pomiar. Następnie aparat automatycznie ustawia sugerowaną korekcję i przechodzi do kolejnego etapu badania, bez konieczności przenoszenia się na foropter (jest on także wbudowany w głowicę). Zintegrowany z zestawem wyświetlacz optotypów znajduje się w ustalonej odległości od pacjenta.
 
Zadaniem operatora jest uzgodnienie z pacjentem w którym ustawieniu urządzenia obraz jest wyraźniejszy (nie wymaga to specjalistycznej wiedzy), a następnie wybiera tę opcję na tablecie sterującym całym badaniem. Aparat automatycznie dobiera wspomniane ustawienia, niwelując negatywny wpływ zmiennego czynnika ludzkiego.
Fot. 2. Badanie refrakcji za pomocą Eye Refract™ firmy Visionix 
 
Eye Refract™ w przeciągu kilku minut kalkuluje finalną korekcję a pacjent może ocenić, który dobór szkieł odpowiada mu bardziej: dotychczasowy (zmierzony dioptromierzem), czy zaproponowany przez aparat. Efekty są zaskakujące. Podczas naszych pierwszych testów w trakcie kongresu wszystkie przebadane osoby wybierały korekcję dobraną przez urządzenie, a nie tą, którą wykorzystywały na co dzień.
 
Byliśmy również zdumieni powtarzalnością otrzymywanych wyników. Wszystko to skłania nas do tezy, że Eye Refract ™ może wnieść wiele zmian w podejściu do tego typu badań w najbliższej przyszłości. Już teraz urządzenie wykorzystywane jest w dużych sieciach optycznych w Europie Zachodniej. Mamy nadzieję, że już niebawem znajdzie swoje miejsce na polskim rynku, gwarantując użytkownikom szybki, dokładny pomiar wad refrakcji oraz powtarzalny dobór korekcji okularowej.

Więcej informacji na temat refrakcja oka, diagnostyka okulistyczna, visionix znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki VisionixOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.