Dodatkowe środki na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 3/19/2006

Na przełomie września i października zmianie uległy zasady udzielania dotacji w ramach poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Z programu tego do tej pory korzystały głównie firmy należące do sektora tzw. dużych przedsiębiorstw, realizujące kilkumilionowe projekty. Zmienione rozporządzenie dotyczące wdrażania tego działania w ostatniej rundzie aplikacyjnej daje wyłączność w korzystaniu z programu firmom małym i średnim.

Do wykorzystania będzie około 680 mln zł. Ocenia się, że uda się dofinansować od 600 do 1000 małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje mają przygotować przedsiębiorców do przyszłej perspektywy finansowej, do realizowania projektów innowacyjnych, stąd akcent głównie na innowacyjność projektu oraz wzrost zatrudnienia w firmach realizujących projekty w ramach poddziałania 2.2.1. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych dotacji inwestycyjnych będą one mogły być przeznaczone głównie na zakup nowoczesnych urządzeń i poszerzenie katalogu świadczonych usług. Ideą jest dofinansowywanie projektów naprawdę innowacyjnych, świadczy o tym minimalna wartość dotacji w wysokości 500.000 PLN. Nowością jest także wyższy procent możliwego dofinansowania dochodzący nawet do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorców ubiegających się o dotacje.

Nowością jest wprowadzenie tzw. prekwalifikacji - przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski dopiero pod koniec tego roku - jednak już teraz można sprawdzić, czy planowany do realizacji projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie. Przedsiębiorca zainteresowany składaniem wniosku do podziałania 2.2.1. powinien wypełnić formularz wstępnego planu projektu i przesłać pocztą elektroniczną pod adres punktu konsultacyjnego przy Regionalnej Instytucji Finansującej, działającej w województwie, gdzie będzie miała miejsce inwestycja. Odpowiedź – według obietnic prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest odpowiedzialna za wdrażanie tego działania w obecnym naborze – przedsiębiorca uzyska w ciągu kilku dni.

Celem prekwalifikacji jest sprawdzenie, czy projekt inwestycyjny jest zgodny z założeniami programu oraz czy przedsiębiorca ma szanse otrzymać wymaganą liczbę punktów w ocenie merytorycznej i uzyskać dofinansowanie. Pozwoli to przynajmniej niektórym przedsiębiorcom uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przygotowaniem pełnych wersji wniosków, które mają bardzo niewielkie szanse bądź wręcz nie mogą zostać dofinansowane. Prekwalifikacja potrwa do 15 grudnia 2006 r. Ostateczny termin składania wniosków zostanie wyznaczony prawdopodobnie na pierwsze dni stycznia.

To ostatnia możliwość skorzystania z dotacji w tym okresie wdrażania, kolejne już w latach 2007-2013, a informacje o nich w kolejnych numerach CX-News.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.