Artykuły w CX News nr 4/50/2014:

Statystyka jest dobra na wszystko

Statystyka jako nauka jest fenomenalna. Jedyna, dzięki której można udowodnić dowolnie zadaną tezę. Dlatego, nie negując danych przytoczonych przez dr Grzegorza Czeleja, podam Państwu zgoła inne, i na pewno prawdziwe dane. Agencja Bloomberg w ostatnim rankingu najbardziej innowacyjnych krajów świata, umieściła Polskę na 24. miejscu, za Koreą Pd., Szwecją i USA, a przed Chinami i Izraelem! Jeszcze lepiej wypadliśmy pod względem ilości spółek innowacyjnych w gospodarce, bo przyznano nam 13. miejsce. Pod względem aktywności patentowej zajęliśmy natomiast 18. pozycję na świecie (www.bloomberg.com).