Brainlab zmienia opiekę zdrowotną za pomocą programowania

Autor: Leszek Piątek

Kategoria: Onkologia i Radioterapia Artykuł opublikowano w CX News nr 2/65/2019

Największym problemem w dzisiejszych czasach nie jest zdobycie informacji, ale ich selekcja, usystematyzowanie i umiejętne zastosowanie.


Znawcy tematu twierdzą, że nawet 80% tego co jest dostępne w zasobach informacyjnych – nie jest prawidłowo użytkowane i tworzy się tak zwane dane nieustrukturyzowane.


Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia, a być może w szczególności ochrony zdrowia. Leczenie pacjenta to skomplikowany i wieloetapowy proces. Często etapy te są odległe od siebie w czasie i przestrzeni. Zdarza się, że cząstkowe informacje na temat ich przebiegu znajdują się w systemach szpitalnych – jeżeli tak jest to połowa sukcesu za nami. Pozostaje kwestia ich kompletacji, walidacji i wykorzystania.


Firma Brainlab od lat pracuje nad projektem systemu informatycznego do obsługi sal operacyjnych. Ponad tysiąc integracyjnych wdrożeń na całym świecie, w szpitalach o różnej wielkości i na różnym poziomie informatyzacji, stworzyło bazę do powstania platformy Digital O.R.


Digital O.R. koncentruje się na zarządzaniu danymi i zastosowaniu ich na salach operacyjnych, od ortopedii, przez neurochirurgię, chirurgię ogólną, naczyniową, urologię, ginekologię, okulistykę itd.


Digital O.R. sięga do danych archiwalnych, pokazuje informacje aktualne i pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania operacji, przy użyciu zaawansowanych, a jednocześnie bardzo intuicyjnych narzędzi informatycznych. Łatwiejsza komunikacja między członkami zespołu obniża stres na sali operacyjnej i ma niebagatelny wpływ na poprawę wyników leczenia szczególnie u najtrudniejszych pacjentów. Ponadto przynosi korzyści ekonomiczne wynikające z lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania sal operacyjnych.

Dokumentacja: Odblokowanie potencjału posiadanych danych
Jednym z priorytetów przy tworzeniu cyfrowych sal operacyjnych jest uproszczenie i usprawnienie przepływu danych – tak, aby zarówno chirurg, jak i cały zespół mogli przeznaczyć więcej czasu na inne zadania.
Digital O.R. pozwala na indywidualne konfigurowanie centralnego interfejsu – dużego i łatwego w obsłudze monitora dotykowego. Zapewnia on przejrzysty wgląd we wszystkie informacje dotyczące pacjenta.


Komunikacja: Efektywna wymiana informacji
System Digital O.R. dąży do konsolidacji komunikacji, aby zapewnić lekarzom, a także całemu zespołowi pomocniczemu dostęp do tych samych informacji. Pozwala również na udostępnianie najważniejszych danych poza obszar sali operacyjnej, dając możliwości współpracy z ekspertami zewnętrznymi lub użycia tych danych do celów edukacyjnych.


Integracja: Konsolidacja informacji chirurgicznych
Integracja jaką zapewnia system Digital O.R., umożliwia zarządzanie z poziomu jednej platformy i jednego interfejsu przepływem istotnych informacji pochodzących m.in. z badań radiologicznych, źródeł wideo, ze sprzętu znajdującego się na sali operacyjnej oraz z danych archiwalnych pacjenta.


Dzięki integracji z systemami informatycznymi szpitala, dane z Digital O.R. przesyłane są do ich archiwum.


Planowanie zabiegów chirurgicznych: Poprawa jakości danych
Integracja z wykorzystaniem możliwości Digital O.R. wykraczają daleko poza samą konsolidację informacji z salą operacyjną. Platforma wzbogaca jej możliwości przekazując chirurgom specjalistyczne narzędzia programowe firmy Brainlab. Pozwalają one na optymalizację planów operacyjnych i zdecydowanie polepszają wizualizację pola operacyjnego podczas samego zabiegu.


Poprzez zastosowanie Digital O.R. udoskonalamy zarządzanie narzędziami, sterylizacją, przepływem leków i materiałów chirurgicznych.


Cdn…w kolejnym wydaniu CX News. 

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki Beaver-VisitecOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Onkologia i Radioterapia:

IQM - nowe rozwiązanie w kontroli jakości przyspieszaczy liniowych

Obecnie często stosowane techniki leczenia z wykorzystaniem akceleratorów medycznych to techniki dynamiczne: IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) oraz VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Są to zaawansowane techniki napromieniania, wymagające zwrócenia uwagi na źródło potencjalnych błędów i możliwości technicznych pracy akceleratora w czasie realizacji planu leczenia. 

Mikroskopia konfokalna w badaniach śródoperacyjnych

Rak stercza zajmuje drugie miejsce na liście najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn. Podstawową metodą leczenia pacjentów, którzy nie mogą (z uwagi na charakter nowotworu), bądź nie chcą uczestniczyć w systemie aktywnego nadzoru (active surveillance), jest prostatektomia radykalna.[1] 

Pacjenci preferują radioterapię bez oznakowań i tatuaży

Dlaczego warto zrezygnować z tatuaży i fizycznych oznakowań podczas radioterapii?
Przed rozpowszechnieniem przez Vision RT radioterapii sterowanej powierzchniowo (SGRT), trwałe tatuaże na skórze pacjentów były praktycznie jedyną metodą pozwalającą precyzyjnie pozycjonować pacjenta. Dla wielu osób, taki tatuaż to przykre doświadczenie i stygmatyzm na całe życie.

Technologia SGRT nowym standardem nowoczesnej i ultra bezpiecznej radioterapii

SGRT – precyzja w radioterapii
SGRT (Radioterapia Sterowana Obrazem Powierzchni Ciała Pacjenta) to dynamicznie rozwijająca się technika, która używa technologii STEREO VISION do śledzenia pozycji pacjenta we wszystkich 6 stopniach swobody. Monitoring pozycji osoby leczonej odbywa się zarówno w trakcie pozycjonowania, jak i dostarczania wiązki terapeutycznej.