Artykuły w kategorii Szkolenia:

Wetlab Witrektomia Kraków 2013

Celem niniejszego kursu jest dostarczenie młodym chirurgom najlepszej wiedzy z zakresu chirurgii witreoretinalnej. Kurs ukierun­kowano na podniesienie umiejętności praktycznych oraz uzupeł­nienie wiedzy nabytej z podręczników, spotkań naukowych oraz praktyki lekarskiej. Podczas kursu zostaną omówione podstawowe zasady i techniki chirurgii witreoretinalnej oraz szeroki przekrój wskazań klinicznych. Ponadto zostaną przedstawione rekomendo­wane techniki chirurgiczne. 

Harmonogram*

Harmonogram szkoleń na rok 2013

Szkolenia harmonogram*

Harmonogram szkoleń do końca 2012 roku.

Szkolenia - harmonogram

Harmonogram Szkoleń na rok 2012.

Wetlab Witrektomia, Kraków 2011

Celem niniejszego kursu było dostarczenie młodym chirurgom najlepszej wiedzy z zakresu chirurgii witreoretinalnej. Kurs ukierunkowano na podniesienie umiejętności praktycznych oraz uzupełnienie wiedzy nabytej z podręczników, spotkań naukowych oraz praktyki lekarskiej. Podczas kursu zostały omówione podstawowe zasady i techniki chirurgii witreoretinalnej oraz szeroki przekrój wskazań klinicznych. Ponadto przedstawiono rekomendowane techniki chirurgiczne.

Ellex zaprasza do krakowa - 6th Eropean Eye Cubed Ultrasound Course

Firma Ellex już od sześciu lat organizuje Europejskie Szkolenia Ultrasonografczne. Kurs ten odbywa się w różnych krajach Europy. W szkoleniu bierze udział zazwyczaj około 40-50 osób z całej Europy...