Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa

Autor: prof. Julia Welzel

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa

Chirurgia Mikrograficzna Mohsa (MMS) jest preferowaną metodą leczenia w przypadku raka podstawnokomórkowego (BCC) wysokiego ryzyka. Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) jest nieinwazyjną techniką obrazowania, która umożliwia diagnozę oraz określenie marginesu tkanki zajętej BCC jeszcze przed przystąpieniem do inwazyjnych czynności chirurgicznych związanych z MMS, zapewniając obrazowanie zasadniczo równoważne histologicznej ocenie tkanki. Tego typu procedura może doprowadzić do znacznego zmniejszenia liczby zabiegów chirurgicznych, co z kolei może przynieść wiele zalet zarówno dla pacjentów, jak i klinik dermatologicznych.

Na procedurę MMS składają się liczne, powtarzające się etapy chirurgiczne. Pierwsza faza obejmuje wycięcie i śródoperacyjne, mikroskopowe potwierdzenie usuniętych marginesów nowotworu za pomocą patomorfologii. Dodatkowe etapy chirurgiczne często powtarzane są kilkukrotnie. Polegają na dalszych wycięciach i analizach, dopóki wzdłuż marginesów nie zostaną wykryte żadne ślady nowotworu. Jest to zwykle powolny i kosztowny proces, ze względu na czas i zasoby związane z procesem histologii, pomiędzy każdym z jego etapów.
Rys. 1. OCT dermatologiczne - VivoSight D 
 
Możliwość skanowania brzegów guza za pomocą OCT nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie on cały usunięty podczas pierwszego zabiegu, ale umożliwia wycięcie mniejszego obszaru, co potencjalnie prowadzi do łagodniejszej blizny i lepszego efektu kosmetycznego. OCT pozwala na mniejsze cięcie, ponieważ chirurg może usunąć tkankę, aż do zeskanowanej granicy guza, zamiast pozostawiać miejsce na błąd ludzki, co jest konieczne podczas konwencjonalnej metody, gdy tkanka nowotworowa wycinana jest „na ślepo".


Rys. 2. Badanie systemem VivoSight DX
Badanie
Celem badania było oszacowanie z jak wielu etapów MMS można zrezygnować dzięki zastosowaniu systemu OCT i mapowania marginesów zmiany. Badaniu poddano 10 pacjentów Szpitala w Augsburgu w 2015 roku, którym przy użyciu OCT określano marginesy BCC przed wykonaniem MMS. Planowane na 2018 rok badanie obejmie dwie grupy (po 50 pacjentów) i jest wysoce prawdopodobne, że potwierdzi główne wnioski próby z 2015 roku. Urządzenie skaningowe VivoSight DX to OCT dermatologiczne oferowane przez firmę Michelson Diagnostics GmbH.


Wyniki kliniczne
Wyniki badania wstępnego wykazały, że w 8 na 10 przypadków BCC makroskopowe/dermoskopowe marginesy oceniane z zastosowaniem OCT byty poprawne. Skutkiem tego było całkowite wycięcie nowotworu podczas pierwszej próby i pozwoliło uniknąć kolejnych zabiegów. W 2 na 10 przypadków BCC, mimo zastosowania mapowania OCT, podczas pierwszego zabiegu nowotwór został usunięty niekompletnie, co było spowodowane większą głębokością i naciekowym charakterem guzów. większej ilości pacjentów i oszczędności wynikające z redukcji kosztów generowanych przez pacjentów. Każdej klinice dermatologicznej, czy praktyce oferującej chirurgię MMS, rekomenduję wprowadzenie metody OCT do codziennej działalności.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Nowa odsłona medicam 1000

Minęły dwa lata od premiery FotoFinder medicam 1000. Dziś mało kto wyobraża sobie codzienną praktykę dermatologiczną bez kamery wideodermatoskopowej z krystalicznie czystym obrazem. Niewątpliwie kamera medicam 1000 wyznaczyła najwyższy standard jakości, jednakże nadszedł czas na jej rewolucję.

Przyszłość sztucznej inteligencji w diagnostyce raka skóry

Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji i choć dla wielu jest to wciąż abstrakcyjna koncepcja, w profilaktyce raka skóry stała się rzeczywistością. Oprogramowania eksperckie dostarczają wyniki oparte na AI (Artificial Intelligence), czyli tzw. sztucznej inteligencji, oferując dodatkowo szereg funkcji analitycznych.

Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Umożliwia ona wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 200-300 µm, co stanowi pewne ograniczenie w badaniu zmian nowotworowych, w bardziej zaawansowanych stadiach (guzy naciekające) lub zmian hiperkeratotycznych, w których zgrubienie naskórka uniemożliwia wgląd w głębsze warstwy.

Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Śledząc rozwój nauki oraz nowoczesnych technologii dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, naturalnym zjawiskiem jest tworzenie zespołów wielospecjalistycznych, które będą zajmować się kompleksowo tym wąskim, lecz wymagającym obszarem terapeutycznym. Zauważając potrzebę leczenia danego typu nowotworu w jednym ośrodku, począwszy od rozpoznania choroby, poprzez kompleksowe leczenie, a w ostateczności do objęcia pacjenta także opieką paliatywną, w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) powstał Skin Cancer Unit (SCU), oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem między innymi nowotworów skóry.