Współczesne zastosowanie kleju wewnątrznaczyniowego w leczeniu chorób układu żylnego

Autor: Klinika Flebologii

Kategoria: Flebologia Artykuł opublikowano w CX News nr 2/60/2017

Klejenie żył w Polsce ma już ponad 4-letnią historię. Pierwsze zabiegi klejenia żylaków za pośrednictwem kleju cyjanoakrylowego (systemem VenaSeal) przeprowadzone zostały przez lekarzy Tomasza Grzelę i Cezarego Szarego. Na początku zabiegi te ograniczały się do leczenia niewydolnych pni żylnych, takich jak żyły odpiszczelowa czy odstrzałkowa.
 
Przełom nastąpił w latach 2015/2016 za sprawą klejów nowszej generacji, łatwiej aplikowalnych do łożyska żylnego i szybciej działających, takich jak VenaBlock© i VeinOff©. Wprowadzane innowacje pozwoliły znacznie rozszerzyć spektrum chorób żylnych leczonych przy wykorzystaniu klejów wewnątrznaczyniowych. Współcześnie zastosowanie terapeutyczne obejmuje, także inne patologie układu 
żylnego – wyjaśnia dr Cezary Szary z Kliniki Flebologii w Warszawie.
 
Co czyni metodę klejenia tak bardzo atrakcyjną i uniwersalną?
Zabiegi przeprowadzane przy użyciu klejów cyjanoakrylowych zwiększają jedynie minimalnie temperaturę w świetle naczynia żylnego. Jest to skutek procesu polimeryzacji, stąd klasyfikuje się je do grupy tzw. procedur nietermicznych. Co ważne, aplikowanie klejów do niewydolnych naczyń żylnych nie wiąże się ze stosowaniem tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego, w przeciwieństwie do popularnych zabiegów termicznych przeprowadzanych za pomocą lasera (EVLA) czy fali radiowej (EVRF) – komentuje dr Tomasz Grzela.
 
Fot. 1. Klejenie żylaków systemem VenaBlock©
Dla pacjenta zabieg klejenia to przede wszystkim oszczędność czasu, szybki powrót do aktywności codziennej i brak blizn po zabiegu. To również gwarancja małej ilości powikłań pod warunkiem, że zabiegi są wykonywane przez lekarza z doświadczeniem w tego typu procedurach. Brak konieczności używania kompresjoterapii pozabiegowej, ma zastosowanie tylko w przypadku części pacjentów. Nasz zespół, który wykorzystuje w swojej codziennej praktyce wszystkie kleje dostępne na rynku światowym, u wielu pacjentów z bardziej skomplikowanymi patologiami żylnymi zaleca odpowiednio dobrane wyroby uciskowe – dodaje dr Justyna Wilczko (Klinika Flebologii).

 
Czy jest to metoda dla każdego? 
Z praktyki codziennej zespołu Kliniki Flebologii w Warszawie wynika, iż obliteracja chemiczna żył przy użyciu klejów wewnątrznaczyniowych to bardzo skuteczna metoda, wymagająca jednak przeszkolenia i nabrania wprawy w wykonywaniu tego typu procedur. Zabiegi te wymagają od operatora odpowiednio wysokich umiejętności ultrasonograficznych i wiedzy na temat prawidłowego kwalifikowania do zabiegów wewnątrzżylnych. Lekarz zaczynający przygodę z tego typu zabiegami, zdecydowanie powinien odbyć szkolenie w zakresie ultrasonografii dopplerowskiej kończyn dolnych, nabrać doświadczenia, a następnie przed przystąpieniem do samodzielnej pracy zgłosić się na kurs z metod klejenia. Zabiegi te wymagają należytej koordynacji i precyzji od lekarza operatora – komentuje dr Agnieszka Krawczyk.
 
Jakie są możliwe zastosowania klejów cyjanoakrylowych we współczesnej flebologii?
W Klinice Flebologii przy użyciu klejów wewnątrznaczyniowych dedykowanych do naczyń żylnych wykonywane są różne grupy zabiegów. W praktyce codziennej najczęściej wykorzystywane są systemy cewnikowe (np. VenaBlock©) oraz iniekcyjne (np. VeinOff©). Kluczem do sukcesu w leczeniu klejami cyjanoakrylowymi, poza zapoznaniem się z charakterystyką chemiczno-fizyczną stosowanych przez lekarza produktów, jest odpowiednio dobrana diagnostyka przedzabiegowa. Z tego względu przy leczeniu trudniejszych patologii żylnych, takich jak np. angiodsyplazje, czy złożone niewydolności z towarzyszącymi żylakami atypowymi, nie wystarcza diagnostyka dopplerowska. Sięgamy wówczas po ocenę wenograficzną w rezonansie magnetycznym lub tomografii komputerowej oraz po badania flebograficzne – dodaje dr Cezary Szary.

 
W Klinice Flebologii po odpowiedniej kwalifikacji diagnostycznej pacjenta wykonywane są, poza leczeniem głównych pni żylnych kończynowych, zabiegi klejenia:
dodatkowych pni żylnych,
krętych gałęzi podskórnych (w tym żylaków atypowych),
niewydolnych perforatorów,
malformacji żylnych (prostych i złożonych).Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Flebologia:

Kompresjoterapia po zabiegach endowaskularnych

Kompresjoterapia to leczenie uciskiem. Jest ważną, powszechną i skuteczną metodą leczenia pacjentów z niewydolnością żylną i limfatyczną. Poprzez zewnętrzny ucisk na tkanki uzyskuje się poprawę przepływu krwi żylnej i chłonki.

neoLaser w pigułce - garść informacji o producencie lasera neoV1470

W poprzednim wydaniu CX News lekarze z Centrum Flebologii w Warszawie opisali dla Państwa doświadczenia w pracy z laserem ablacyjnym do zabiegów EVLA – neoV1470. W obecnym numerze czas na charakterystykę producenta tej laserowej perły – izraelską firmę neoLaser.

Studium przypadku: Zamknięcie przetoki okołoodbytnicze

Profi l pacjenta Mężczyzna (29 l.) trafi ł do kliniki w grudniu 2015 roku, skarżąc się na bóle okolicy odbytu występujące codziennie od 10 dni. Dzień przed wizytą u pacjenta nastąpiło wydzielenie ropy. Badanie wykazało niewielki obrzęk wielkości 2x1 cm na godzinie 7-8, natomiast prawidłowe napięcie zwieracza i wewnętrzny naciek jest na godzinie 8–9.

Laseroterapia endowaskularna (EVLT) - ocena skuteczności w leczeniu niewydolności żylnej

Jedną z najnowszych i najskuteczniejszych metod leczenia żylaków kończyn dolnych jest zabieg wewnątrznaczyniowej ablacji niewydolnych żył energią lasera (ang. EVLT – endovenous laser treatment). Zabieg polega na przezskórnym wprowadzeniu do światła chorej żyły światłowodu, którego końcówkę umieszcza się pod kontrolą obrazu USG w części proksymalnej niewydolnej żyły. Następnie po aktywacji generatora, energia laserowa za pomocą światłowodu dostarczana jest do wnętrza żyły. Czynność tę poprzedza znieczulenie żyły za pomocą preparatu tumestencyjnego, tak by działanie energii laserowej ograniczyć tylko do żyły i nie uszkodzić innych otaczających tkanek: nerwów, tętnic oraz żył układu głębokiego. 

Klejenie żył za pomocą systemów VenaBlock© i Veinoff©

Leczenie niewydolności żylnej kończyn dolnych to przede wszystkim leczenie zabiegowe, do niedawna domena chirurgów. Wraz z rozwojem flebologii, interdyscyplinarnej specjalności zrzeszającej lekarzy wielu różnych specjalizacji, nastąpił ogromny postęp w leczeniu schorzeń żylnych. Obecnie leczenie flebologiczne odbywa się najczęściej poza salami operacyjnymi, w gabinetach lekarskich i nie wyłącza pacjenta z życia społecznego czy zawodowego. Odsetek powikłań znacznie się zmniejszył. Związane jest to z powszechnością diagnostyki ultrasonograficznej, czyli celniejszą kwalifikacją pacjentów do zabiegów, a także monitorowaniem samych zabiegów i efektywnym kontrolowaniem zmian pozabiegowych. Zabiegi w trybie ambulatoryjnym, to także minimalizacja groźnych dla życia pacjenta powikłań zakrzepowo-zatorowych, niejako wpisanych w chirurgię naczyń.