Artykuły w kategorii Finanse:

Najlepszy Produkt w Nowej Szacie

Swój sukces na rynku medycznym Siemens Finance zawdzięcza między innymi produktowi, który jest znakomicie dopasowany do potrzeb tego rynku. Produktem tym jest pożyczka pozwalająca w pełni skorzystać z obniżonego podatku VAT, którym obłożony jest sprzęt medyczny.

Nowy program finansowania poprzez kredyt kupiecki

Siemens Finance wraz z Consultronix przygotowały nowy program, którego celem jest ułatwienie finansowania zakupu nowoczesnych technologii medycznych. Główną zaletą tego programu jest możliwość takiego skonstruowania umowy, która umożliwia jednoczesne nabycie nowego sprzętu medycznego i zrazem finansowanie tego zakupu.

W oczekiwaniu na pieniądze

Od dłuższego czasu mamieni jesteśmy wizją wielkich pieniędzy przeznaczonych m.in. na wsparcie przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. I na razie na słowach się kończy.

Zmiany w systemie wdrażania funduszy dla inwestycji z sektora medycznego

Pomimo wielu informacji dostępnych w publicznych mediach bieżący rok nie będzie należał do szczególnie atrakcyjnych w zakresie dostępności bezzwrotnej pomocy finansowej dla inwestycji z sektora medycznego. W roku 2006 skończył się okres programowania polityki strukturalnej, skończyły się też pieniądze przeznaczone na jej realizację. Od 1 stycznia rozpoczął się nowy okres i nowe pieniądze, ale przedsiębiorcy muszą cierpliwie czekać na ich uruchomienie.

Dodatkowe środki na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Na przełomie września i października zmianie uległy zasady udzielania dotacji w ramach poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Z programu tego do tej pory korzystały głównie firmy należące do sektora tzw. dużych przedsiębiorstw, realizujące kilkumilionowe projekty. Zmienione rozporządzenie dotyczące wdrażania tego działania w ostatniej rundzie aplikacyjnej daje wyłączność w korzystaniu z programu firmom małym i średnim.

Elastyczne finansowanie

Produkt pożyczki, specjalnie stworzony na potrzeby prywatnego rynku medycznego, jest wystarczająco elastyczny, aby rozwikłać tak złożone problemy związane z finansowaniem. Dzięki konstrukcji pożyczki, w której klient nabywa sprzęt od dostawcy i to na niego wystawiana jest faktura, każda z klinik mogła podpisać oddzielną umowę pożyczki, finansując część sprzętu i uzyskując dostęp do jego pełnej funkcjonalności w wybranym przez siebie czasie.

I dobrze i źle...

Kończą się społeczne konsultacje Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Zbliża się 1 stycznia 2007 roku - wchodzimy w nowy okres programowania w Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej nasz kraj będzie największym biorcą pieniędzy z unijnej kasy.

Sukces współpracy

Sposób finansowania medycyny publicznej wymaga ścisłego współdziałania dostawcy i finansującego. Jest to jeden z warunków spełnienia surowych wymagań przetargowych.

Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowania

Dziś, zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru, nieco więcej o środkach z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Sektorowy program operacyjny

Bieżący rok nie będzie należał do szczególnie atrakcyjnych w zakresie dostępności bezzwrotnej pomocy finansowej dla inwestycji z sektora medycznego. W roku 2006 kończy się okres programowania polityki strukturalnej, kończą się też pieniądze przeznaczone na jej realizację. Chociaż prawdopodobnie zostanie jeszcze ogłoszony co najmniej jeden termin naboru wniosków w ramach działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, którego założenia są najbardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców (możliwa do otrzymania dotacja wynosi nawet 1,25 mln zł), to doświadczenia z jego realizacji wskazują, iż branża medyczna nie może liczyć na jakiekolwiek preferencje – tylko nieliczne firmy z tego sektora otrzymały dotacje. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku działania 3.4.