Spektralna koherentna tomografia optyczna Spectral OCT SLO

Autor: Jan Łabza

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 2/24/2008

Mimo, iż technologia koherentnej tomografii optycznej OCT jest relatywnie młoda (pierwsze próby jej wykorzystania odbyły się w 1991 roku), to rosnące zapotrzebowanie na badania wewnętrznych struktur dna oka spowodowały wytężone prace nad udoskonaleniem dotychczasowych skanerów OCT. Firma OTI – światowy producent m. in. wysokiej klasy okulistycznych aparatów ultrasonograficznych – wprowadziła w tym roku do swojej oferty spektralny skaner tomograficzny, który jest następcą urządzenia działającego w technologii czasowej (time domain OCT).

Urządzenie drugiej generacji Spectral OCT SLO jest kombinacją optycznej tomografii koherentnej OCT oraz konfokalnego skaningowego oftalmoskopu laserowego SLO. Z olbrzymiej ilości funkcji i możliwości aparatu postanowiłem przedstawić Państwu w punktach te, które wydają mi się najważniejsze i wyróżniają aparat firmy OTI na tle konkurencji:

1. OBRAZOWANIEWCZASIE RZECZYWISTYM Odwzorowanie obrazu SLO i OCT odbywa się z dokładnością co do piksela. Obraz SLO dostarcza informację nt. siatkówki i pozwala na swobodne pozycjonowanie skanów OCT w dowolnym położeniu dna oka. W przeciwieństwie do innych systemów OCT SLO nie przeprowadza trójwymiarowej rekonstrukcji w celu ustalenia lokalizacji skanu OCT. Oprogramowanie umożliwia wyświetlenie sygnałów SLO i OCT na wspólnym ekranie, co jest możliwe dzięki równoczesnej rejestracji obu obrazów przy pomocy wspólnego układu optycznego i wykorzystaniu wspólnego źródła światła.

2. OBRAZOWANIE SIATKÓWKI. Obrazy generowane przy pomocy OCT SLO mają wysoką rozdzielczość pozwalającą w przejrzysty sposób wyodrębnić wewnętrzne warstwy siatkówki, dzięki temu możliwe stało się wcześniejsze wykrycie niewielkich patologii. Zwiększona szybkość skanowania pozwoliła wyeliminować artefakty związane z ruchem gałki ocznej, co w znaczący sposób ułatwia pracę operatorowi oraz zapewnia większy komfort badanemu. Dzięki wbudowanej funkcji 3D możliwe jest dokonanie szybkiej analizy trójwymiarowej z wieloma funkcjami podglądu.

3. MAPATOPOGRAFICZNAZANALIZĄGRUBOŚCI SIATKÓWKI. W przypadku AMD oraz retinopatii cukrzycowej ważne jest monitorowanie zmian powstających na przestrzeni czasu. OCT SLO automatycznie śledzi wpływ podawanych leków na wielkość zmiany patologicznej oraz pozwala na obrazowanie jej wewnętrznych struktur przy pomocy trójwymiarowej mapy topograficznej. . Oprogramowanie umożliwia porównanie wyników w celu zobrazowania regresji zmian patologicznych po zastosowaniu terapii Taki wynik można także nałożyć na obraz dna oka SLO pacjenta.

4. WCZESNE WYKRYCIE JASKRY PRZY POMOCY ANALIZY GRUBOŚCI RNFL ORAZ ANALIZA TARCZY NERWU WZROKOWEGO. Duża dokładność badania przy pomocy OCT SLO pozwala na diagnozowanie jaskry we wczesnych jej stadiach.Wykorzystanie obrazu SLO dna oka daje możliwość precyzyjnego obrysu nerwu wzrokowego o średnicy 3.4 mm, wokół którego odbywa się badanie. Oprogramowanie automatycznie śledzi położenie nerwu wzrokowego niwelując w ten sposób ruchy gałki ocznej i pacjenta. Bardzo ważnym elementem ułatwiającym pracę z wykorzystaniem OCT SLO jest normatywna danych grubości RNFL.

5. MIKROPERYMETRIA. Opcjonalnamikroperymetria służy do precyzyjnej oceny zmian polu niewielkiego obszaru siatkówki, co nie jest możliwe przy wykorzystaniu tradycyjnego perymetru. Aby niewielki bodziec świetlny pokrywał się z odpowiadającym mu punktem siatkówki wprowadzona została funkcja ciągłego śledzenia ruchów gałki ocznej (na podstawie analizy obrazu SLO). Kombinacja topografii trójwymiarowej i mikroperymetrii pełną korelację między stratami w widzeniu a zmianami strukturalnymi siatkówki. 

Powyższe informacje są tylko wycinkiem możliwości najnowszego urządzenia OCT SLO firmy OTI. Zainteresowanym szerszymi informacjami przedstawimy zarówno możliwości aparatu, jaki artykułu z prasy medycznej oraz oprogramowanie demonstracyjne wyposażone w obszerną bazę przykładowych badań, utworzoną dzięki uprzejmości dotychczasowych użytkowników. Mimo, iż technologia koherentnej tomografii optycznej OCT jest relatywniemłoda (pierwsze próby jej wykorzystania odbyły się w 1991 roku), to rosnące zapotrzebowanie na badania wewnętrznych struktur dna oka spowodowały wytężone prace nad udoskonaleniem dotychczasowych skanerów OCT. Firma OTI – światowy producent m. in. wysokiej klasy okulistycznych aparatów ultrasonograficznych – wprowadziła w tym roku do swojej oferty spektralny skaner tomograficzny, który jest następcą urządzenia działającego w technologii czasowej (time domain OCT).Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.