Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Autorzy: dr n. med. Jacek Calik, dr hab. n. med. Marcin Ziętek

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 3/63/2018

Śledząc rozwój nauki oraz nowoczesnych technologii dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, naturalnym zjawiskiem jest tworzenie zespołów wielospecjalistycznych, które będą zajmować się kompleksowo tym wąskim, lecz wymagającym obszarem terapeutycznym. Zauważając potrzebę leczenia danego typu nowotworu w jednym ośrodku, począwszy od rozpoznania choroby, poprzez kompleksowe leczenie, a w ostateczności do objęcia pacjenta także opieką paliatywną, w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) powstał Skin Cancer Unit (SCU), oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem między innymi nowotworów skóry.
 
Fot. 1. Dr Czopnik i dr Calik z mikroskopem konfokalnym MAVIG  z głowicą VivaScope® 1500
Pierwszy kontakt pacjenta ze SCU następuje w gabinecie diagnostyczno-konsultacyjnym. W tym miejscu podejmowane są decyzje dotyczące wyboru rodzaju terapii w zakresie nowotworów skóry, które są realizowane w ramach: Ambulatorium Chirurgicznego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Oddziału Onkologii Klinicznej/Chemio-terapii, Zakładu Teleradioterapii lub Brachyterapii oraz Oddziału Opieki Paliatywnej.
Pracownia dermatoskopowa wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne, w tym w dermatoskopy ręczne Heine Delta 20T, wideodermatoskop FotoFinder z kamerą medicam® 1000, mikroskop konfokalny Mavig z głowicą VivaScope® 1500 dodatkowo USG do skóry z głowicą o rozdzielczości 40 MHz.
 
Do pracowni diagnostycznej SCU kierowani są pacjenci przez lekarzy specjalistów ze wszystkich Poradni Onkologicznych będących w strukturach DCO, również kontrolowani są wszyscy chorzy leczeni z powodu czerniaka skóry. W pracowni SCU konsultują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dermatoskopii, chirurgii zmian skórnych i terapii chorób skóry. W zespole SCU znajdują się: chirurdzy onkolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, radiolodzy, patomorfolodzy, psycholog, pielęgniarki, a także koordynator procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
 
Pełny wachlarz terapeutyczny dostępny w DCO w obszarze leczenia miejscowego (chirurgia, elektrochirurgia, kriochirurgia, elektrochemioterapia, brachyterapia teleradioterapia, terapia fotodynamiczna) oraz leczenia systemowego (immunoterapia, leczenie molekularne czy chemioterapia), przynosi pacjentowi najlepsze efekty.
 
Fot. 3. Kompleksowe wyposażenie pracowni dermatoskopowej
W ramach Oddziału Onkologii Klinicznej/Chemioterapii dostępne są wszystkie refundowane w ramach NFZ programy terapeutyczne zarówno w czerniakach skóry i błon śluzowych (Nivolumab, Pembrolizumab, Dabrafenib z Trametrynibem, Wemurafenib z Cobimetinibem) jak i raku podstawnokomórkowym (Vismodegib). Prowadzone są badania kliniczne dotyczące leczenia systemowego nowotworów skóry w różnych stadiach zaawansowania. Członkowie SCU od trzech lat uczestniczą w konsyliach DILO, gdzie co roku uzyskuje pomoc około 150 pacjentów z nowo rozpoznanym czerniakiem. 
 
Powstanie w Dolnośląskim Centrum Onkologii jednostki zajmującej się głównie terapią nowotworów skóry jest odpowiedzią na dużą dynamikę wzrostu zachorowalności na tą grupę nowotworów. Celem wyspecjalizowanego zespołu Skin Cancer Unit jest nie tylko diagnozowanie i leczenie pacjentów, lecz dodatkowo szerzenie wiedzy na ten temat wśród chorych i lekarzy innych specjalności. Liczymy na współpracę z różnymi ośrodkami, dzięki której możemy się podzielić naszym doświadczeniem, a co więcej poznać inne spojrzenie na ten wąski zakres chorób skóry.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Nowa odsłona medicam 1000

Minęły dwa lata od premiery FotoFinder medicam 1000. Dziś mało kto wyobraża sobie codzienną praktykę dermatologiczną bez kamery wideodermatoskopowej z krystalicznie czystym obrazem. Niewątpliwie kamera medicam 1000 wyznaczyła najwyższy standard jakości, jednakże nadszedł czas na jej rewolucję.

Przyszłość sztucznej inteligencji w diagnostyce raka skóry

Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji i choć dla wielu jest to wciąż abstrakcyjna koncepcja, w profilaktyce raka skóry stała się rzeczywistością. Oprogramowania eksperckie dostarczają wyniki oparte na AI (Artificial Intelligence), czyli tzw. sztucznej inteligencji, oferując dodatkowo szereg funkcji analitycznych.

Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Umożliwia ona wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 200-300 µm, co stanowi pewne ograniczenie w badaniu zmian nowotworowych, w bardziej zaawansowanych stadiach (guzy naciekające) lub zmian hiperkeratotycznych, w których zgrubienie naskórka uniemożliwia wgląd w głębsze warstwy.