Spotkanie użytkowników lasera Valon na nordyckim kongresie okulistycznym

Autor: Monika Ranta

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 3/49/2014

Pięć lat po pierwszej instalacji lasera wieloogniskowego Valon jego użytkownicy spotkali się 19 sierpnia 2014 w Sztokholmie, w przeddzień Nordyckiego Kongresu Okulistycznego (NOK). Celem zgrupowania była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z tą nowatorską metodą fotokoagulacji.
 
Bankiet

 
W trakcie naukowej części spotkania głos zabrali lekarze z kliniki Moorfields w Londynie - dr Louisa Wickham, specjalizująca się w chorobach siatkówki, członkini wielu międzynarodowych stowarzyszeń1 oraz prof. Michel Michaelides, doświadczony badacz, mający na swoim koncie ponad sto publikacji, od niedawna laureat nagrody Fundacji Zapobiegania Utracie Wzroku (Foundation Fighting Blindness (USA)) w Stanach Zjednoczonych2. Wraz z dr Robinem Hamiltonem prowadzili, trwające ponad dwa lata badania kliniczne na naszym laserze, w których udział wzięła duża grupa lekarzy i pacjentów. Tematem badań był wpływ fotokoagulacji przeprowadzonej laserem Valon na pole widzenia pacjenta oraz percepcja bólu podczas zabiegu laserowania. Jest to pierwsze tak obszerne badanie prospektywne, mające na celu sprawdzenie wpływu fotokoagulacji na pole widzenia pacjentów z obuoczną retinopatią cukrzycową. Wyniki badań odzwierciedlały wcześniejsze spostrzeżenia z innych ośrodków i potwierdziły, że dobry laser wieloogniskowy to nie tylko szybkość, ale również minimalne komplikacje i wysoki komfort dla pacjenta. Zarówno dr Wickham jak i prof. Michaelides są dużymi entuzjastami lasera Valon - dzięki unikalnemu połączeniu wysokiej jakości i łatwości obsługi naszego urządzenia. W klinikach należących do Moorfields jest obecnie w codziennym użyciu kilka laserów Valon. Podczas swojegu wykładu w ramach programu NOK prof. Michaelides podkreślił, że obecnie większość zabiegów dla pacjentów cukrzycowych jest dokonywana na laserach wieloogniskowych, ze względu na komfort zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Po przemówieniu wywiązała się dyskusja i doktorzy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami.
 
Wyklad
 
Mamy nadzieję, że po opublikowaniu powyższych badań wcześniejsze sceptyczne nastawienie do laserów wieloogniskowych zmieni się, a okuliści przekonają się o ich efektywności. Dzięki temu większa ilość pacjentów będzie miała możliwość poddania się fotokoagulacji na najwyższym poziomie, zarówno pod względem komfortu jak i efektów terapeutycznych.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.