Artykuły w CX News nr 2/40/2012:

O porządnych firmach i porządnych wynalazkach

Autor: Michał Paulo

Kategoria: Kompletacja

Temat rozwoju techniki dotyczy każdego z nas. Trudno przecenić wagę zmian, które przynosi każde stulecie. Bez których wynalazków da się obyć, a bez których nie? Nie zapominajmy, że historia wypełniona jest innowacjami, które nie przetrwały, ponieważ okazały się nieudane, głupie lub najzwyczajniej w świecie zbędne. Inne towarzyszą nam od wieków, poddawane ulepszeniom, poprawkom, zmianom, ale wciąż niestrudzenie spełniają swoje funkcje. Zmieniają się więc materiały, wygląd, ale nie przeznaczenie. W pewien sposób dowodzi to istnienia w człowieku potrzeby, może nawet konieczności korzystania z wynalazków. Czas płynie nieubłaganie, a bez niektórych urządzeń po prostu nie chcemy, nie możemy żyć. Dość truizmów. Porozmawiajmy o wyposażeniu szpitalnym, a dokładnie rzecz ujmując, o meblach w okulistyce.