Artykuły w kategorii Finanse:

Tygrysy lubią kryzysy

Jak do tego doszło, czyli tygrysy lubią kryzysy.

Siemens Finance - Twój partner

Właśnie mijają cztery lata od kiedy Siemens Finance zaoferował nowatorskie rozwiązanie finansowania zakupu maszyn i urządzeń medycznych na rynku publicznej służby zdrowia. Nowy produkt skierowany został do dość szerokiej grupy jednostek publicznej służby zdrowia, gdyż „sito” określające wiarygodność kredytową zostało ustawione tak, aby nawet szpital, który wykazuje straty mógł być zaakceptowany. Bardzo istotne w tym sektorze dopasowanie do procedur zamówień publicznych osiągnięto dzięki zaoferowaniu finansowania poprzez odkup wierzytelności wynikających z zawartej umowy dostawy.

Dotacje z UE dla przedsiębiorców z branży medycznej

Nowy okres programowania Unii Europejskiej daje nowe możliwości sięgania po dotacje na rozwój działalności gospodarczej w różnych dziedzinach, w tym w branży medycznej. Na lata 2007-2013 dla każdego z 16 województw został utworzony odrębny Regionalny Program Operacyjny uwzględniający specyficzne potrzeby i uwarunkowania rozwojowe danego regionu, za pomocą którego można sięgać po dotacje unijne.

Uproszczenie procedury akceptacji dla lekarza

Zmierzając do skracania wspomnianego czasu, Siemens Finance postanowił w przypadku praktyk lekarskich oraz spółek, w których występuje poręczenie lekarza zmniejszyć ilość wymaganych do oceny transakcji dokumentów.

Pieniądze z Unii nie tylko na inwestycje

Środki pochodzące z Unii Europejskiej to także w ogromniej mierze pieniądze na rozwój kapitału ludzkiego, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnym okresie programowania część tych środków wprost dedykowana jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. W ramach priorytetu drugiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, wydzielono działanie trzecie poświęcone właśnie ochronie zdrowia.

Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2007-2013

W nowym okresie programowania 2007-2013 dotacje współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będą przydzielane równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) stanowią obok 6 Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podstawowy instrument realizacji celów i założeń Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Na ich realizację przewidziano w nowej perspektywie finansowej 26,8% całości środków przyznanych Polsce.

Siemens Finance Liderem

Siemens Finance w trzecim kwartale tego roku umocnił swoją silną pozycję lidera pośród innych firm leasingowych w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego. Należy przy tej okazji również dodać, że taką pozycję utrzymuje już od dwóch lat. Bez wątpienia sukces ten Siemens Finance zawdzięcza znakomicie dopasowanym do potrzeb rynku produktom oraz bliskiej kooperacji z najlepszymi dostawcami urządzeń medycznych.

Czas przygotować się do nowego rozdania

Prawdopodobnie dopiero na przełomie 2007 i 2008 roku przedsiębiorcy, w tym także lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć z unijnych funduszy na lata 2007 - 2013. Jest to, zatem ostatni moment na wyszukanie odpowiedniego dla siebie źródła pomocy.

Jak ubezpieczyć siebie i swoją działalność, aby faktycznie być ubezpieczonym i żeby to kosztowało niewiele?

Na rynku polskim działa obecnie 65 towarzystw ubezpieczeniowych, a każde z nich specjalizuje się w ubezpieczaniu innych ryzyk i każde z nich ma zarówno bardzo dobre i jak i mniej korzystne produkty. Jeśli nie specjalizujemy się w dziedzinie ubezpieczeń, nie mamy najmniejszych szans dokonać optymalnego wyboru ubezpieczeń i najczęściej zwracamy się do zaprzyjaźnionego agenta ubezpieczeniowego.