CO-MICS 2 najnowsza generacja igieł do fakoemulsyfikacji OERTLI INSTRUMENTS

Autor: Antoni Bijak

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 3/25/2008

Inżynierowie firmy Oertli Instruments tym razem mają Państwu do zaoferowania igły do fakoemulsyfikacji CO – MICS 2. Są to igły zaprojektowane do małego cięcia (1.6 mm). W odróżnieniu od dotychczas dostępnych tipów (seria CO – MICS) w najnowszej wersji zwiększono zewnętrzną średnicę igły (z 0.7 mm do 0.95 mm) oraz ścięto końcówkę pod innym (tj. 530 zamiast 300) kątem. Inne jest również położenie końca rękawu irygacyjnego, aczkolwiek sam rękaw nie został zmieniony, co pozwoliło na zachowanie identycznej średnicy igły wraz z rękawem (1.25 mm).

W chirurgii katarakty, przy małym cięciu, pojawiają się cztery następujące kwestie: obniżona moc emulsyfikacji, mniejsza siła trzymania fragmentów, niska aspiracja oraz gorsza stabilność przedniej komory oka.

Jednak rozwiązania zastosowane w igłach CO – MISC 2 pozwalają na przytoczenie następujących porównań (jeśli nie zaznaczono inaczej, jako 100% przyjęto parametry igły standardowej – do cięcia 2.8 mm – 19G):

- Moc emulsyfikacji w przypadku CO – MICS 2 wzrasta do 146%. Dzieje się tak ponieważ wydajność emulsyfikacji jest proporcjonalna do przekroju poprzecznego wyznaczonego przez zewnętrzną i wewnętrzną średnicę igły.

- Siła trzymania fragmentów wzrasta do 106%! W przypadku igieł 20G (cięcie 2.2 mm) wartość ta wynosi 59%.

- Aspiracja zależy od ustawionego podciśnienia. W tym przypadku po zwiększeniu podciśnienia o 100 – 150 mmHg otrzymujemy wydajność porównywalną ze standardową, co widać na wykresie obok:

- Zmiana ta nie wpływa na stabilność przedniej komory, co pokazano na poniższym wykresie:


Podsumowując, zastosowanie nowych igieł CO – MICS 2 umożliwia przeprowadzenie zabiegu przy małym cięciu (1.6 mm) bez rezygnacji z wydajności i bezpieczeństwa pracy, do której przywykli Państwo pracując z tradycyjnymi igłami.
Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Najmodniejszy kolor sezonu? - Żółty (577 nm)

Lasery są nieodzownym narzędziem codziennej pracy okulisty. Dla nas natomiast są pasją. Ich ciągły rozwój i ewolucja motywuje nas do intensywnej pracy po to, aby dostarczyć lekarzom technologie zgodne z najnowszymi trendami w okulistyce. Efektem jest nowe, zróżnicowane portfolio laserów żółtych. Przyjrzyjmy się bliżej laserom wyposażonym w głowicę generującą falę terapeutyczną o długości 577 nm i pracującym zarówno w trybie CW, jak i oferującym terapię podprogową (mikropuls).

Nieludzkie oczy z chorobami ludzi

Historia okulistyki weterynaryjnej jest relatywnie krótka, bowiem sięga XVII wieku. Wcześniejsze dane literaturowe opisują anatomię, objawy, zauważają sezonowość ich występowania etc., ale jako dyscyplina medycyny, okulistyka zwierząt powstała około 1700 r. Przez wieki lekarze medycyny postrzegali okulistykę weterynaryjną jako dziedzinę porównawczą z korzyścią dla obu stron. Począwszy od wynalezienia oftalmoskopu w 1850 r., poprzez fakoemulsyfikację, tomografię itd., okulistyka ludzka i weterynaryjna idzie w parze po dziś dzień.

Bezstresowa diagnostyka okulistyczna dzieci

Regularne badanie wzroku jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na wczesne rozpoznanie choroby i szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia. Pierwsze badanie warto wykonać już u najmłodszych dzieci, gdyż nieleczona wada może doprowadzić do niedowidzenia lub zeza w przyszłości. Badania kontrolne są bardzo istotne w przypadku małych pacjentów, którzy najczęściej nie są świadomi złej jakości swojego widzenia. Wizyta u okulisty z niemowlęciem zalecana jest także w przypadku, gdy któreś z rodziców lub członków bliskiej rodziny posiada dużą wadę wzroku.

Odczarowujemy elektrofizjologię

Elektrofizjologia - to słowo może wzbudzać negatywne skojarzenia. Kiedy zaproponowano mi pracę w LKC Technologies Inc. z tą grupą urządzeń miałam do tego ambiwalentny stosunek. Jednak po bliższym zapoznaniu się z tą dziedziną zweryfikowałam swoje nastawienie. Urządzenie RETeval® jest przenośne, łatwe w użyciu i przejrzyście interpretuje wyniki, co więcej - mieści się w damskiej torebce.

Nowości w Oertli

Ostatni rok był wyzwaniem dla całej branży medycznej. Również w okulistyce dało się odczuć skutki globalnej pandemii. Musieliśmy przekształcić funkcjonujące do tej pory schematy działań i dostosować je do nowych zasad. Nawet w szczycie pandemii serwisanci i inżynierowie aplikacyjni, rozumiejąc powagę swojej roli, pojawiali się w placówkach medycznych. Zachowując wszelkie procedury bezpieczeństwa sanitarnego, dbali o to, aby dostarczane urządzenia były sprawne, a przeszkolony personel mógł swobodnie wykonywać swoje zadania.