Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka (SLT)

Autor: Antoni Bijak

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 2/21/2007

Tagi:

Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka (SLT) jest jedną z najnowszych, skutecznych metod w leczeniu jaskry zarówno z otwartym jak i zamkniętym kątem przesączania. Metoda ta została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku.

Zabieg selektywnej trabekuloplastyki laserowej (SLT) wykonywany jest laserem Q switch Nd:YAG o długości fali 532 nm, który wpływa na komórki trabeculum – nie powodując jednak ich koagulacji i niszczenia. Mechanizm leczniczy SLT polega prawdopodobnie na oddziaływaniu selektywnym lasera na ścianę komórek trabeculum zawierających melaninę a pozostałe struktury trabeculum pozostają niezmienione. W przypadku SLT czas trwania impulsu jest bardzo krótki (3 ns) podczas dużego wyładowania energii. W ALT mamy do czynienia z impulsem kilkakrotnie dłuższym co prowadzi do absorpcji energii wewnątrz polimera melaniny na otaczającą tkankę łączną.Laser SLT Tango

Zwykle stosuje się energię od 0,7 do 1,4 mJ wykonując od 75 do 120 impulsów w jednej sesji, na obszarze 180 stopni, tak dobierając energię, aby widoczny był tzw. „efekt bąbelków”.  Na skuteczność zabiegu bardzo duży wpływ ma ilość barwnika  w kącie przesączania, ale brak barwnika nie oznacza jednak niepowodzenia.
Zabieg nie daje praktycznie żadnych powikłań – nie powoduje ani stanów zapalnych ani krwawienia.

Według światowych badań zabieg jest bezpieczny, nieinwazyjny i efektywny.  U chorych nastąpiła istotna redukcja ciśnienia śródgałkowego. W wielu przypadkach zabieg SLT może zastąpić nawet leczenie farmakologiczne.

Bardzo istotnym faktem jest również kierowanie na SLT pacjentów z bardzo zaawansowaną neuropatią, gdzie zabieg chirurgiczny może być niebezpieczny.

Instytut Jaskry i Chorób Oka w Warszawie jest jednym z czołowych ośrodków wykonujących zabiegi selektywnej laserowej trabekuloplastyki oraz irydotomii przy użyciu lasera SLT/YAG – TANGO firmy ELLEX u chorych z różnymi postaciami jaskry i nadciśnienia ocznego. 

Więcej informacji na temat SLT znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.