Ultrasonograf UD-6000

Autor: Ewa Wesołowska-Kiełb

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/17/2006

Tag:

Z uwagi na pierścieniowy układ przetworników zastosowany w głowicach B 10 MHz i 20 MHz, UD-6000 umożliwia uzyskanie 3 punktów ogniskowania wiązki ultradźwiękowej.

W porównaniu z wcześniejszymi głowicami z jednym punktem ogniskowania, nowy układ przetworników daje wyraźny obraz gałki ocznej oraz oczodołu w pełnym zakresie 46 mm.

Ultrasonograf UD-6000 firmy Tomey posiada szeroki zakres pomiarowy w zakresie 15-35 mm oraz aż do 46 mm, przy użyciu dostępnej opcjonalnie sondy 40 MHz, a także wielu formuł kalkulacyjnych takich jak Haigis, SRK-T, SRK-II, Showa, Holladay oraz Hoffer-Q. Ponadto rozdzielczość pomiaru +/- 0.1 mm umożliwia dokładne oszacowanie ewentualnych zmian w oku, takich jak nowotwór złośliwy, niezłośliwy, zanik włókien nerwu wzrokowego, a także wzrost lub zanik guzów, zgrubienie mięśni czy wystąpienie innych ciał obcych. Wszystkie wyniki są gromadzone w bazie danych i mogą być wydrukowane.

Ultrasonograf UD-6000 jest aparatem kompaktowym, wyposażonym we wbudowaną drukarkę. Niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają na pracę aparatu, nawet w niewielkim gabinecie i umożliwiają jego łatwe przenoszenie.

Więcej informacji na temat ultrasonografu okulistycznego UD-600 znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.