Artykuły w CX News nr 1/23/2008:

Brand: Polska

Autor: Witold Bereś

Kategoria: Kultura i nauka

To niezwykłe, ale na pierwszym miejscu w kategorii marki nie tylko znanej, ale i najbardziej godnej szacunku (na podstawie szerokiego badania opinii publicznej obejmującego ponad trzy tysiące osób i zrobionego), Polacy umieścili… Polskę.

Wielkanoc, planety i jaja

Jakoś tuż po świętym Walentym gruchnęło, że nasi chłopcy odkryli układ planetarny podobny do Słonecznego. Przyznaję, urosłem; bo toż to i Kopernik i Twardowski i tradycja i duma narodowa Mości Państwo. A przy okazji może wyzioną ducha zaszłości geocentryzmu , lub odwiedzą nas Kosmici? Kto wie! Pozwólcie zatem, że przedstawię skróconą, subiektywną i szowinistyczną wersję kalendarium związanych z tym faktem wydarzeń.

Zwolnienie

Niedawno odbyły się strajki celników. Tiry stały na granicy w kilometrowych kolejkach a celnicy strajkowali. Tak to nam przedstawiono. A nieprawda. Celnicy nie mogli wykonywać swoich obowiązków. Byli chorzy.