Artykuły w CX News nr 1/23/2008:

Pieniądze z Unii nie tylko na inwestycje

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse

Środki pochodzące z Unii Europejskiej to także w ogromniej mierze pieniądze na rozwój kapitału ludzkiego, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnym okresie programowania część tych środków wprost dedykowana jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. W ramach priorytetu drugiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, wydzielono działanie trzecie poświęcone właśnie ochronie zdrowia.

Fotel SurgiLine UFSK

Wygoda i komfort chirurgów, podczas wykonywania operacji, stały się podstawowym celem dla konstruktorów nowego fotela SurgiLine. Przy współpracy z wieloma lekarzami okulistami z całego świata, powstał nowoczesny i komfortowy fotel dla operatora.

Pierwszy światowy Dzień Jaskry

Dzień 6 marca 2008 roku został ustanowiony Światowym Dniem Jaskry przez Światowe Stowarzyszenie Jaskry oraz Światowe Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na Jaskrę.

Laserowe usuwanie trądziku od długości światła 420 nm po 2940 nm

Najbardziej skuteczne metody przeciwtrądzikowe silnie podrażniają lub uszkadzają narządy wewnętrzne. Alternatywą wobec takiego stanu rzeczy jest terapia światłem. Bakteriobójcze, obkurczające pory, sebostatyczne, działanie światła wykorzystywane jest ostatnio w leczeniu trądziku i zmian powstałych po jego ustąpieniu.

Laserowy mikroskop konfokalny - OCT dermatologiczne

Skanujący laserowy mikroskop konfokalny jest nowoczesną odmianą mikroskopu fluorescencyjnego w którym źródłem światła jest laser. Mikroskop ten umożliwia dokonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu, analizuje bowiem światło pochodzące z jednej jego płaszczyzny, eliminując światło docierające z warstw położonych wyżej lub niżej.

Brand: Polska

Autor: Witold Bereś

Kategoria: Kultura i nauka

To niezwykłe, ale na pierwszym miejscu w kategorii marki nie tylko znanej, ale i najbardziej godnej szacunku (na podstawie szerokiego badania opinii publicznej obejmującego ponad trzy tysiące osób i zrobionego), Polacy umieścili… Polskę.

Wielkanoc, planety i jaja

Jakoś tuż po świętym Walentym gruchnęło, że nasi chłopcy odkryli układ planetarny podobny do Słonecznego. Przyznaję, urosłem; bo toż to i Kopernik i Twardowski i tradycja i duma narodowa Mości Państwo. A przy okazji może wyzioną ducha zaszłości geocentryzmu , lub odwiedzą nas Kosmici? Kto wie! Pozwólcie zatem, że przedstawię skróconą, subiektywną i szowinistyczną wersję kalendarium związanych z tym faktem wydarzeń.

Zwolnienie

Niedawno odbyły się strajki celników. Tiry stały na granicy w kilometrowych kolejkach a celnicy strajkowali. Tak to nam przedstawiono. A nieprawda. Celnicy nie mogli wykonywać swoich obowiązków. Byli chorzy.

Novitrex 3000

Novitrex 3000 najnowsze dzieło inżynierów Szwajcarskich gdzie źródłem światła jest lampa metalohalogenowa.