Artykuły w kategorii Kompletacja:

Wyposażymy Twój szpital! Czyli Consultronix na rynku kompleksowego wyposażania oddziałów szpitalnych i przychodni

Opisany schemat to  proces  planowania, realizacji i wdrożenia inwestycji medycznej, w oparciu o który frma Consultronix realizuje zamówienia na kompleksowe wyposażanie oddziałów szpitalnych. Współpraca z inwestorem i dostawcami, uporządkowane działanie, koordynacja harmonogramu oraz znajomość rynku pozwalają nam na pełną identyfkację i realizację oczekiwań zamawiającego, zaplanowanie wszystkich etapów wdrożenia, uniknięcie straty czasu oraz konfiktów podczas realizacji.