Artykuły związane z marką Volk:

Opiekun marki w firmie Consultronix: Ewa Wesołowska-Kiełb

Kontakt: tel. 12 290 22 22, e-mail: ewesolowska@consultronix.pl

Zobacz ofertę produktów marki Volk

Firma jest znana na rynku jako pionier w produkcji najlepszych soczewek diagnostycznych oraz terapeutycznych. Każda z nowych soczewek wprowadzanych na rynek cieszy się ogromnym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyjęciem.

Warto zaznaczyć , że wszystkie soczewki Volka są wykonane ze szkła i zaopatrzone w najnowocześniejsze powłoki antyrefleksyjne.

Soczewki Volk do oftalmoskopów

Soczewki posiadają opatentowaną podwójnie asferyczną konstrukcję, która zapewnia szerokie pole obrazowania przy użyciu pośredniej metody badania. Szkło o niskiej dyspersji dostarcza większą rozdzielczość obrazu, a zmniejszona średnica pierścienia
i odległość robocza ułatwiają manipulację soczewką.

Soczewki do zadań specjalnych

Krótka charakterystyka soczewek oferowanych przez firmę Volk

Najwyższa Jakość optyki - Soczewki Volk

Soczewki Volk - najwyższa jakość optyki - charakterystyka soczewek.

Spersonalizuj swoją soczewkę - oferta specjalna Volka i Consultronix

Spersonalizuj swoją soczewkę - oferta specjalna Volka i Consultronix

Najwyższa jakość optyki oferta specjalna Volka

Słów kilka na temat nowości, które pojawiły się w ofercie Volk'a. W artykule zostały przedstawione soczewki: Trans Equator i Digital Wide Field.

Gonioskopia w wykonaniu Volk'a

Gonioskopia to metoda badania kąta przesączania gałki ocznej. Badanie to jest szczególnie istotne przy diagnostyce jaskry. Wykonuje się je przy użyciu specjalnego przyrządu optycznego, którym jest gonioskop.

Retinopatia cukrzycowa i jej leczenie.

Retinopatia cukrzycowa jest zaliczana do późnych powikłań choroby podstawowej. Obserwacja kliniczna dowodzi jednak, iż określenie „późne” bywa nierzadko czynnikiem nadmiernie uspokajającym zarówno pacjenta jak i lekarzy. Wiemy, że retinopatia cukrzycowa jest wiodącą przyczyną ślepoty w populacji chorych w wieku od 20-74 lat[15]. Chorzy na cukrzycę stoją przed 15-20x większym ryzykiem utraty widzenia w porównaniu do populacji nie obciążonych cukrzycą[15].

VOLK prezentuje: MERLIN

System Merlin™ frmy Volk to prawdopodobnie najlepszy z systemów używanych do zabiegów witrektomii. Urządzenie gwarantuje wyśmienitą rozdzielczość obrazu, zdecydowanie lepszą od innych urządzeń tego typu. Montaż obrotowy utrzymuje uchwyt pozycjonujący soczewki (LPU), dzięki czemu lekarz sam wygodnie ustawia sobie położenie. Ruch obrotowy umożliwia mu dostanie się do pola operacyjnego bez żadnych przeszkód.

Oertli Microsurgical European Academy by Consultronix. Już od jesieni!!

Kategoria: Szkolenia Egzemplarz: CX News nr 2/32/2010

Na początku marca 2010 r., wraz z naszymi partnerami, organizowaliśmy w Krakowie wetlab na temat chirurgii przedniego oraz tylnego odcinka oka. Poszczególne segmenty obejmowały: wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów, prof. Wojciecha Omuleckiego, prof. Zbigniewa Zagórskiego, doc. dr. hab. Roberta Rejdaka oraz dr. Jacka Szendzielorza.

Profesjonalny zestaw do witrektomii

Profesjonalny zestaw do witrektomii