Artykuły w CX News nr 3/45/2013:

Wiersz o sobie samym do potomności

Autor: Marek Pacuła

Kategoria: Kultura i nauka

Czyli dla bliższej, dalszej rodziny i dla bliższych i dalszych przyjaciół w tych samych odległościach.