Bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów radioterapii

Autor: Leszek Piątek

Kategoria: Diagnostyka obrazowa Artykuł opublikowano w CX News nr 1/59/2017

Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Z roku na rok zwiększa się zachorowalność na nowotwory, a w związku z postępem medycyny i jej możliwości diagnostycznych wzrasta także ich wykrywalność. Jest to powodem bardzo dużego wzrostu liczby pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Ważnym elementem procesu leczenia onkologicznego jest radioterapia wykonywana w seriach zabiegów, które wcześniej zostają szczegółowo zaplanowane tak, aby działania niepożądane i ewentualne uszkodzenia okolicznych dla guza tkanek były jak najmniejsze. 

W procesie planowania leczenia oraz później, przy wykonaniu poszczególnych sesji naświetlania nowotworu najważniejsza jest precyzja i dokładność. Analizując doniesienia dotyczących błędów pojawiających się podczas zabiegów radioterapii, stwierdzono, że najwięcej z nich spowodowanych jest właśnie brakiem precyzji, czy niedokładnym ułożeniem pacjenta na stole terapeutycznym. Aby zapobiec tego typu błędom firma Humediq opracowała i wprowadziła na rynek system IDENTIFY będący w naszej ofercie.

IDENTIFY jest modułowym systemem pozwalającym na całościową kontrolę zabiegu. Od etapu symulacji, przez przygotowanie do naświetlania i wspomaganie podczas jego wykonywania. Jak pisze Humediq – „Siedem etapów procedury – jedno rozwiązanie”. 
 
Identify 

IDENTIFY pozwala między innymi na: 
• prostą, ale jednocześnie wykluczającą możliwość pomyłki, identyfikację pacjenta, 
• identyfikację typu akcesoriów użytych do zabiegu, 
• identyfikację położenia tych akcesoriów, 
• pozycjonowanie pacjenta na stole zabiegowym przy użyciu obrysu powierzchni całego jego ciała – zapamiętanego z procedury symulacji, 
• monitorowanie położenia ciała pacjenta podczas trwania całego zabiegu radioterapii, 
• bramkowanie oddechowe i zabieg na zatrzymanym oddechu D.I.B.H. (Deep Inspitation Breath Hold). 

Identyfikacja pacjenta polega na wykonaniu skanu układu naczyń krwionośnych dłoni. W metodzie tej chodzi o uniknięcie błędu identyfikacji wynikającego z zaniku linii papilarnych u pacjentów poddanych chemioterapii. 

Akcesoria użyte do zabiegu oraz ich położenie na stole do symulacji i na stole zabiegowym identyfikowane są przy użyciu precyzyjnych czujników RFID. 

Wirtualny obrys całego ciała pacjenta wykonywany jest podczas procesu symulacji. Obrys ten jest zapamiętywany przez system oraz odtwarzany podczas pozycjonowania pacjenta do naświetlania. W sali zabiegowej umieszczony jest monitor pokazujący aktualne ułożenie ciała pacjenta na stole zabiegowym. System IDENTIFY porównuje go z ułożeniem zapamiętanym podczas symulacji i wskazuje konieczne do skorygowania miejsca. Jeśli podczas naświetlania pacjent poruszy się poza zaplanowany wcześniej margines, system kamer przesyła informacje do technika wykonującego zabieg oraz automatycznie wstrzymuje procedurę, co pozwala na bezpieczne skorygowanie pozycji pacjenta. 

Kolejny moduł IDENTIFY pozwala na zaplanowanie oraz prawidłowe wykonanie techniki naświetlania na zatrzymanym oddechu – DIBH. Pacjent wykonuje głęboki wdech i wstrzymuje go na około 10 sekund, podczas których system automatycznie lub lekarz ręcznie, uruchamia naświetlanie. Poziom wykonanego przez pacjenta wdechu obserwowany jest przez układ kamer oraz czujnik RFID ułożony na klatce piersiowej pacjenta. Pacjent na zainstalowanym przed nim monitorze widzi do jakiego poziomu powinien nabrać powietrza i jak długo powinien wstrzymać oddech. Technikę tą stosuje się przy naświetlaniu guzów w obrębie klatki piersiowej, gdzie podczas głębokiego wdechu narządy odsuwają się od serca przez co jest ono mniej narażone na skutki uboczne promieniowania. Po zakończonym zabiegu wszelkie dane zostają przesłane do archiwum i przypisane do kartoteki pacjenta. 

System IDENTIFY firmy Humediq jako jedyny dostępny system na rynku tak kompleksowo wspomaga proces radioterapii, eliminując ewentualność powstania błędów. IDENTIFY jest kompatybilny i może współpracować ze wszystkimi dostępnymi na rynku urządzeniami do radioterapii. Więcej informacji oraz filmy pokazujące szczegóły działania systemu IDENTIFY mogą Państwo znaleźć na www.humediq.com.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Diagnostyka obrazowa:

Mały aparat do zadań specjalnych. Nowość w ofercie

Codzienna praktyka szpitalna w dużej mierze opiera się na szeregu urządzeń diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie X. Aparaty RTG stacjonarne, przyłóżkowe, mammografy, tomografy komputerowe to urządzenia będące przeważnie na wyposażeniu Zakładów Diagnostyki Obrazowej z dedykowanym personelem wykonującym badania. Jednak najprawdopodobniej najliczniejszą grupą sprzętów bazujących na promieniowaniu X są śródoperacyjne aparaty z ramieniem C. W przeciwieństwie do urządzeń z ZDO – są one obsługiwane przez lekarzy podczas zabiegów. Ciężar, gabaryty, obecność innych systemów na sali operacyjnej to tylko kilka przykładów utrudnień z jakimi spotykają się chirurdzy. Producenci nieustannie dokładają starań, aby tę sytuację poprawić, czego owocem stał się aparat XiScan 5000 z mini ramieniem C firmy FM Control – przedstawiciela kompaktowych, mobilnych systemów do obrazowania fluoroskopowego podczas zabiegów. 

„Ferrari” w GMM

General Medical Merate (GMM) jest na rynku medycznym już ponad 65 lat, czyli od roku 1953. Ze względu na wiek, plasuje się zatem między Lamborghini a Ferrari...

Elektroniczna dokumentacja medyczna czyli jak ugryźć ucyfrowienie RTG – nowości Rayence

Postęp, zmiany i innowacje to nieodłączne cechy intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, technologii i medycyny. Inwestycje w nowe technologie są naturalną drogą zwiększenia przychodu i polepszenia jakości usług. Pomimo wynalezienia na początku lat 60-tych pierwszego detektora, umożliwiającego przechwycenie promieniowania w formie cyfrowej, wiele placówek w Polsce – ze względów finansowych – nadal korzysta z systemów analogowych.

Leczenie zaburzeń pracy serca - gwarancja bezpieczeństwa z systemem Epoch

Będąc dystrybutorem firmy Stereotaxis na Polskę bardzo nam miło jest przedstawić wyniki badań udostępnione przez Uniwersytet Medyczny Paracelcus na temat korzyści płynących ze stosowania systemu Niobe.