Ciekawy przypadek czerniaka z Włoch

Autor: lek. Joanna Łudzik

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 4/50/2014

W niniejszym artykule opisany został przypadek pacjenta badanego na Wydziale Dermatologii Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia (UNIMORE), specjalizującym się w badaniach nad nowotworami skóry. Badany pacjent był 50-letnim mężczyzną, bez wcześniejszego wywiadu w kierunku czerniaka, także w gronie rodziny. Został skierowany przez lekarza rodzinnego do kliniki w celu uzyskania drugiej opinii na temat znamienia (Ryc. 1A) znajdującego się na jego lewym boku. Badanie ręcznym dermoskopem ujawniło dodatkową, niepokojącą zmianę barwnikową (Ryc. 1B) o kryteriach dermoskopowych kwalifikujących znamię do dalszych badań za pomocą refleksyjnej mikroskopii konfokalnej. Wśród kryteriów klasyfikujących znamię do obserwacji znajdowała się: asymetria budowy, nieregularna siatka barwnika, hiperpigmentacja na brzegach, niebiesko-biały welon oraz peppering (Ryc. 2). Badanie refleksyjnym mikroskopem konfokalnym wykonano za pomocą aparatu VivaScope 1500 (VS1500). 
 
Zdj_kliniczne 

Procedura obrazowania polegała na wykonaniu trzech poziomych map znamienia. Każda mapa była mozaikową, wygenerowaną przez oprogramowanie kompozycją, składającą się ze zdjęć otrzymanych w płaszczyźnie horyzontalnej na trzech poziomach: naskórka, granicy skórno-naskórkowej oraz górnej warstwy skóry właściwej. Dodatkowo, uzyskane zostały sekwencje obrazowania Vivastack, składające się z serii 50 pionowych zdjęć wykonanych w 3-mikrometrowych odstępach. Dwie z sekwencji wykonane zostały w środkowej części znamienia, a dwie przy jego brzegach (Ryc. 3A). Już na poziomie naskórka widoczna była nieregularna struktura plastra miodu i kostki brukowej oraz pleomorficzne komórki pagetoidalne. Na poziomie granicy skórno-naskórkowej można było zauważyć pierścieniowaty, siateczkowaty i nieokreślony wzorzec architektoniczny (Ryc. 3B). 
 
 Bad_dermoskopowe

Co ciekawe, dostrzegalna była gwałtowna zmiana wzorca granicy skórno-naskórkowej, szczególnie pomiędzy wzorem nieregularnym siateczkowym, a niespecyficznym, z obecnością grup atypowych komórek dendrytycznych. Na podstawie powyższych informacji można wnioskować wysokie prawdopodobieństwo obecności nowotworu, zalecono zatem przeprowadzenie biopsji wycinającej. Kilka tygodni później, wyniki badania patologicznego potwierdziły podejrzenia czerniaka złośliwego z 0,40 mm głębokością naciekania. 
 
 RCM

W opisywanym przypadku ważnym czynnikiem nasuwającym podejrzenie nowotworu było tworzenie się wiązek z atypowych melanocytów o dendrytycznym kształcie pomiędzy naskórkiem i granicą skórno-naskórkową, co jest powszechnie znaną cechą czerniaka spowodowanego nadmierną ekspozycją na słońce (solar induced melanoma). Zauważenie nagle pojawiającej się zmiany w architekturze na granicy skórno-naskórkowej jest cechą sugerującą obecność złośliwej transformacji nowotworowej szczególnie, gdy dodatkowo obecne są atypowe melanocyty. Wnioskiem, który można wyciągnąć z opisanego przypadku, jest ogromne znaczenie wczesnego rozpoznania objawów regresji czerniaka, już podczas podstawowego badania skóry. Zaobserwowane niebiesko-białe struktury czy peppering to istotne cechy dermoskopowe, wskazujące na konieczność dalszego badania i diagnostyki z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Diagnostyka wieloobiawowej choroby uwarunkowanej genetycznie. Doświadczenie z pracy na systemie vexia

Jestem użytkownikiem FotoFinder od 15 lat. Obecnie pracuję na modelu vexia z kamerą medicam 800. Każdy pacjent z chorobami skóry i przed zabiegami medycyny estetycznej ma wykonywaną pełną dokumentację w systemie FotoFinder, która pozwala ocenić przebieg terapii.

Okno w głąb skóry. Nieinwazyjna histopatologia XXI wieku w zasięgu ręki

Historia histologii sięga XVII wieku. Barwniki, parafina, kriostaty, pierwsze mikroskopy – wszystko to doprowadziło do tego, gdzie obecnie jesteśmy. Momentu, gdy na podstawie niewielkiego wycinka tkanki specjaliści decydują o rozpoznaniu rzutującym na przyszłość każdego zaniepokojonego swoim stanem pacjenta. 

Dołącz do rodziny FotoFinder. Zapraszamy do akcji partnerskiej

FotoFinder podczas 30 lat działalności dowiódł, że liczy się dla niego nie tylko jakość produkowanych urządzeń lecz także wymiar edukacyjny, dzięki czemu skupił wokół siebie światowej klasy specjalistów. Utrzymując rodzinny charakter, firmie udało się zbudować współpracującą ze sobą społeczność posiadaczy marki. Z FotoFinder jesteśmy związani od ponad 15 lat. Przez ten czas wspólnie wprowadziliśmy na polski rynek kilkaset urządzeń. Muszę podkreślić, że nawet te najstarsze wciąż funkcjonują i dobrze spełniają swoje zadanie, co potwierdza, że jakość i niezawodność są ważnymi zaletami tej marki. Pierwszy wideodermoskop FotoFinder powstał w niewielkiej niemieckiej miejscowości jako efekt pracy rodzinnej firmy. Od tamtej pory nieustanny rozwój technologii szedł w parze z konsekwentnym rozbudowywaniem społeczności użytkowników tej marki. Imponujący jest ogrom pracy, jaki zespół FotoFinder włożył w stworzenie sieci edukacyjnej. Doświadczeni specjaliści dermoskopii nieodpłatnie i rzetelnie dzielą się wiedzą z każdym, kto chce być częścią tej wyjątkowej grupy. Zarówno wykłady prowadzone w trakcie międzynarodowych kongresów, jak i comiesięczne piątkowe spotkania on-line w ramach FotoFinder Academy, sprawiły, że tysiące lekarzy z całego świata otrzymuje stałe wsparcie w pogłębianiu wiedzy i w samym procesie stawiania diagnozy.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego - Orit Markowitz MD

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

W CX News nr 4/50/2014 opublikowano również: