Deus ex machina

Autor: Zbigniew Mazgaj

Kategoria: Kultura i nauka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/46/2013

Wielce Szanowni Państwo!

Stało się! Bozon Higgs’a wytropiony, Noble rozdane. Tak dla porządku, otrzymali je: Peter Higgs i François Englert, któ­rzy w roku 1964 stworzyli teoretyczne podstawy tego od­krycia. Mamy zatem „boską cząstkę” ex machina. I to z jakiej! Największej i najdroższej kiedykolwiek zbudowanej przez człowieka! W dodatku zbudowanej specjalnie w tym celu. Uchem wyobraźni (a tej mi nie brakuje) już słyszę kakofonię zatroskanych głąbów biadających czy to warto było kiedy głód, globalne ocieplenie, lasy deszczowe, wieloryby… Wie­dząc, że głosy rozsądku przebijające się przez ten zgiełk i tak zadusi piana bita przez durnowate media, postaramy się, tak na wszelki wypadek, zawczasu co nieco wyjaśnić. Póki jesz­cze można.

Do czego może się nam przydać to odkrycie? Cóż, bezpo­średnio do niczego, toć to badania podstawowe. Ale pozna­nie praw rządzących materią jest niezbędne, jeżeli chcemy opanować choćby reakcję syntezy jądrowej, niewyczerpane źródło czystej(!) energii. Niemniej na usta ciśnie się pytanie: co dalej z tą zabawką? Spokojnie, zaprojektowali ją napraw­dę łebscy ludzie! Jest więc plan B i C i następne… Najważ­niejsze z nich pozwalam sobie przytoczyć za oficjalnym wy­dawnictwem CERN Faq: LHC the Guide.

• Powszechnie przyjęty w fizyce Model Standardowy nie daje jednolitego opisu wszystkich sił fundamentalnych – brakuje w nim grawitacji. Jednym ze sposobów unifikacji oddziaływań jest tak zwana teoria supersymetrii, zakła­dająca istnienie cięższych partnerów znanych nam czą­stek. Jeżeli jest ona poprawna, wówczas najlżejsze super­symetryczne cząstki powinny zostać znalezione w LHC.

• Potwierdzenie teorii supersymetrii miałoby kapitalne znaczenie dla kosmologii. Obserwacje wskazują bowiem, że widzialna materia stanowi jedynie 4% masy Wszech­świata. Reszta to ciemna materia i ciemna energia. Jedno z wyjaśnień zakłada, że ciemna materia zbudowana jest z nie odkrytych jeszcze neutralnych cząstek supersyme­trycznych…

• Badanie zderzeń proton-proton i ciężkich jonów w LHC może dać nowe spojrzenie na stan materii zwanej plazmą kwarkowo-gluonową, która jak się przypuszcza istniała we wczesnym Wszechświecie -dokładniej jakieś 10-12 s, (tak, jedną bilionową sekundy!), po Wielkim Wybuchu. Pozwoli to Nauce nieco ogrzać się w promieniach abso­lutu i zweryfikować teoretyczne założenia fizyków oraz kosmologów.

Nasi stali P.T. Czytelnicy z pewnością zauważyli, że CX News w swoim czasie poruszał wszystkie te zagadnienia. My zaś bez cienia fałszywej skromności z dumą ten fakt podkreśla­my!

Tak, tak Moiściewy! Trzymajmy kciuki i za LHC i za zdrowy rozsądek! Na pohybel pseudo naukowcom i samozwańczym „ekspertom” wszelkiej maści siejącym zamęt i żerującym na zdrowej tkance narodu! Wystarczy bowiem by rozumni lu­dzie byli bierni, a obskurantyzm i głupota zatryumfują.

Tą parafrazą myśli Edmunda Burke kończę, życząc Państwu wielu chwil rozkosznie rozsądnej zadumy.

Z.MOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Kultura i nauka:

Odra - temat tabu?

FUNDACJA WHY NOT to grupa osób, która od listopada 2020 roku chce w sposób zorganizowany nieść POMOC, nieograniczoną szablonami, układami, granicami, przyzwyczajeniami. Rok 2020 był zaskakujący, zmieniający świat i społeczeństwa. Wirus SARS-CoV-2 szalał z niespotykaną siłą, dewastując życie na całym świecie. Rok 2022 to rozpoczęcie militarnej napaści na Ukrainę wywołującej ogólnoświatowy kryzys energetyczny. Nie zapominamy o ciągłym niszczeniu środowiska naturalnego przez rozwijający się przemysł. Chcemy POMAGAĆ! Wiemy, że tej pomocy będzie potrzebował niejeden z nas, a także środowisko naturalne. Dlatego w tym artykule chciałbym się skupić na naszych projektach środowiskowych. To, że ochrona środowiska naturalnego w Polsce jest tematem ze wszech miar trudnym, wie każdy z nas. Odczuwamy to na „własnej skórze”. Moim zdaniem, powodów takiego stanu jest mnóstwo: brak pomysłu na czystą Polskę, brak realnych programów ochrony środowiska naturalnego, rabunkowa gospodarka wydobywcza, słabo kontrolowany rozwój przemysłu, brutalna wycinka drzew (nawet w parkach narodowych), populizm, brak środków finansowych na ochronę środowiska (ale, czy na pewno?). Można by tak wymieniać bez końca…

Człowiek renesansu, dżentelmen polskiej okulistyki. Wspomnienie prof. Józefa Kałużnego

Krzysztof Smolarski: Profesor Tadeusz Krwawicz ma swoją ulicę w Lublinie, a ostatnio skwerem uhonorowano, jako chyba drugiego w historii, polskiego okulistę prof. Józefa Kałużnego. To znaczy, że Ojciec był w Bydgoszczy ważną osobą i to nie tylko przez wzgląd na okulistykę.
Bartłomiej Kałużny: To prawda. Myślę, że duże znaczenie miało też to, że był mocno zaangażowany w rozwój Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera (wtedy Akademii Medycznej) w Bydgoszczy. W uczelni pełnił funkcje prodziekana, później dziekana, aż w końcu przez dwie kadencje był rektorem. Z pewnością z punktu widzenia miasta była to bardzo ważna część działalności. Druga rzecz, to fakt, że Ojciec był niewątpliwie osobą towarzyską i lubianą. Nadal wielu Jego dawnych kolegów i przyjaciół pełni różne funkcje w mieście i działa na bydgoskich uczelniach. 

Mam krew w głowie. Cykl felietonów

Mam krew w głowie. Tak o tym mówię. Na co moja terapeutka: „Co pan opowiada – wszyscy mają krew w głowie. Proszę mówić, mam krwiaka. To robi wrażenie.” Tak. Po wylewie – mój był krwotoczny – mam krew w głowie. To znaczy mam krwiaka. Byłem już dwa razy na tomografii i on tam dalej jest. Na razie się nie zmniejsza. Nie mogę latać samolotem, jeździć na nartach, ani chodzić po górach. Czyli z przyjemności została mi jazda samochodem (całe szczęście!). Jak napisałem powyżej mam terapeutkę, jeszcze mam logopedkę i chodzę czasami do psychiatry. Czyli zamiast latania samolotem mam terapeutkę, zamiast jazdy na nartach mam logopedkę, a zamiast chodzenia po górach mam wizyty u psychiatry. 

Nasz brat kryzys… Cykl felietonów

W czasach PRL-u, czyli wieki temu, był taki szkolny żart, od którego mój nauczyciel historii lubił zaczynać odpytywanie: w Egipcie było dwóch braci, jeden Ramzes, drugi Kryzys. Ramzes umarł, Kryzys żyje – kończył, a ironiczny (choć i dobrotliwy) uśmiech zapowiadał, że to jednak nie koniec. Klasa w ryk, ale śmiech urywał się, kiedy jakiś nieszczęśnik usłyszał swoje nazwisko i musiał się gimnastykować. A jak łatwo się domyślić ten prawdziwy, peerelowski kryzys nie robił sobie nic ani z naszych śmiechów, ani z męki przepytywanych. W tamtych czasach kryzys wydawał się zjawiskiem (niczym Lenin) „wiecznie żywym”. 

Wielce Szanowni Państwo!

W czasach PRL-u, czyli wieki temu, był taki szkolny żart, od którego mój nauczyciel historii lubił zaczynać odpytywanie: w Egipcie było dwóch braci, jeden Ramzes, drugi Kryzys. Ramzes umarł, Kryzys żyje – kończył, a ironiczny (choć i dobrotliwy) uśmiech zapowiadał, że to jednak nie koniec. Klasa w ryk, ale śmiech urywał się, kiedy jakiś nieszczęśnik usłyszał swoje nazwisko i musiał się gimnastykować. A jak łatwo się domyślić ten prawdziwy, peerelowski kryzys nie robił sobie nic ani z naszych śmiechów, ani z męki przepytywanych. W tamtych czasach kryzys wydawał się zjawiskiem (niczym Lenin) „wiecznie żywym”.