Elastyczne finansowanie

Autor: Tomasz Kukulski

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 3/19/2006

Rozwinięte gospodarczo kraje świata borykają się od połowy XX wieku z problemem starzenia się społeczeństwa. Niesłychany rozwój medycyny na przestrzeni ostatnich stu lat doprowadził do sytuacji, w której rosnąca średnia długość życia staje się istotnym problemem ekonomicznym i społecznym. Współcześni myśliciele są w zasadzie zgodni, że wiek XXI będzie wiekiem biologii molekularnej, której rozwój pozwoli na znaczną poprawę jakości życia ludzi starszych i spowoduje ich zdecydowanie lepszą społeczną użyteczność. Inwestycje w nowatorskie techniki medyczne, które korzystają z osiągnięć badań na poziomie molekularnym są zakrojone na coraz większą skalę i stwarzają uzasadnione nadzieje, że człowiek będzie żył w najbliższej przyszłości nie tylko długo, ale i zachowując pełnię sił. Wykorzystanie nowych technik wiąże się jednak nieodmiennie ze zwiększonym ryzykiem rynkowym. Nie inaczej jest w przypadku nowych terapii w okulistyce.

W ostatnim czasie pojawiło się na rynku medycznym nowe urządzenie do usuwania prezbiopii, czyli starczowzroczności. Urządzenie to pozwala po wykonanym zabiegu na odzyskanie pełnej zdolności akomodacji oka. Znowu można czytać bez pomocy okularów! Zjawisko starczowzroczności objawia się po 45. roku życia praktycznie u wszystkich i w związku z tym grupa docelowa pacjentów jest niezwykle duża. Ale metoda leczenia jest absolutnie nowatorska i dlatego, pomimo optymistycznych założeń dotyczących wielkości rynku, trudno nie uwzględniać w kalkulacjach ryzyka związanego z jej trwałym powodzeniem. Mimo to decyzję o wprowadzeniu do swojej oferty tak nowej metody podjęły aż trzy niezależne i kooperujące ze sobą kliniki okulistyczne. Dostarczony im przez Consultronix sprzęt medyczny miał być w tej konstrukcji sprzętem „wędrującym” i zapewniać każdej klinice możliwość wykonywania zabiegów. Przyjęcie takiego założenia pozwoliło zmniejszyć ryzyko finansowe związane z wprowadzeniem nowej metody leczenia, gdyż każda z klinik zainwestowała tylko część środków niezbędnych do pozyskania nowego sprzętu. Po rozwiązaniu problemów dotyczących logistyki i współdziałania ostatnią kwestią pozostała sprawa finansowania całego przedsięwzięcia. W tym momencie transakcja została przedstawiona Siemens Finance.

Finansowanie urządzeń medycznych jest jedną z specjalności Siemens Finance. W swojej ofercie firma posiada specyficzne rozwiązania dopasowane do wymogów zarówno prywatnego, jak i publicznego rynku zdrowia. Są to rozwiązania finansowe sprawdzone w ciągu wieloletniej działalności. Dzięki tym doświadczeniom Siemens Finance mógł zaoferować finansowanie instrumentu do usuwania prezbiopii. Po raz kolejny okazało się, że produkt pożyczki, specjalnie stworzony na potrzeby prywatnego rynku medycznego, jest wystarczająco elastyczny, aby rozwikłać tak złożone problemy związane z finansowaniem. Dzięki konstrukcji pożyczki, w której klient nabywa sprzęt od dostawcy i to na niego wystawiana jest faktura, każda z klinik mogła podpisać oddzielną umowę pożyczki, finansując część sprzętu i uzyskując dostęp do jego pełnej funkcjonalności w wybranym przez siebie czasie. Pomysł został zrealizowany. I oto na rynku medycznym pojawiła się zupełnie nowa metoda terapeutyczna pozwalająca na poprawienie jakości życia osób starszych.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.