Symulatory czerniaka w dermatologii estetycznej

Autor: dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/47/2014

Symulatory czerniaka należą do grupy heterogennych jednostek, cechujących się w dermoskopii ciemną, zazwyczaj czarną lub niebieską barwą nasuwając podejrzenie czerniaka (ryc.1, ryc.2). Znajomość jednostek chorobowych podobnych do czerniaka jest niezwykle ważna w codziennej praktyce lekarskiej, szczególnie w dermatologii i medycynie estetycznej, w celu prawidłowej kwalifikacji zmian do wybranej metody leczenia.
 
 czerniak
 
Wiedza umożliwiająca odpowiednie rozpoznawanie wybranych symulatorów czerniaka (ryc. 3 do ryc. 5) jest wręcz nieodzowna w celu uniknięcia pomyłki diagnostycznej. Nieznajomość symulatorów czerniaka może doprowadzić np. do zniszczenia za pomocą laseroterapii lub innej metody uniemożliwiającej histologiczne rozpoznanie wybranego ogniska, charakteryzującego się ciemną barwą, które może być potraktowane np. jak zmiana naczyniowa, a w rzeczywistości okaże się być czerniakiem, który zostanie rozpoznany dopiero np. jako wznowa w bliźnie po przeprowadzonym zabiegu.
 
zaskornik

Reguła Argenziano nazwana zasadą „błękitno-czarną” (BLUEBLACK rule) podkreśla, że ponad inne kryteria wymieniane w klasycznych regułach oceny dermoskopowej, stwierdzenie powyższych dwóch barw jednocześnie w jednym ognisku, wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo czerniaka, a szczególnie w przypadku wypukłych, czasem guzkowych zmian chorobowych.

Wśród dermoskopowych symulatorów czerniaka wyróżnia się między innymi:
 1. Zmiany naczyniowe (naczyniak starczy w stanie zakrzepu, jeziorko żylne, rogowiec krwawy, ziarniniak naczyniowy, krwiak podrogowy)
 2. Włókniak twardy w wariancie hemosyderycznym, włókniak miękki w stadium skrwawienia
 3. Melanocytowe symulatory czerniaka: znamię Spitz/Reeda, znamię błękitne oraz tzw. znamię melanocytowe „czarne” charakteryzujące się występowaniem centralnej blaszki czarnej szczególnie u osób z ciemnym fototypem skóry
 4. Rak podstawnokomórkowy, mięsak Kaposiego
 5. Brodawka łojotokowa, melanoacanthoma, ink spot lentigo, rogowacenie słoneczne w odmianie przypominającej liszaj płaski z dominującą, szarą barwą
 6. Pozostałe jednostki tj. m.in. megazaskórnik, tatuaż pourazowy
znamiona
 
Podsumowanie
Wybór odpowiedniej metody leczenia nie powinien być podyktowany preferencją terapeutyczną lekarza lub wyłącznym życzeniem pacjenta, a zależy on jednak przede wszystkim od charakteru wybranej zmiany w obrębie skóry. Dlatego też tak ważne jest ustalenie prawidłowego rozpoznania w przypadku zmian zaliczanych do dermoskopowych symulatorów czerniaka. W przypadku pojedynczych ognisk barwy szaro-czarnej, czarnej, lub czarno-niebieskiej obowiązuje ostrożne postępowanie diagnostyczne, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zmianę należy wyciąć chirurgicznie w całości z oceną histopatologiczną.
 
 
Piśmiennictwo
 1. Argenziano G, Longo C, Cameron A, Cavicchini S, Gourhant JY, Lallas A, et al. Blue-black rule: a simple dermoscopic clue to recognize pigmented nodular melanoma. Br J Dermatol. 2011; 165: 1251-1255.
 2. Kaminska-Winciorek G. Letter: "Blue Pseudo-Veil Sign"- a New Dermoscopic Term? Dermatol Surg. 2012; 38:1574-1575.
 3. Kaminska-Winciorek G, Spiewak R. [Dermoscopy in aesthetic medicine]. Polish Journ Cosmetol. 2011; 14: 17-26.
 4. Kaminska-Winciorek G, Spiewak R. Tips and tricks in the dermoscopy of pigmented lesions. BMC Dermatol. 2012; 12: 14.
 5. Kamińska-Winciorek G, Wydmański J: Benign Simulator of melanoma on dermoscopy-black colour does not indicate always melanoma. JPCCR, 2013; 1: 6-12.

 
 
 Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Nowa odsłona medicam 1000

Minęły dwa lata od premiery FotoFinder medicam 1000. Dziś mało kto wyobraża sobie codzienną praktykę dermatologiczną bez kamery wideodermatoskopowej z krystalicznie czystym obrazem. Niewątpliwie kamera medicam 1000 wyznaczyła najwyższy standard jakości, jednakże nadszedł czas na jej rewolucję.

Przyszłość sztucznej inteligencji w diagnostyce raka skóry

Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji i choć dla wielu jest to wciąż abstrakcyjna koncepcja, w profilaktyce raka skóry stała się rzeczywistością. Oprogramowania eksperckie dostarczają wyniki oparte na AI (Artificial Intelligence), czyli tzw. sztucznej inteligencji, oferując dodatkowo szereg funkcji analitycznych.

Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Umożliwia ona wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 200-300 µm, co stanowi pewne ograniczenie w badaniu zmian nowotworowych, w bardziej zaawansowanych stadiach (guzy naciekające) lub zmian hiperkeratotycznych, w których zgrubienie naskórka uniemożliwia wgląd w głębsze warstwy.

Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Śledząc rozwój nauki oraz nowoczesnych technologii dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, naturalnym zjawiskiem jest tworzenie zespołów wielospecjalistycznych, które będą zajmować się kompleksowo tym wąskim, lecz wymagającym obszarem terapeutycznym. Zauważając potrzebę leczenia danego typu nowotworu w jednym ośrodku, począwszy od rozpoznania choroby, poprzez kompleksowe leczenie, a w ostateczności do objęcia pacjenta także opieką paliatywną, w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) powstał Skin Cancer Unit (SCU), oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem między innymi nowotworów skóry.