Artykuły związane z marką Oertli:

Opiekun marki w firmie Consultronix: Kamil Środa

Kontakt: tel. 12 290 22 22, e-mail: ksroda@cxsa.pl

Zobacz ofertę produktów marki Oertli

Szwajcarska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją urządzeń do mikrochirurgii oka. Prawie 50-letnie doświadczenie i tradycja firmy stawiają ją na czele producentów fakoemulsyfikatorów, witrektomów, diatermi i pełnego oprzyrządowania mikrochirurgicznego. Marka Oertli jest synonimem najwyższej jakości.

Szybciej, jaśniej i bezpieczniej czyli nowy, jeszcze lepszy faros

Autor: Antoni Bijak

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 1/39/2012

Szybciej, jaśniej i bezpieczniej.
Po dłuższej przerwie, Oertli wprowadziło kilka istotnych zmian w systemie faros.  Najistotniejszą jest zwiększenie szybkości cięcia witrektomu pneumatycznego do 5000 cięć na minutę oraz nowa optymalizacja cyklu pracy.