Długoterminowe wyniki głębokiej sklerotomii wysokiej częstotliwości (HFDS) ab interno – nowatorskiej, małoinwazyjnej metody chirurgicznego leczenia jaskry

Autor: Olga Sarnecka

Kategoria: Mikrochirurgia oka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/67/2020

Tytuł oryginalny:
Long-term results of a novel minimally invasive, high frequency deep sclerotomy (HFDS) ab interno surgical procedure for glaucoma
 
Ośrodki badawcze:
Szpital Okulistyczny VIDAR-ORASIS Swiss, Uniwersytet
w Nowym Sadzie, Serbia
Wydział Fizyki Oddział Okulistyczny Szpitale Uniwersyteckie
w Genewie, Szwajcaria
 
 
Cel
Celem pracy jest wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa procedury chirurgicznej, określanej mianem głębokiej sklerotomii wysokiej częstotliwości ab interno (HFDS, dawniej STT), w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta i jaskry młodzieńczej.
 
Pacjenci i metody
Główne kryterium włączenia do badania stanowiła niewystarczająca reakcja na leczenie farmakologiczne. Dane zostały udokumentowane zgodnie z protokołem badań. W okresie od 1. kwietnia 2002 r. do 31. lipca 2002 r. wykonano 58 zabiegów HFDS ab interno; u 53 pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta i u 5 pacjentów z jaskrą młodzieńczą.
 
Sonda diatermiczna wysokiej częstotliwości (abee® glaucoma tip, Oertli Instrumente AG)
Rys. 1. abee® glaucoma tip (Oertli Ref. VE201751)
Sonda diatermiczna składa się z wewnętrznej elektrody platynowej, która jest izolowana od zewnętrznej, współosiowej elektrody. Platynowa końcówka sondy ma długość 1 mm, wysokość 0.3 mm i szerokość 0.6 mm oraz jest zagięta w części dystalnej pod kątem 15° (rys. 1). Średnica zewnętrzna sondy wynosi 0.9 mm. Prąd modulowany 500 kHz generuje temperaturę około 130°C na końcówce sondy. Zapewnia to rozpraszanie energii o wysokiej częstotliwości w bliskim sąsiedztwie końcówki. W rezultacie ogrzewanie tkanki jest lokalnie bardzo ograniczone i emitowane w postaci elipsoidy rotacyjnej. 
 
Procedura chirurgiczna
Rys. 2. Penetracja końcówki wysokiej częstotliwości
Pełne nacięcie rogówki (szerokość 1.2 mm) umiejscowiono w górnym kwadrancie przy użyciu noża diamentowego. Drugie nacięcie rogówki wykonano pod kątem 120° w stosunku do pierwszego, a następnie wstrzyknięto wiskoelastyk. Sonda diatermiczna wysokiej częstotliwości (abee® glaucoma tip, Oertli Instrumente AG), została wprowadzona przez tymczasowe cięcie w skroniowej części rogówki. Kontrola wzrokowa strefy docelowej (przeciwległy kąt przesączania) była przeprowadzona przez 4-lustrzaną soczewkę gonioskopową. Końcówka o wysokiej częstotliwości penetruje do 1 mm od strony nosa do twardówki przez beleczkowanie i kanał Schlemma (rys. 2, 3), tworząc głęboką sklerotomię (tj. „przetokę”) o wysokości 0.3 mm i szerokości 0.6 mm (rys. 4). Zabieg ten powtórzono 4 razy w obrębie jednego kwadrantu. Wiskoelastyk został usunięty z komory przedniej za pomocą bimanualnej irygacji/aspiracji.
 
 
 
Rys. 3. Penetracja 1 mm od strony nosa do twardówki 
 
 
 
Wyniki
Średni wiek pacjentów z jaskrą z otwartym kątem wynosił 72.3±12.3 roku (zakres 15-92 lata: 17 pacjentów (32%) płci żeńskiej, 36 pacjentów (68%) płci męskiej), a średni wiek pacjentów z młodzieńczą jaskrą wynosił 9±1.4 roku (zakres 7-11 lat: 1 pacjent (20%) płci żeńskiej, 4 pacjentów (80%) płci męskiej). W 25 przypadkach (47.4%) leczono oko prawe, w 28 przypadkach (52.6%) oko lewe z jaskrą otwartego kąta. W 3 przypadkach (60%) oko prawe, w 2 przypadkach (40%) oko lewe z jaskrą otwartego kąta. Ostrość widzenia zgodnie ze skalą Snellena (VA) dla jaskry otwartego kąta wynosiła 0.7±0.3 (zakres od 0.1 do 1.0), a dla jaskry młodzieńczej 0.58±0.3 (zakres od 0.1 do 0.8) przed operacją. Dla wszystkich pacjentów badanie kontrolne trwało 72 miesiące.
Rys. 4. Talmus: 0.3x0.6 mm 
 
Średnia przedoperacyjna IOP w badanej grupie 53 pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta wynosiła 25.6±2.3 mmHg (zakres 18-48 mmHg), a dla badanej grupy 5 pacjentów z jaskrą młodzieńczą 39.6±2.3 mmHg (zakres 34-46 mmHg). Średnią wartość IOP po 72 miesiącach odnotowano na poziomie 14.7±1.8 mmHg (zakres 10-21 mmHg) dla jaskry otwartego kąta i 13.2±1.3 mmHg (zakres 12-15 mmHg) dla jaskry młodzieńczej. Spadek IOP dla obu grup był statystycznie bardzo istotny (p<0,001) we wszystkich mierzonych odstępach pooperacyjnych. Obniżenie ciśnienia w dowolnym momencie standaryzowanej obserwacji było znaczące w porównaniu z danymi przedoperacyjnymi na poziomie α<0.03 (poprawka Bonferroniego). W grupie jaskry młodzieńczej z 5 pacjentami brak wystarczającej ilości przypadków, aby przedstawić rozstrzygające statystyki, jednak wyniki obrazują tendencję.
 
W 72. miesiącu po zabiegu 52.8% pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania miało IOP<15 mmHg, 76% IOP<18 mmHg, 79.2% IOP<21 mmHg, a 80% pacjentów z jaskrą młodzieńczą miało IOP<15 mmHg, 100% IOP<18 mmHg. Po 72 miesiącach 84.9% pacjentów osiągnęło >20% redukcji IOPs, a 77% leczonych pacjentów z jaskrą otwartego kąta osiągnęło >30% redukcji IOPs. Po 72 miesiącach 100% leczonych pacjentów z młodzieńczą jaskrą osiągnęło >30% redukcji IOP. Całkowity wskaźnik powodzenia, zdefiniowany jako IOP niższy niż 21 mmHg bez leczenia farmakologicznego, wynosił 79.2% w grupie jaskry otwartego kąta i 80% w grupie jaskry młodzieńczej po upływie 72 miesięcy. Kwalifikowany wskaźnik powodzenia, definiowany jako IOP poniżej 21 mmHg z lekami, wynosił 100% dla wszystkich pacjentów w okresie 72 miesięcy. Po 72 miesiącach konieczne było podanie leku redukującego IOP w 11 oczach (lub 20.8%) w grupie jaskry otwartego kąta i w 1 oku (lub 20%) w grupie jaskry młodzieńczej. Nie ma istotnych zmian w porównaniu pola widzenia na poziomie podstawowym ze średnią wadą MD 8.38±2.44, wariancją straty LV 27.7±5.11 i w okresie 72 miesięcy post op. z MD 9.03±2.45, LV 28.2±5.66 (p=0.29 dla MD, p=0.37 dla LV) dla jaskry otwartego kąta, a także w linii podstawowej ze średnim defektem MD 8.73±3.12, wariancją straty LV 28.2±29.45 i w okresie 72 miesięcy post op. z MD 9.9±1.97, LV 21.3±14.15 (p=0.56 dla MD, p=0.72 dla LV) dla jaskry młodzieńczej.
 
W 5 przypadkach z jaskrą młodzieńczą do tej pory nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych. Przy większej liczbie przypadków powikłania można uwidocznić w sposób, jaki opisano dla grupy jaskry otwartego kąta. Tymczasowe podniesienie IOP powyżej 21 mmHg obserwowano w 12 z 53 oczu (22.6%). Pacjenci dobrze reagowali na leczenie obniżające ciśnienie za pomocą jednego środka, a leki mogły być stopniowo wycofywane u wszystkich tych pacjentów. Zaobserwowano pojedynczy przypadek niedociśnienia (1,9%), które trwało 3 dni po zabiegu. Krwawienie przedniokomorowe występowało w 6 przypadkach (11.4%) i ustąpiło w ciągu pierwszych 2 tygodni po operacji. Jedno oko (1.9%) wykazywało przejściowe tworzenie fibryny. Fibrynę usunięto w ciągu jednego dnia po częstym stosowaniu miejscowego deksametazonu (rys. 5).
 
Wnioski
Rys. 5. Powikłania po głębokiej sklerotomii wysokiej częstotliwości (HFDS) ab interno
Głęboka sklerotomia wysokiej częstotliwości ab interno – high frequency deep sclerotomy (HFDS, dawniej STT) jest małoinwazyjną, bezpieczną, skuteczną techniką chirurgiczną, służącą do obniżania IOP w jaskrze otwartego kąta przesączania i jaskrze młodzieńczej. Ponadto technika ta pozwala uniknąć stymulacji tkanek twardówkowych i spojówkowych, tak jak w trabekulektomii i konwencjonalnej chirurgii niepenetrującej. W tym badaniu diatermia została użyta do stworzenia 4 kieszeni i odpowiada to powierzchni resorpcyjnej 2.4 mm². Liczba wybranych kieszeni była dowolna i wydaje się zapewniać wystarczający, długoterminowy spadek IOP przy niskiej ilości powikłań pooperacyjnych. Istnieje możliwość dalszego spadku ciśnienia, jeżeli zostanie wykonanych 6 kieszeni, co obecnie jest badane. ♦

Więcej informacji na temat Oertli, jaskra, hfds znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki OertliOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Mikrochirurgia oka:

Pack BVI - kastomizacja na najwyższym poziomie

Wychodząc z założenia, że odpowiednio dobrane zestawy jednorazowe znacząco poprawiają jakość pracy na sali operacyjnej, Consultronix od wielu lat koncentruje się na rozwoju oraz poszerzaniu swojej oferty o nowe i niezawodne produkty. Materiały stosowane w zestawach BVI Custom Kit dają chirurgom gwarancję bezpieczeństwa, precyzji oraz komfortu pracy.

HFDS jako nowoczesna metoda nieinwazyjnego leczenia chirurgicznego jaskry otwartego kąta przesączania

Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości, minimalnie inwazyjna procedura usunięcia jaskry ab interno połączona z chirurgią zaćmy: właściwości oraz wyniki badań klinicznych.

Testymoniale użytkowników metody HFDS - dr n. med. Marcin Jezierski

HFDS to interesująca metoda z kręgu zabiegów MIGS wykonywanych ab interno. Jej skuteczność może warunkować niejako dwutorowy mechanizm działania. Poprzez usunięcie części beleczkowania polega on z jednej strony na ułatwieniu odpływu drogą konwencjonalną przez kanał Schlemma, z drugiej strony, poprzez wytworzenie sklerotomii w postaci kieszonek twardówkowych potencjalnie zwiększa odpływ drogą nadnaczyniówkową. Metoda, tak jak inne z tej grupy, zapewnia względne bezpieczeństwo i małą inwazyjność zabiegu w stosunku do struktur oka, jednak w odróżnieniu od nich nie wymaga pozostawienia implantów wewnątrz gałki ocznej. Praktyczny brak ingerencji w powierzchnię oka zapewnia szybką rehabilitację wzrokową, komfort pacjenta i nie wyklucza innych metod leczenia w przyszłości, z wykonaniem zabiegów filtrujących włącznie. 

Testymoniale użytkowników metody HFDS - dr n. med. Piotr Marszalik

Jako wieloletni użytkownik fakoemulsyfikatora FAROS szwajcarskiej firmy Oertli w pełni wykorzystuję jego funkcjonalność, wykonując zarówno zabiegi zaćmy, jak i witrektomii. Ponadto dzięki specjalnej platynowej końcówce diatermicznej oraz modułowi HFDS (High Frequency Deep Sclerotomy) mam możliwość przeprowadzania fakoemulsyfikacji wraz ze sklerotomią diatermiczną. Zabieg ten znacząco redukuje ciśnienie wewnątrzgałkowe, a przy tym jest bezpieczny, szybki i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. 

Testymoniale użytkowników metody HFDS - lek. Agnieszka Miśkiewicz–Wójcik

W naszym Ośrodku Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M we Wrocławiu od 2016 r. przeprowadziliśmy 108 zabiegów łączonych usunięcia zaćmy z diatermiczną sklerotomią na aparacie OS 4 firmy Oertli. W obserwowanej grupie, u większości pacjentów uzyskaliśmy stabilizację ciśnienia oraz brak progresji zmian w polu widzenia i OCT.  Diatermiczna sklerotomia (HFDS) w połączeniu z fakoemulsyfikacją to bardzo dobra alternatywa dla pacjentów chorujących na jaskrę i zaćmę. Metoda operacyjna jest mało inwazyjna oraz bardzo bezpieczna.