Dermoskopia guzów bezbarwnikowych skóry – trudności diagnostyczne

Autor: dr n. med. Jacek Calik

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Guzy bezbarwnikowe skóry stanowią jedno z największych wyzwań w dermatoskopii z powodu bardzo długiej listy diagnoz różnicowych, które należy brać pod uwagę. Guzy bezbarwnikowe możemy podzielić na łagodne i złośliwe. Do łagodnych należą m.in.: brodawka łojotokowa, włókniak twardy, guzy infekcyjne (np. Leiszmanioza), ziarniniak naczyniowy, przerost gruczołów łojowych, nabłoniaki jasnokomórkowe. Do złośliwych zalicza się: raka kolczystokomórkowego, raka podstawnokomórkowego, chłoniaki, raki Merkla, przerzuty do skóry różnych nowotowrów oraz czerniak bezbarwnikowy.

W obrazie dermatoskopowym guzów bezbarwnikowych obserwujemy następujące cechy: różnokształtne naczynia, wybroczyny krwawe, struktury bliznowate, owrzodzenia oraz strupy. W większości przypadków w tych guzach mówimy o wzorcu bezstrukturalnym, w którym przy braku struktur wyłącznym wzorcem są kolory, głównie: czerwony, biały, fioletowy i szary.

Nodular melanom, Clark III, Breslow 5 mm, IM 4/10 DPW, owrzodzenie; obraz makro (ryc. 1.) oraz dermatoskopowy (ryc. 2.)
Jednym z problemów w dermatoskopii tych guzów jest ich egzofityczny i często owrzodziały charakter. Wiąże się to z koniecznością wykonywania dermatoskopii przy użyciu immersji m.in. na żelu ultrasonograficznym. Badanie często utrudniają pokrywające guzy strupy, wybroczyny krwawe oraz sama krew. Zmiany guzowate o dużych rozmiarach należy ocenić w całości, doszukując się charakterystycznych dla danego nowotworu cech dermatoskopowych.

Dla przykładu, oceniając guz na ścianie klatki piersiowej u 58-letniego mężczyzny (ryc. 1) można dopatrzyć się pleomorficznych naczyń, wybroczyn krwawych oraz struktur bliznowatych (ryc. 2). Zmiana po usunięciu chirurgicznym okazała się czerniakiem guzkowym Clark III, Breslow 5 mm. Po usunięciu zmiany z wąskim marginesem tkanek zdrowych 1-2 mm (w celu uzyskania potwierdzenia histopatologicznego), następnym etapem było wykonanie procedury biopsji węzła wartowniczego oraz poszerzenie chirurgiczne blizny.

Cutaneus peripheral T cel lymphoma, Ki-67 80%, obraz makro (ryc. 3.) i dermatoskopowy (ryc. 4.) chłoniaka skóry
Kolejny przypadek nowotworu guzkowego przedramienia lewego u 65-letniej kobiety (ryc. 3), pokazuje guz z licznymi polimorficznymi naczyniami bez struktur barwnikowych. Taki obraz kliniczny oraz dermatoskopowy (ryc. 4), może odpowiadać różnym rozpoznaniom histopatologicznym. W tym przypadku okazał się chłoniakiem T-komórkowym. Leczenie tego nowotworu z uwagi na zaawansowanie wymagało leczenia systemowego. Radykalizacja chirurgiczna byłaby postępowaniem błędnym.

Mekel cel carcinoma; obraz makro (ryc. 5.) oraz dermatoskopowy (ryc. 6.)
Bardzo podobny obraz dermatoskopowy można zobaczyć u 71-letniego mężczyzny z guzem ramienia lewego (ryc. 5). Guz krwawiący z licznymi patologicznymi naczyniami (ryc. 6), okazał się w badaniu histopatologicznym rakiem neuroendokrynnym Merkla. Ze względu na agresywny charakter nowotworu, postępowaniem z wyboru jest, po usunięciu pierwotnym zmiany, biopsja węzła wartowniczego oraz poszerzenie blizny.
 
Duże guzy nowotworowe skóry mają bardzo podobny obraz dermatoskopowy oraz kliniczny. Biopsja chirurgiczna (wycinająca lub diagnostyczna) zmiany, w celu uzyskania wyniku badania histopatologicznego, jest niezbędna dla postawienia rozpoznania oraz włączenia odpowiedniego leczenia.

Więcej informacji na temat dermoskopia, diagnostyka czerniaka znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki MavigOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Studium przypadku - trichoskopia

45-letnia pacjentka zgłosiła się z powodu kilku ognisk łysienia wielkości do 1 cm, które były zlokalizowane w okolicy wierzchołka głowy i którym towarzyszył silny świąd (fot. 1.). W obrębie zmian obecne były rzadkie i krótkie łodygi włosów. Wywiad chorobowy był kilkumiesięczny. 

Pierwszy w Polsce FotoFinder studio - doświadczenia własne i organizacja pracy w oparciu o sprzęt

W 2020 roku na światowy rynek trafiło nowe urządzenie firmy FotoFinder – Studio. Już na początku 2021 r. zakupiliśmy je do naszego gabinetu. Była to naturalna ewolucja w stronę bardziej zaawansowanej technologii, gdyż przygodę z FotoFinderem rozpoczęliśmy 9 lat wcześniej od biurkowej wersji wideodermoskopu: laptopa z kamerą 800HD.

Jednolity system badania znamion w Polsce. Czy to możliwe?

Wyeliminowanie nowotworów skóry z życia milionów ludzi to misja Ogólnopolskiego Centrum Badania Znamion Twoje Znamiona. Towarzyszy nam w codziennej pracy i jest motorem naszego działania. Upowszechnienie badań dermatoskopowych w Polsce, zwiększenie liczby osób świadomie badających znamiona i w końcu wymierny wpływ na zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów skóry w Polsce stanowią nasze nadrzędne cele. 

Studium przypadku - w duchu Total Body Dermoscopy

Przypadek, który prezentuję to starszy mężczyzna, określany jako pacjent wysokiego ryzyka, zmagający się z zespołem znamion dysplastycznych. Jego znamiona przez ponad 10 lat były regularnie badane w Szpitalu Uniwersyteckim w Lyonie. 

Rola kontekstu w interpretacji obrazu dermatoskopowego

Rola całościowej oceny kontekstu klinicznego, obrazu wideodermatoskopowego oraz badania histopatologicznego dla właściwej diagnostyki i leczenia pacjenta z atypową zmianą barwnikową.