Oertli Novitrex3000

Autor: Antoni Bijak

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/27/2009

Tagi:

NovitrexX3000Światłowody do endoiluminacji w rozmiarach 23G oraz 25G wymagają specjalnego źródła światła. Zastosowanie bardzo jasnego i mocnego światła nie jest jednak dobrym rozwiązaniem! Zbyt duża jasność zmniejsza bowiem widoczność drobnych struktur. Ponadto, bardzo jasne białe światło, takie jak np. ksenonowe, może być szkodliwe dla siatkówki zarówno pacjenta jak i chirurga, a nawet prowadzić do oparzeń.

Chirurdzy witreoretinalni wymagają bardzo dobrej widoczności tkanek oraz membran z dobrym kontrastem. Aby to osiągnąć niezbędne jest źródło światła, nie tyle jasne co o właściwej temperaturze barwowej. Dlatego też Oertli opracowało oświetlenie „good Light”, które jest dobre w najszerszym znaczeniu tego słowa. Oświetlenie to ma bardzo starannie wybraną temperaturę barwową, a co za tym idzie zapewnia doskonałą widoczność, kontrast oraz bezpieczeństwo!

Źródło światła jest zintegrowane w module do witrektomii tylnej novitreX3000 w postaci dwóch w pełni niezależnych torów optycznych. Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, tor optyczny posiada wbudowane fi ltry odcinające promieniowanie o długości fali mniejszej niż 435 nm.

Oprócz oświetlenia endo, novitreX3000 oferuje również funkcje iniekcji/ekstrakcji wiskoelastyków oraz powietrza do wymiany gazowej lub tamponady.

Rozszerzenie systemu oS3 o moduł do witrektomii tylnej novitreX3000 daje następujące korzyści: - doskonałą widoczność tkanek oraz mebran, bardzo dobry kontrast dzięki nowoczesnemu oświetleniu, - bezpieczeństwo dla pacjenta oraz chirurga, - łatwość użycia, bez dodatkowych filtrów czy specjalnych ustawień, - dostępność dla wszystkich konfiguracji oświetlaczy: 20G, 23G oraz 25G, - zwarty system do chirurgii przedniego jak i tylnego odcinka oka.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.