Czas przygotować się do nowego rozdania

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/21/2007

Prawdopodobnie dopiero na przełomie 2007 i 2008 roku przedsiębiorcy, w tym także lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć z unijnych funduszy na lata 2007 - 2013. Jest to, zatem ostatni moment na wyszukanie odpowiedniego dla siebie źródła pomocy.

Dobrze jest rozpocząć te poszukiwania od realnej oceny swoich szans w staraniu się o unijne wsparcie. Nie warto sobie w ogóle zawracać głowy, gdy z góry wiemy, iż nasze przedsięwzięcie jest mało innowacyjne – dawno, bowiem skończyły się czasy, w których wystarczyło złożyć merytorycznie poprawny wniosek, aby liczyć na uzyskanie wsparcia dla swojego projektu.

Warto, zatem już teraz odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

  1. Czy projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji, tj. inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającej na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, czy też wprowadzeniu nowych usług czy produktów;
  2. Czy projekt nie zawiera nakładów odtworzeniowych, mówiąc inaczej - czy celem projektu nie jest zakup takich samych urządzeń jak te, którymi podmiot już dysponował, a uległy one naturalnemu procesowi zużycia;
  3. Jaka jest nasza kondycja finansowa, tzn. czy stać nas - z wykorzystaniem własnych środków - na terminową realizację planowanego projektu lub czy mamy wystarczające zdolności finansowe, by skorzystać z takich instrumentów jak kredyt czy leasing na zrealizowanie projektu przed wypłatą dotacji;
  4. Czy aby na pewno nie rozpoczęliśmy już planowanej inwestycji, co z góry wykluczy możliwość aplikowania z takim projektem;
  5. Wreszcie czy projekt jest wykonalny technicznie, tzn. czy wnioskodawca zapewnia zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym harmonogramem i w terminie kwalifikowalności wydatków określonym dla danego poddziałania.

To oczywiście dopiero wstępna lista pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć przystępując do poszukiwania źródeł finansowania naszych projektów. Odpowiedzi na te pytania służy także proces preselekcji projektów, który wprowadzono już w poprzednim okresie programowania, i który zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ma być utrzymany także w obecnym okresie.

Preselekcja będzie polegała na ocenie uproszczonego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który będzie pozbawiony zbędnych na tym etapie załączników. W ten sposób beneficjent będzie mógł dowiedzieć się, czy spełnia wymogi formalne oraz techniczne. Ich wykrycie nie będzie oznaczało odpadnięcia z wyścigu o unijne pieniądze, bo wniosek będzie można uzupełnić (na przykład uzupełnić dokumentację, poprawić błędy lub też skorygować budżet projektu). Po wstępnej ocenie zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna. Jeśli beneficjent przejdzie ją pozytywnie i znajdzie się na liście podmiotów, które kwalifikują się do udzielenia wsparcia, instytucja ogłaszająca konkurs będzie mogła z nim podpisać wstępną umowę. Określi ona warunki, które beneficjent musi spełnić, by dostać dotacje. Może to być np. dostarczenie niezbędnych załączników czy też określenie daty początkowej kwalifikowalności poniesionych kosztów.

Więcej informacji nt. potencjalnych źródeł finansowania w nowym okresie programowania znajdziecie Państwo na stronie www.mrr.gov.plOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.