Artykuły w CX News nr 3/41/2012:

Aparat RTG z ramieniem C z oferty firmy Siemens Healthcare

Podstawowym i zarazem najprostszym aparatem RTG z ramieniem C w ofercie firmy Siemens Healthcare jest Siremobil Compact L. Jego wszechstronność zastosowań, mnogość opcji, umożliwiających dopasowanie urządzenia do indywidualnych preferencji użytkownika oraz łatwość obsługi sprawiają iż jest on doceniany przez specjalistów w Polsce i na całym świecie. Firma Siemens Healthcare może pochwalić się stale rosnącą bazą instalacyjną już ponad 10 tysięcy egzemplarzy. Świadczy to o zaufaniu jakim użytkownicy darzą producenta oraz opisywany aparat.

Chcesz być pierwszy? Biplanar 500e z unikatowym ramieniem G

Aparat z dwuosiowym obrazowaniem, wyposażony w dwie lampy RTG i dwa wzmacniacze obrazu. Dedykowany dla ortopedii i neurochirurgii. Na monitorach otrzymujemy obraz z dwóch prostopadłych do siebie kierunków. Doświadczenia skandynawskie pokazują, że praca przy użyciu tego aparatu skraca czas zabiegu o około POŁOWĘ, nie mówiąc o większej precyzji i komforcie pracy.

Nowości TK i MR od Siemensa czyli SOMATOM Perspective i MAGNETOM Spectra3T

Firmy, obecne na rynku medycznej diagnostyki obrazowej, od zawsze dążą do zminimalizowania kosztów zakupu sprzętu, przy jednoczesnym zwiększeniu jego możliwości diagnostycznych. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, firma Siemens wprowadziła w 2012 roku nowy tomograf komputerowy SOMATOM Perspective oraz rezonans magnetyczny MAGNETOM Spectra.

Udar niedokrwienny mózgu poważny problem medyczny

Współczesna medycyna odnotowuje coraz więcej sukcesów. Jednak istnieją jej dziedziny, w których postęp nie jest zbyt wyraźny. Takim wyzwaniem w dalszym ciągu jest udar niedokrwienny mózgu. W skali roku, na świecie około 15 milionów ludzi doznaje udaru mózgu, około 30% z nich umiera w wyniku tej choroby, a 30% jest niesprawnych do końca życia. W Polsce na udar choruje rocznie ok. 60 000 osób. Jest to więc poważny problem medyczny, stanowiący jedną z najczęstszych przyczyn zachorowalności i śmiertelności w krajach wysokorozwiniętych, szczególnie u starszej części populacji. Biorąc pod uwagę wyraźną tendencję do starzenia się społeczeństw - zagrożenie udarem niedokrwiennym mózgu będzie coraz większym problemem. W ten sposób schorzenie to staje się również problemem społecznym, bowiem osoby po przebytym udarze, nie są w stanie wrócić do społeczeństwa jako w pełni sprawni jego uczestnicy. W czasie trzech pierwszych „złotych godzin” po zachorowaniu – zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami – winno zostać włączone leczenie, polegające na dożylnym aplikowaniu tkankowego aktywatora plazminogenu (rtPA). Należy zaznaczyć, im szybciej zostanie on podany, tym większa szansa na jego skuteczność. Dlatego kluczową sprawą jest bardzo wczesne rozpoznanie, a także wdrożenie leczenia – obowiązuje zasada: „czas to mózg”.

Termoablacja - reaktywacja?

Autor: Przemysław Piątek

Kategoria: Urologia

Termoablacja została wiele lat temu „zarzucona” jako metoda skutecznej pomocy przy leczeniu łagodnego przerostu prostaty. Czy słusznie? Trudno jednoznacznie powiedzieć… Dzisiaj metoda ta powraca jako interesująca i mało traumatyczna alternatywa dla określonej - dobrze zdefiniowanej grupy pacjentów.

Uwaga na "Laserowy Amber Gold" czyli jak istotne są rzeczywiste parametry aparatu.

Autor: Leszek Piątek

Kategoria: Urologia

Lasery holmowe używane są głównie do litotrypsji, ablacji i koagulacji. Najczęściej wykorzystuje się go jednak do kruszenia kamieni. I tutaj bardzo istotne jest, aby parametry pracy lasera można było ustawić tak, aby kamień dał się skruszyć, a nie tylko „poskrobać”. Impulsy muszą być krótkie, posiadać wysoka energię i być aplikowane z niską częstotliwością. Taki „zestaw” parametrów gwarantuje skuteczne i szybkie skruszenie kamienia bez ryzyka poparzenia organów wewnętrznych Pacjenta.

Instukcja obsługi... instrukcja obsługi

Autor: Kacper Wiśniowski

Kategoria: Serwis

Postawmy pytanie jasno: Czy czytacie Państwo instrukcje obsługi? Nie tylko te dostarczone do urządzeń medycznych, ale także te dotyczące smartfonów, telewizorów czy pralki automatycznej? Odpowiedź na to pytanie umieszcza każdego z nas w jednej z dwóch grup. Może raczej jednej z trzech, bo jak wiemy, wszędzie gdzie są dwie możliwości, zawsze znajdzie się ktoś kto stoi pośrodku.

Szkolenia harmonogram*

Autor: Magdalena Grzesiak

Kategoria: Szkolenia

Harmonogram szkoleń do końca 2012 roku.

Dziękujemy Ci Smudo!

Wprawdzie na Euro nie odnieśliśmy większych sukcesów, ale dzięki panu Smudzie, jego chłopakom i telewizji, zafundowano nam fantastyczny spektakl. Zamiast zacietrzewionych i przewidywalnych do bólu polityków z naszej tak zwanej pierwszej ligi, mogliśmy pooglądać piłkarzy z prawdziwej światowej ekstraklasy. Co ważne, jak Państwo pewnie zauważyli, kto wygrywał ten jechał dalej, i nikt nie próbował nawet tego kwestionować. Niestety czas futbolowej fiesty to już przeszłość, a my powoli wracamy do „normalności”.

Federacja PFPOZ

W dniu 15 października 2011 roku w Poznaniu z inicjatywy działaczy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia spotkali się przedstawiciele regionalnych organizacji zrzeszających pracodawców działających w zakresie Ochrony Zdrowia, a przede wszystkim AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) oraz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), którzy powołali Polską Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia (PFPOZ).