Demokratyczne sumienie?

Autor: bp Tadeusz Pieronek

Kategoria: Kultura i nauka Artykuł opublikowano w CX News nr 3/49/2014

Istnieje coś takiego jak demokratyczne sumienie? To bardzo ważne i ciekawe pytanie, czy mianowicie sumienie ludzkie może mieć barwę polityczną? Powszechnie uznaje się, że sumienie nie powinno mieć z polityką nic wspólnego, bo polityka zniewala, czyni partyjnym, stronniczym, zaś subtelny osąd sumienia, by był prawdziwy, musi być całkowicie wolny.

Czym jest sumienie? Sumienie jest wewnętrzną zdolnością każdego człowieka do indywidualnych osądów moralnych czynów ludzkich, pozwalającym rozróżnić dobro od zła i stanowi bezpośrednią normę moralności. Nieposłuszeństwo sumieniu jest przekroczeniem obowiązujących człowieka norm moralnych i w etyce chrześcijańskiej kwalifikowane jest jako grzech. Każda istota ludzka jest obdarzona sumieniem, ale bywa ono kształtowane przez wiele czynników, takich jak wychowanie, wiara religijna lub jej brak, przez rozmaite filozofie, autorytety urzędowe i prywatne i z tych przyczyn sumienie nie jest takie samo u wszystkich ludzi.

Jednakże, jakiekolwiek by ono było, formowane przez taką lub inną etykę, stanowi o wewnętrznej tożsamości człowieka i dlatego każde naruszenie praw sumienia przez jakąkolwiek inną osobę lub instytucję, jest gwałtem na ludzkiej wolności i to tej najważniejszej, bo dotyczącej najgłębszych ludzkich przekonań.

Stąd bierze swe źródło klauzula sumienia, która jest powszechnie szanowana i gwarantowana w konstytucjach państwowych, a każda ustawa nakazująca działanie wbrew sumieniu, jest niegodziwa. Nie mieści się w głowie, by demokratyczne państwo prawa mogło nakazać lekarzowi zabijanie człowieka, albo współdziałanie w takiej zbrodni. Prawo sumienia jest wyższe nie tylko od zwykłej ustawy, ale także ważniejsze od konstytucji.

Właśnie w takich sytuacjach, w których władcy chcieli narzucić chrześcijanom zachowania sprzeczne z ich sumieniem, wierni Chrystusowi wybierali śmierć, a nie posłuszeństwo tyranom. Ta logika wiary obowiązuje i dzisiaj. Kraków, dnia 30 lipca 2014 r.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Kultura i nauka:

Wirus, patogen, antygen. Czyli jak Natura komplikuje testy antygenowe

Trudno zaakceptować, że coś tak znikomego jak wirus, rzuci świat na kolana, osiągając mistrzostwo w zakaźności: obleciał kulę ziemską, przemierzył południki i równoleżniki, odwiedził przedszkola i emerytów oraz zmusił nas do zabawy w kotka i myszkę.

Panta rei

Długie wieczory, pogoda i ogólna sytuacja skłoniły mnie do zadumy. Tym razem nad tym, jak słowa zmieniają znaczenie wraz z upływem czasu. Ludzie uczeni nazywają to dryfem semantycznym. Podryfujmy zatem przez chwilę wspólnie. Zacznijmy od Józefa Ignacego Kraszewskiego, który główną bohaterkę „Starej Baśni” nazwał Dziwą. Dzisiaj facet, który tak zwróciłby się do kobiety, zapewne ryzykowałby kilka razów „z liścia”. A przecież by zostać Dziwą, kobieta musiała odznaczać się nie byle jakimi przymiotami ciała i ducha! Dlaczego dzisiaj to słowo stało się wulgaryzmem? Zapewne przez skojarzenie z podobnie brzmiącą „dziwką”, wywodzącą się wszak ze starosłowiańskiego děvъka (dziewczyna). A, że nieszczęsna Dziwa pochodzi od zupełnie innego, również starosłowiańskiego słowa divъ (podziw, zachwyt, zdumienie), nikogo już dziś nie rusza.

Proroctwa się spełniają, czyli felieton antyklerykalny

Św. Paweł (prywatnie mój ulubiony Apostoł) w jednym ze swoich listów napisał znamienne słowa: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1 Kor. 10,12). Wracają one do mnie po tym niezwykłym i zaskakującym 2020 r., który szczęśliwie mamy już za sobą. Roku, który miał być ciekawszy od poprzednich, w którym mieliśmy być cały czas piękni, młodzi i bogaci. Wydawało się, że stoimy na twardym, a tymczasem szybko wszyscy upadliśmy. 

Marchewka

Czytam, że jest ogłoszony konkurs. Konkurs typu „nie kij a marchewka”. Chodzi o to, że w czasie pandemii wprowadzono mnóstwo obostrzeń. Za niestosowanie się do nich, grożą kary. 

„Strategie leczenia jaskry” – długo oczekiwana książka na polskim rynku wydawniczym

Właśnie ukazała się na rynku monografia „Strategie leczenia jaskry”. Książka ta powstała na bazie wieloletniego doświadczenia specjalistów z dwóch wiodących ośrodków okulistycznych w leczeniu jaskry w Polsce i uznawanych na świecie.