Dermoskopia guzów bezbarwnikowych skóry – trudności diagnostyczne

Autor: dr n. med. Jacek Calik

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Guzy bezbarwnikowe skóry stanowią jedno z największych wyzwań w dermatoskopii z powodu bardzo długiej listy diagnoz różnicowych, które należy brać pod uwagę. Guzy bezbarwnikowe możemy podzielić na łagodne i złośliwe. Do łagodnych należą m.in.: brodawka łojotokowa, włókniak twardy, guzy infekcyjne (np. Leiszmanioza), ziarniniak naczyniowy, przerost gruczołów łojowych, nabłoniaki jasnokomórkowe. Do złośliwych zalicza się: raka kolczystokomórkowego, raka podstawnokomórkowego, chłoniaki, raki Merkla, przerzuty do skóry różnych nowotowrów oraz czerniak bezbarwnikowy.

W obrazie dermatoskopowym guzów bezbarwnikowych obserwujemy następujące cechy: różnokształtne naczynia, wybroczyny krwawe, struktury bliznowate, owrzodzenia oraz strupy. W większości przypadków w tych guzach mówimy o wzorcu bezstrukturalnym, w którym przy braku struktur wyłącznym wzorcem są kolory, głównie: czerwony, biały, fioletowy i szary.

Nodular melanom, Clark III, Breslow 5 mm, IM 4/10 DPW, owrzodzenie; obraz makro (ryc. 1.) oraz dermatoskopowy (ryc. 2.)
Jednym z problemów w dermatoskopii tych guzów jest ich egzofityczny i często owrzodziały charakter. Wiąże się to z koniecznością wykonywania dermatoskopii przy użyciu immersji m.in. na żelu ultrasonograficznym. Badanie często utrudniają pokrywające guzy strupy, wybroczyny krwawe oraz sama krew. Zmiany guzowate o dużych rozmiarach należy ocenić w całości, doszukując się charakterystycznych dla danego nowotworu cech dermatoskopowych.

Dla przykładu, oceniając guz na ścianie klatki piersiowej u 58-letniego mężczyzny (ryc. 1) można dopatrzyć się pleomorficznych naczyń, wybroczyn krwawych oraz struktur bliznowatych (ryc. 2). Zmiana po usunięciu chirurgicznym okazała się czerniakiem guzkowym Clark III, Breslow 5 mm. Po usunięciu zmiany z wąskim marginesem tkanek zdrowych 1-2 mm (w celu uzyskania potwierdzenia histopatologicznego), następnym etapem było wykonanie procedury biopsji węzła wartowniczego oraz poszerzenie chirurgiczne blizny.

Cutaneus peripheral T cel lymphoma, Ki-67 80%, obraz makro (ryc. 3.) i dermatoskopowy (ryc. 4.) chłoniaka skóry
Kolejny przypadek nowotworu guzkowego przedramienia lewego u 65-letniej kobiety (ryc. 3), pokazuje guz z licznymi polimorficznymi naczyniami bez struktur barwnikowych. Taki obraz kliniczny oraz dermatoskopowy (ryc. 4), może odpowiadać różnym rozpoznaniom histopatologicznym. W tym przypadku okazał się chłoniakiem T-komórkowym. Leczenie tego nowotworu z uwagi na zaawansowanie wymagało leczenia systemowego. Radykalizacja chirurgiczna byłaby postępowaniem błędnym.

Mekel cel carcinoma; obraz makro (ryc. 5.) oraz dermatoskopowy (ryc. 6.)
Bardzo podobny obraz dermatoskopowy można zobaczyć u 71-letniego mężczyzny z guzem ramienia lewego (ryc. 5). Guz krwawiący z licznymi patologicznymi naczyniami (ryc. 6), okazał się w badaniu histopatologicznym rakiem neuroendokrynnym Merkla. Ze względu na agresywny charakter nowotworu, postępowaniem z wyboru jest, po usunięciu pierwotnym zmiany, biopsja węzła wartowniczego oraz poszerzenie blizny.
 
Duże guzy nowotworowe skóry mają bardzo podobny obraz dermatoskopowy oraz kliniczny. Biopsja chirurgiczna (wycinająca lub diagnostyczna) zmiany, w celu uzyskania wyniku badania histopatologicznego, jest niezbędna dla postawienia rozpoznania oraz włączenia odpowiedniego leczenia.

Więcej informacji na temat dermoskopia, diagnostyka czerniaka znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki MavigOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Diagnostyka wieloobiawowej choroby uwarunkowanej genetycznie. Doświadczenie z pracy na systemie vexia

Jestem użytkownikiem FotoFinder od 15 lat. Obecnie pracuję na modelu vexia z kamerą medicam 800. Każdy pacjent z chorobami skóry i przed zabiegami medycyny estetycznej ma wykonywaną pełną dokumentację w systemie FotoFinder, która pozwala ocenić przebieg terapii.

Okno w głąb skóry. Nieinwazyjna histopatologia XXI wieku w zasięgu ręki

Historia histologii sięga XVII wieku. Barwniki, parafina, kriostaty, pierwsze mikroskopy – wszystko to doprowadziło do tego, gdzie obecnie jesteśmy. Momentu, gdy na podstawie niewielkiego wycinka tkanki specjaliści decydują o rozpoznaniu rzutującym na przyszłość każdego zaniepokojonego swoim stanem pacjenta. 

Dołącz do rodziny FotoFinder. Zapraszamy do akcji partnerskiej

FotoFinder podczas 30 lat działalności dowiódł, że liczy się dla niego nie tylko jakość produkowanych urządzeń lecz także wymiar edukacyjny, dzięki czemu skupił wokół siebie światowej klasy specjalistów. Utrzymując rodzinny charakter, firmie udało się zbudować współpracującą ze sobą społeczność posiadaczy marki. Z FotoFinder jesteśmy związani od ponad 15 lat. Przez ten czas wspólnie wprowadziliśmy na polski rynek kilkaset urządzeń. Muszę podkreślić, że nawet te najstarsze wciąż funkcjonują i dobrze spełniają swoje zadanie, co potwierdza, że jakość i niezawodność są ważnymi zaletami tej marki. Pierwszy wideodermoskop FotoFinder powstał w niewielkiej niemieckiej miejscowości jako efekt pracy rodzinnej firmy. Od tamtej pory nieustanny rozwój technologii szedł w parze z konsekwentnym rozbudowywaniem społeczności użytkowników tej marki. Imponujący jest ogrom pracy, jaki zespół FotoFinder włożył w stworzenie sieci edukacyjnej. Doświadczeni specjaliści dermoskopii nieodpłatnie i rzetelnie dzielą się wiedzą z każdym, kto chce być częścią tej wyjątkowej grupy. Zarówno wykłady prowadzone w trakcie międzynarodowych kongresów, jak i comiesięczne piątkowe spotkania on-line w ramach FotoFinder Academy, sprawiły, że tysiące lekarzy z całego świata otrzymuje stałe wsparcie w pogłębianiu wiedzy i w samym procesie stawiania diagnozy.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego - Orit Markowitz MD

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.