Artykuły w CX News nr 2/18/2006:

I dobrze i źle...

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse

Kończą się społeczne konsultacje Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Zbliża się 1 stycznia 2007 roku - wchodzimy w nowy okres programowania w Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej nasz kraj będzie największym biorcą pieniędzy z unijnej kasy.

Sukces współpracy

Autor: Tomasz Kukulski

Kategoria: Finanse

Sposób finansowania medycyny publicznej wymaga ścisłego współdziałania dostawcy i finansującego. Jest to jeden z warunków spełnienia surowych wymagań przetargowych.

Laserowa korekcja presbiopii (LAPR)

W ostatnim czasie prowadzone są intensywne starania opracowania skutecznej chirurgicznej metody korygującej presbiopię. W 1999 roku Lin wprowadził innowacyjną metodę ablacji twardówki przy użyciu lasera - LAPR (Laser Presbyopia Reversal). Technika ta polega na wykonaniu, w znieczuleniu nasiękowym, 4 par promienistych nacięć twardówki o długości 4.5mm w 4 kwadrantach.

Narzędzia okulistyczne firmy Katena

Katena Product Inc. jest największą niezależną amerykańską firmą produkującą wyłącznie narzędzia okulistyczne najwyższej klasy.

Tonometr aplanacyjny Tono-Pen XL firmy Reichert

Kategoria: Okulistyka

Tonometr aplanacyjny Tono-Pen XL jest łatwym w użyciu tonometrem kontaktowym służącym do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.