Operacje fakoemulsyfikacji zaćmy przy użyciu easyPhako Oertli. Doświadczenia własne.

Autor: lek. Jacek Bukowski

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/34/2010

Tagi:

W okresie 3 miesięcy wykonałem 128 zabiegów przy użyciu  końcówki easyPhako. Do zabiegów używałem aparatu Oertli Faros z sześciokryształową głowicą phako. Ustawienia aparatu w większości zabiegów były następujące:
•     przepływ 30,
•     ssanie 550,
•     moc ultradźwięków 70-80%.
•     wysokość płynu irygacyjnego 230 cm powyżej głowy pacjenta.
Tunel rogówkowy do użycia końcówki easyPhako był dwupłaszczyznowy i miał szerokość od 2.2 do 2.4 mm. Zapewniało to szczelność rany zarówno podczas zabiegu jak i przy minimalnej hydratacji rany rogówki po zabiegu. Szerokość cięcia 2.2 – 2.4 mm  nie dawała istotnych astygmatyzmów pooperacyjnych w 1 tygodniu po zabiegu, natomiast dawała znacznie większą efektywność fakoemulsyfkacji, co wydatnie skracało jednostkowy czas zabiegu.Końcówka easyPhako daje podczas zabiegu wyjątkowa stabilność komory przedniej bez balotowania tęczówki   i tylnej torebki soczewki. Nie zauważyłem również efektu surge. Sugerowałbym jednak znaczną ostrożność w trakcie operacji oczu z wysoką krótkowzrocznością lub z niskim początkowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, gdyż wysokie nastawy, szczególnie wysokość płynu irygacyjnego może spowodować efekt studni. Należy zachować również ostrożność w zaawansowanych zespołach PEX. Można jednak bezpiecznie i skutecz-nie operować na niższych nastawach sprzętu np. 23-390-60 z wysokością płynu około 90 cm.
W czasie zabiegów używałem technik horizontal phaco i quick phaco, a w po- jedynczych przypadkach wykonywałem typowe żłobienia z mechanicznym rozdrabnianiem jądra. Miękkie zaćmy dawały się łatwo usunąć techniką karuzelową tzn. były odsysane po stycznej koła od obwodu z rotowaniem jądra czoperem. We wszystkich technikach końcówka easyPhako zachowywała się przewidywalnie i efektywnie. Jeśli chodzi o tryb działania głowicy to zestaw z easyPhako najlepiej sprawował się w trybie linear i burst. W trybie puls zaważyłem cykliczne odpychanie fragmentów jądra od końcówki, tak że tego trybu nie polecam. W trakcie używania końcówki easyPhako zauważyłem bardzo efektywne
rozbijanie i aspirowanie szczególnie twardych fragmentów jądra bez istotnych turbulencji. Końcówka ta daje szansę bezpiecznej pracy na wysokich (szybkich) parametrach fakoemulsyfkatora, nawet mniej doświadczonym chirurgom.

easyPHACO OertliOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.