Bezstresowa diagnostyka okulistyczna dzieci

Autor: Paulina Żurawska

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 2/70/2021

Regularne badanie wzroku jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na wczesne rozpoznanie choroby i szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia. Pierwsze badanie warto wykonać już u najmłodszych dzieci, gdyż nieleczona wada może doprowadzić do niedowidzenia lub zeza w przyszłości. Badania kontrolne są bardzo istotne w przypadku małych pacjentów, którzy najczęściej nie są świadomi złej jakości swojego widzenia. Wizyta u okulisty z niemowlęciem zalecana jest także w przypadku, gdy któreś z rodziców lub członków bliskiej rodziny posiada dużą wadę wzroku.

Diagnostykę i leczenie dzieci często utrudnia strach wywołany badaniem. Przydatnym urządzeniem w gabinecie okulistycznym jest autorefraktometr pediatryczny PlusoptiX. To niewielkie, przenośne urządzenie znacznie ułatwia i przyspiesza przeprowadzenie przesiewowych badań wzroku wśród dzieci. Badanie jest wykonywane z odległości ok. 1 m. bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Dzięki temu możemy znacznie obniżyć poziom stresu u dziecka. Co więcej, przeprowadzenie pomiarów trwa zaledwie 0,5 sekundy i nie wymaga porażania akomodacji. Ta szybka diagnostyka daje nam wynik w postaci: obuocznego pomiaru refrakcji (strefa, cylinder, oś cylindra), średnicy źrenic, odległości pomiędzy źrenicami, map refleksów rogówkowych oraz retroiluminacji (pozwalającej na zaobserwowanie zmętnień ośrodków optycznych). Tak przeprowadzone przesiewowe badanie w razie konieczności umożliwia podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w kierunku rozszerzonej diagnostyki. 

Kolejnym istotnym punktem w pediatrycznej diagnostyce okulistycznej jest badanie dna oka przy pomocy oftalmoskopu. U małych pacjentów przeprowadza się je w przypadku zeza, pogorszenia widzenia lub nieprawidłowego rozpoznawania barw. Obraz dna oka pozwala ocenić stan siatkówki, naczyń krwionośnych oraz tarczy nerwu wzrokowego. W przypadku dzieci dużym ułatwieniem są oftalmoskopy obuoczne. Zaletą wziernika pośredniego Vantage Plus firmy Keeler jest podnoszenie i opuszczanie strumienia światła niezależnie od ustawienia układu optycznego. Umożliwia to minimalizację refleksów świetlnych i optymalizację stereoskopowości obrazu podczas badania dna oka, przy jednoczesnej kontroli obszarów peryferyjnych. Oftalmoskopy pośrednie występują w wersji bezprzewodowej lub przewodowej z ładowarką stacjonarną lub przenośną.

Dokładniejszy wgląd w funkcjonowanie siatkówki u najmłodszych pacjentów, a także obiektywną ocenę jej funkcji bioelektrycznej oraz drogi wzrokowej z uwzględnieniem nerwu wzrokowego, otrzymujemy dzięki badaniu elektrofizjologii oka. RETeval® firmy LKC Technologies Inc. to ręczne, przenośne urządzenie, pozwalające na zastosowanie testów flash, flicker ERG oraz VEP, co umożliwia badanie czynnościowe całej siatkówki i postawienie prawidłowej diagnozy. Elektroretinogram stymulowany błyskiem (ERG) pozwala na ocenę funkcji systemu czopkowego i pręcikowego. Badanie VEP umożliwia natomiast ocenę nerwu wzrokowego. Dzięki specjalnym elektrodom umieszczanym bezpośrednio na skórze pacjenta pod lewym i prawym okiem, procedura jest nieinwazyjna. Dostarczanie błysków trwa od 5 do 15 sekund na jedno oko. Wynik skorelowany z wiekiem pacjenta pokazany jest natychmiast na wyświetlaczu urządzenia. Zachęcam do zapoznania się z badaniami potwierdzającymi skuteczność RETeval® w ocenie zmian w obrębie siatkówki u małych dzieci leczonych wigabratyną w przypadku padaczki[1], a także w wykrywaniu zaburzeń czynności czopków u pacjentów pediatrycznych[2].

Przydatnym urządzeniem w gabinecie okulistycznym podczas diagnostyki i terapii zeza u dzieci jest synoptofor. Służy głównie do wykrywania i określania kąta zeza, a ponadto do badania stopnia obuocznego widzenia. Dzięki temu urządzeniu można badać jednoczesną percepcję, fuzję oraz stereopsję. Synoptofor japońskiej marki Inami sprawdza się w leczeniu heterotrofii (zeza ukrytego) oraz zezów okresowych. Dodatkowo, możliwe jest założenie nakładki zapewniającej ocenę zjawiska Haidingera. Synoptofory Inami są wyposażone w komplet obrazków zaprojektowanych specjalnie z myślą o potrzebach małych pacjentów. 

Obecnie, w dobie pandemii SARS-CoV-2, problem pogorszenia wzroku u dzieci narasta, głównie ze względu na nadmierną ekspozycję na szkodliwe światło ekranów urządzeń elektronicznych. Wczesna diagnostyka dziecięca pozwala szybciej podjąć odpowiednie leczenie. Dzięki naszym powyższym propozycjom badanie staje się przyjemniejsze i łatwiejsze, zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. ♦

Piśmiennictwo:
[1] https://link.springer.com/article/10.1007/s10633-019-09684-9
[2] https://www.jaapos.org/article/S1091-8531(19)30002-3/fulltext

Więcej informacji na temat okulistyka dziecięca, RETeval, LKC, Inami, tablice obrazków do synoptoforu Inami, autorefraktometry, PlusoptiX, oftalmoskop, Vantage Plus, Keeler znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki PlusOptixOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Najmodniejszy kolor sezonu? - Żółty (577 nm)

Lasery są nieodzownym narzędziem codziennej pracy okulisty. Dla nas natomiast są pasją. Ich ciągły rozwój i ewolucja motywuje nas do intensywnej pracy po to, aby dostarczyć lekarzom technologie zgodne z najnowszymi trendami w okulistyce. Efektem jest nowe, zróżnicowane portfolio laserów żółtych. Przyjrzyjmy się bliżej laserom wyposażonym w głowicę generującą falę terapeutyczną o długości 577 nm i pracującym zarówno w trybie CW, jak i oferującym terapię podprogową (mikropuls).

Nieludzkie oczy z chorobami ludzi

Historia okulistyki weterynaryjnej jest relatywnie krótka, bowiem sięga XVII wieku. Wcześniejsze dane literaturowe opisują anatomię, objawy, zauważają sezonowość ich występowania etc., ale jako dyscyplina medycyny, okulistyka zwierząt powstała około 1700 r. Przez wieki lekarze medycyny postrzegali okulistykę weterynaryjną jako dziedzinę porównawczą z korzyścią dla obu stron. Począwszy od wynalezienia oftalmoskopu w 1850 r., poprzez fakoemulsyfikację, tomografię itd., okulistyka ludzka i weterynaryjna idzie w parze po dziś dzień.

Odczarowujemy elektrofizjologię

Elektrofizjologia - to słowo może wzbudzać negatywne skojarzenia. Kiedy zaproponowano mi pracę w LKC Technologies Inc. z tą grupą urządzeń miałam do tego ambiwalentny stosunek. Jednak po bliższym zapoznaniu się z tą dziedziną zweryfikowałam swoje nastawienie. Urządzenie RETeval® jest przenośne, łatwe w użyciu i przejrzyście interpretuje wyniki, co więcej - mieści się w damskiej torebce.

Nowości w Oertli

Ostatni rok był wyzwaniem dla całej branży medycznej. Również w okulistyce dało się odczuć skutki globalnej pandemii. Musieliśmy przekształcić funkcjonujące do tej pory schematy działań i dostosować je do nowych zasad. Nawet w szczycie pandemii serwisanci i inżynierowie aplikacyjni, rozumiejąc powagę swojej roli, pojawiali się w placówkach medycznych. Zachowując wszelkie procedury bezpieczeństwa sanitarnego, dbali o to, aby dostarczane urządzenia były sprawne, a przeszkolony personel mógł swobodnie wykonywać swoje zadania.

Czas na zmiany! Lasery okulistyczne Meridian Medical

U nas też zmiany – lasery Ellexa zastąpiły urządzenia szwajcarskiej firmy Meridian Medical.