Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla najmniejszych pacjentów

Autor: prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/17/2006

Jeden z programów medycznych, realizowany konsekwentnie przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotyczy retinopatii wcześniaków. Z pewnością, kolejne finały owocują nowym specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną, umożliwiającą podjęcie i kontynuowanie diagnostyki i terapii retinopatii wcześniaków, zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi. Ośrodki neonatologiczne i okulistyczne zajmujące się w Polsce problemami narządu wzroku u dzieci urodzonych przedwcześnie (zaryzykuję tu przytoczenie stwierdzenia, które jest następstwem mojego wieloletniego zawodowego doświadczenia, że wcześniakiem, jeśli chodzi o stan narządu wzroku, jest się całe życie i osoba z wywiadem wcześniaczym, niezależnie od wieku wymaga pomocy okulistycznej) posiadają dzięki tej pozarządowej organizacji sprzęt i aparaturę wysokiej klasy. Wczesna diagnostyka i działania profilaktyczno-lecznicze dotyczące retinopatii wcześniaków nie stanowią już problemu w kraju, w czym wielka zasługa Fundacji.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podjęła nowe wyzwanie, kontynuując ideę wyposażania ośrodków medycznych w urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, co umożliwia realizację zadań medycznych o takim samym wysokim standardzie. Fundacja zakupiła dla potrzeb okulistyki dziecięcej bardzo nowoczesną aparaturę medyczną, poszerzającą i pogłębiająca znacznie możliwości diagnostyczne, i przekazała ten dar trzem ośrodkom okulistyki dziecięcej. Są to nowości techniczne, do tej pory nieobecne na rynku krajowym, a zainstalowane w nielicznych ośrodkach europejskich. Należy do nich skomputeryzowany skaner optyczny do obrazowania dna oka - SLO/OCT firmy Oti i pediatryczny cyfrowy system siatkówkowej wizualizcji – RetCam II firmy Clarity Medical System, Inc. Możliwości diagnostyczne jakie daje system SLO/OCT były przedstawione w poprzednich wydaniach wiadomości, mogą one być wykorzystane z powodzeniem w okulistycznej praktyce pediatrycznej. RetCam II jest aparatem najnowszej generacji, niezwykle przydatnym do obrazowania zmian siatkówkowych i przedniego odcinka przede wszystkim u noworodków i niemowląt, ale także u dzieci starszych. Szerokie kliniczne zastosowanie RetCam II w okulistyce wieku rozwojowego, że wymienię retinopatię wcześniaków, zespół dziecka potrząsanego, nowotwory wewnątrzgałkowe (retinoblastoma), jaskrę wrodzoną, możliwość wykonania angiografii fluoresceinowej, wizualizacja zmian i ich dokumentowanie, duże wartości dydaktyczne i edukacyjne, powodują, że posiadanie tej aparatury stwarza nowe wyzwania medyczne i zdolność ich realizacji.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest otwarta na kolejne zadania medyczne służące rozwikłaniu problemów chorego dziecka. Zawsze rzetelnie i wnikliwie rozpatruje skierowane do niej przez lekarzy prośby dotyczące rozwiązań systemowych, związanych z zaopatrzeniem w sprzęt medyczny i w miarę możliwości realizuje je.

 Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.