Refleksyjna mikroskopia konfokalna a wczesne wykrywanie raka podstawnokomórkowego

Autor: lek. Joanna Łudzik

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 3/53/2015

Rak podstawnokomórkowy (Basal Cell Carcinoma – BCC) skóry jest najczęstszym nowotworem złośliwym u ludzi rasy kaukaskiej. Dotychczas był wiązany z występowaniem u pacjentów w podeszłym wieku, choć niestety coraz częściej obserwujemy jego obecność na skórze coraz młodszych osób.

Zastosowanie nowoczesnych technik przesiewowych pozwala na wykrywanie już niewielkich zmian i ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania. Wczesna postać raka podstawnokomórkowego może być trudna do wykrycia w przypadku niewielkiego doświadczenia w ocenie zmian z użyciem dermoskopu.
 
 Pacjent
 
W przedstawionym przypadku na ryc. 1A i 1B niepokojąca była (< 0.5 cm ) płaska barwnikowa zmiana w pobliżu szczytu nosa. W dermoskopii (ryc. 1C) cechy typowe dla BCC to minimalne struktury przypominające liść klonu, mleczno–różowy bezstrukturalny obszar oraz drobne teleangiektazje. W celu potwierdzenia wstępnej diagnozy klinicznej wykonano badanie refleksyjnym mikroskopem konfokalnym. Uzyskano 3 mozaikowe mapy zmiany, odpowiednio na różnych głębokościach skóry. Na ryc. 2A w obrębie naskórka widoczna jest charakterystyczna dezorganizacja prawidłowej struktury oraz poszerzone naczynia krwionośne (en – face). Typowe dla BCC cechy zobrazowane w mikroskopii konfokalnej najczęściej obserwujemy w górnych warstwach skóry właściwej, jak na ryc. 2C. Obecne są tu guzy wyspowe oraz otaczające je ciemne szczeliny przypominające pęknięcia tzw. clefting.

W obrazowaniu przy użyciu mikroskopu konfokalnego pokazano struktury charakterystyczne dla BCC, czym potwierdzono podejrzenie nowotworu już na wczesnym etapie. Zmianę usunięto w całości i przesłano do badania histopatologicznego, gdzie rozpoznanie raka podstawnokomórkowego zostało również postawione przez badającego patologa.

Przedstawiony przypadek wskazuje na przydatność dermatoskopii i mikroskopii konfokalnej w procesie diagnostyczno – leczniczym zmian nowotworowych. Wraz z zastosowaniem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej wzrasta czułość i swoistość diagnostyczna, co może pomóc wybrać najlepszą metodę leczniczą dla pacjenta. Jest to ważne ze względu na lokalizację zmiany w rejonach estetycznie wrażliwych takich jak nos, okolica oka, czy małżowiny usznej.
 
 
Bibliografia
1.1: Lallas A, Tzellos T, Kyrgidis A, Apalla Z, Zalaudek I, Karatolias A, Ferrara G, Piana S, Longo C, Moscarella E, Stratigos A, Argenziano G. Accuracy of dermoscopic criteria for discriminating superficial from other subtypes of basal cell carcinoma. J Am Acad Dermatol. 2014 Feb;70(2):303-11. doi:
2.1: Emiroglu N, Cengiz FP, Kemeriz F. The relation between dermoscopy and histopathology of basal cell carcinoma. An Bras Dermatol. 2015May-Jun;90(3):
3.1: Longo C, Lallas A, Kyrgidis A, Rabinovitz H, Moscarella E, Ciardo S, Zalaudek I, Oliviero M, Losi A, Gonzalez S, Guitera P, Piana S, Argenziano G, Pellacani G. Classifying distinct basal cell carcinoma subtype by means of dermatoscopy and reflectance confocal microscopy. J Am Acad Dermatol. 2014 Oct;71(4):716-724.e1.doi:Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Nowa odsłona medicam 1000

Minęły dwa lata od premiery FotoFinder medicam 1000. Dziś mało kto wyobraża sobie codzienną praktykę dermatologiczną bez kamery wideodermatoskopowej z krystalicznie czystym obrazem. Niewątpliwie kamera medicam 1000 wyznaczyła najwyższy standard jakości, jednakże nadszedł czas na jej rewolucję.

Przyszłość sztucznej inteligencji w diagnostyce raka skóry

Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji i choć dla wielu jest to wciąż abstrakcyjna koncepcja, w profilaktyce raka skóry stała się rzeczywistością. Oprogramowania eksperckie dostarczają wyniki oparte na AI (Artificial Intelligence), czyli tzw. sztucznej inteligencji, oferując dodatkowo szereg funkcji analitycznych.

Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Umożliwia ona wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 200-300 µm, co stanowi pewne ograniczenie w badaniu zmian nowotworowych, w bardziej zaawansowanych stadiach (guzy naciekające) lub zmian hiperkeratotycznych, w których zgrubienie naskórka uniemożliwia wgląd w głębsze warstwy.

Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Śledząc rozwój nauki oraz nowoczesnych technologii dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, naturalnym zjawiskiem jest tworzenie zespołów wielospecjalistycznych, które będą zajmować się kompleksowo tym wąskim, lecz wymagającym obszarem terapeutycznym. Zauważając potrzebę leczenia danego typu nowotworu w jednym ośrodku, począwszy od rozpoznania choroby, poprzez kompleksowe leczenie, a w ostateczności do objęcia pacjenta także opieką paliatywną, w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) powstał Skin Cancer Unit (SCU), oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem między innymi nowotworów skóry.